Kestävän kehityksen indikaattorit

Kestävän kehityksen tilaa seurataan indikaattoreilla, jotka julkaisiin helmikuussa 2019.

Tilastokeskuksen sivustolta löytyvät kaikki 131 YK -indikaattoria, joihin tähän mennessä on löydetty dataa Suomesta. Indikaattoreiden avulla voi seurata YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista Suomessa.

Kaikki indikaattorit kuvina ja taulukoina. Taulukoista voit seurata, millaisia muutoksia viimeisen 30 vuoden aikana on tapahtunut.

Findikaattori-sivulta voi tutustua myös monenlaisiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin indikaattoreihin ja tilastoihin.