Anmäl dig till Moodle-miitti! Mån 30.5.2022 kl 9-12 presenterar lärare sina pedagogiska lösningar i sina Moodle-kurser.

Lägg till tiden i din kalender och anmäl dig genom att registrera dig på Moodle-området.

I webbinariet får du höra om bra e-lärande metoder och idéer och utbyta erfarenheter med andra Moodle-lärare. I år har alla Moodle-lärare i Finland bjudits in till Moodle-miitti! Evenemanget passar både de som börjar använda Moodle och de som har använt Moodle i sin undervisning under en längre tid.

De två första föreläsningarna är på engelska och de andra på finska. Smågruppsdiskussioner genomförs enligt deltagarnas språk.

Se programmet på finska eller på engelska.

Ta en avslappnad ställning, ta ditt morgonkaffe vid din dator och kom och hämta de bästa idéerna för din egen undervisning! Välkommen!

Evenemanget organiseras av Tjänster för digital undervisning och kontinuerligt lärande (DOJO). Mer information: moodle@helsinki.fi.

Användarundersökning om överföring av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu

Bedömningar från Moodle kan exporteras till Sisu på två sätt: antingen genom att använda den direkta Sisu-exporten från Vitsordsvyn i Moodle, eller exportera vitsord i Excel-format och använda SIMU-konverterare (se instruktioner).

Har du erfarenhet av att överföra bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu? Svara gärna på denna korta enkät som tar ca. fem minuter att fylla i på finska eller på engelska.

Enkätresultaten kommer att påverka vidareutvecklingen av överföringen av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu.

Enkäten kommer att vara öppen till fredag 17. december.

Moodle uppgraderas den 30. juni 2021

Moodle kommer att uppgraderas till 3.10 version den 30. juni 2021, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Uppdateringen medför inte större förändringar i Moodle, bara några mindre användbarhetsförbättringar. Till exempel i nya Moodle-områden är uppföljning av prestationerna aktiverad som standard. Detta gör det lättare att aktivera funktionen i aktiviteter. Moodle kommer med en större layoutuppdatering i Moodle 4.0 (följ utvecklingen på moodle.org på engelska). Moodle 4.0 installeras till Helsingfors universitet sommaren 2022.

Moodle är nu bättre tillgänglig med WCAG 2.1version. För att öka tillgängligheten har vi lagt till en liten pil ➚ till länkar som gjorts i editor och öppnas i ett nytt fönster / flik. Detta kan till exempel ses i texter gjorda med Sida-, Bok- och Etikett-resurser.

Ta kontakt

Prenumerera på den nya Moodle-News e-postlistan

Moodle-News e-postlista kommer att förnyas och alla måste prenumerera på lista igen. Från och med augusti 2021 kommunicerar vi bara via den nya e-postlistan.

Hur prenumererar jag på e-postlistan?

  • Skicka en e-post till adressen majordomo@helsinki.fi
  • Skriv i e-postmeddelandets textdel kommandot subscribe moodle-news fornamn.efternamn@helsinki.fi (Meddelandets rubrikfält kan lämnas tomt.)
  • Se mer detaljerade instruktioner på Helpdesk-webbplatsen

Problem? Ta kontakt moodle@helsinki.fi

Unitube-videor i Moodle är ur bruk den 8.6.2021

Det sker ett användningsavbrott i Unitube-videotjänsten tisdagen den 8 juni 2021. Avbrottet varar hela dagen och gäller alla Unitube-tjänster. Användningsavbrottet beror på en obligatorisk versionsuppdatering av Unitubes bakgrundssystem Opencast, med hjälp av vilken vi möjliggör bättre fortsatt utveckling av Unitube-tjänsterna.

Under användningsavbrottet 8.6.2021:

  • Unitube-uppladdningssajten, Unitubes plattform för visning av videor och Unitube-salarna och -studiorna är ur bruk.
  • Unitube-videor i Moodle är ur bruk.
  • Kontakta IT-Helpdesk vid problem.
  • Se nyheten i Flamma.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar universitetsfolket!