Lukuklaani-tutkimus julkaisee tuloksia

Lukuklaani-hanke ja -tutkimus ovat päättyneet 8/2020. Päätöstä juhlistettiin Lukuklaani-seminaarissa 22.9.2020, joka toteutettiin virtuaalisesti. Lukuklaani-hanke saattoi onnistuneesti kirjat ja lukijat yhteen peruskouluissa.

Hanketiedote:  Lukuklaani-hankkeen päätös ja vaikuttavuus

Hanketiedote: Lukuklaani-tutkimushankkeen tulokset

Lukuklaani-tutkimusraportti (2017-2019): Ala- ja yläkoulujen kartoitusten koosteet, analyysi ja tiedottaminen

Tulostettavat julisteet (A3) tai taitettava kortti (A4): Tutkimustulosten käytännönvinkit opettajille

PowerPoint-esitys hankkeesta: Opetushallituksen Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi

Tälle sivustolle on lisäksi kerätty aihealueittain välisivuille koosteet Lukuklaani-tutkimuksen tuloksista. Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hankkeen (2017-2019) tavoitteena oli tukea lasten ja nuorten lukutaitoa sekä lukemista edistävien ympäristöjen luomista.  Hankkeen yhteydessä toiminut Lukuklaani-tutkimus (2017-2020) kartoitti kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä peruskoulussa. Kiinnostuksen kohteena oli, mitä kouluissa luetaan, miten luetaan ja ennen kaikkea miten luettua käsitellään. Tutkimuksessa selvitettiin myös kirjojen saatavuutta, kirjastopalveluita sekä opettajien omaa lukuharrastusta. Tutkimus toteutettiin Helsingin ja Turun yliopistoissa kaikille alakoulun ja yläkoulun opettajille suunnatuilla laajoilla kartoituskyselyillä, joihin saatiin yli 2000 vastausta.

Tuloksista on raportoitu tieteellisesti hankkeen tutkijoiden artikkelijulkaisuissa sekä tutkijoiden ohjaamissa opinnäytteissä. Kyselyaineistoihin perustuvia opinnäytetöitä on syntynyt osana luokanopettajien, aineenopettajien ja tietokirjallisuuden yliopisto-opiskelijoiden opintoja. Opinnäytteitä on kolmessa kategoriassa:
1) pro gradu -tutkielmat,
2) kandidaatintutkielmat ja
3) opettaja työnsä tutkijana -seminaarin lopputyöt (OTT).

Gradut ovat näistä laajimpia ja perusteellisimpia. Graduseminaari kestää tyypillisesti lukuvuoden ajan, ja gradu valmistuu normaalisti vuodessa. OTT-työ on aineenopettajakoulutukseen kuuluva tutkielma, joka valmistuu tavallisesti yhden lukuvuoden mittaisten aineenopettajaopintojen päätteeksi. Opinnäytteistä on tällä sivustolla luettavissa tiivistelmät, joissa avataan keskeisimmät tulokset.

***