Moodle mobilt – att notera för lärare och studerande

Vi får regelbundet frågor gällande Moodles mobilanvändning. Nedan en sammanfattning om nuläget:

Vi följer regelbundet genom statistik hur Moodle används. Enligt statistiken ökar mobilanvändningen, dvs inloggning via mindre apparater än datorer, så småningom. I tablettdatorer är iPad mera populär än Android-versionerna, men i telefoner är Android-versionerna mera populära än iPhone när det gäller Moodle-användning. Sammanlagt är inloggningarna via mobilapparater ändå bara en del av inloggningarna via datorer.

Med mobilanvändning kan man hänvisa till tvåslags användargränssnitt: webbläsare eller en skild mobilapplikation.

  • Webbläsare: HU-Moodle kan redan nu användas mobilt via en webbläsare (som Chrome). Moodle reagerar till apparatens storlek genom att vid behov minska antalet kolumner från tre till två och ett. Du kan testa detta också med en dator genom att minska webbläsar-fönstrets bredd. Som lärare lönar det sig att kontrollera hur ditt kursområde ser ut på en smal skärm och redigera det vid behov lämpligare för mobilanvändning.
  • Mobilapplikationer: Det finns redan otaliga mobilapplikationer för Moodle. Att notera med dessa är är att de flesta saknar sådana väsentliga egenskaper – som shibboleth-autentikering – som behövs för att kunna logga in och använda Moodle. Enligt recensionerna är mobilapplikationerna tillsvidare inte mycket att vänta på. Den officiella mobilapplikationen Moodle Mobile via moodle.org håller vi på att testa för tillfället, men beslutet om den möjliga ibruktagningen kan vi fatta först efter att ha fått testresultaten. Förutom egenskaperna som användarna behöver måste man också ta till hänsyn dataskyddet.

Med mobilanvändning kan man också hänvisa till olika behov och målsättningar för användningen: behov att läsa och följa vad som händer eller behov att skriva och delta.

  • Läsa kan man redan nu relativt smidigt via en webbläsare. Lärarna borde komma ihåg att att till hänsyn det växande antalet mobilanvändare när de planerar sitt kursområde. Inlämningsdagarna för uppgifterna och andra viktiga data som läraren vill göra lätt tillgängliga och som studerandena ofta återkommer till lönar det sig att publicera på kursområdet, på sidor eller i kalendern. Då kommer studerandena lätt åt informationen också mobilt. Informationen som finns i filer, t.ex. föreläsnings-OH:n, är långsammare att ladda upp mobilt, kanske också dyrare, och kan även hända att filformatet inte fungerar mobilt.
  • Kortat diskussionsmeddelanden lyckas enkelt redan nu. Istället att delta i online tenter med en telefon lönar det sig att fundera på, speciellt om tenten kräver mycket skrivande som kanske går långsammare med den lilla skärmen och mobilanslutningen är långsam att skicka med. Å andra sidan, att svara på en flervalstent går behändigt på en pekskärm.
  • Den typiska fördelen med mobilapplikationer skulle vara nyhetsfödet med notifikationerna som kan kan mobilt prenumerera på. Nyhetsflödet i sig håller användaren informerad om vad som händer och skulle i Moodle stöda t.ex. smågruppsdiskussion. Men egenskaperna för notifikationerna finns inte i alla mobilapplikationerna och om de finns fungerar de kanske inte som önskat. Enligt de första testsessionerna saknar Moodle Mobile egenskaperna för notifikationerna totalt och innehållet i nythetsflödet är mycket bristfälligt. Moodle Mobile verkar vara halvfärdig och ger inte ut nåt till jämfört med webbvesionen.