Moodle fungerar normalt under Sisu-ibruktagandet

På grund av ibruktagandet av det nya studieförvaltningssystemet Sisu kan varken Oodi eller Sisu användas normalt 17–30.5.2021 (se Flamma nyhet). Under den här tiden kommer Moodle att fungera normalt.

Nya Moodle-områden endast med beställningsformuläret

Under avbrottet 17.-30.5. kan Moodle-områden inte skapas via kurssidor. Om du vill skapa ett Moodle-område på kurssidorna, gör det före eller efter avbrottet (se Moodle lärarhandboken på engelska).

Under avbrottet kan Moodle-områden beställas med hjälp av formuläret på Moodle-hemsidan (se Moodle lärarhandboken på engelska).

Bedömningar från Moodle till Sisu

Från och med den 31 maj 2021 kan du skicka bedömningar från Moodle direkt till Sisu. Detta kräver att Moodle-området har skapats på kurssidorna och att Moodle betygsbok används. Instruktioner kommer på svenska till sidan Instruktioner för undervisning.

Stöd

Om du har några frågor om Moodle, vänligen kontakta moodle (ät) helsinki.fi.

Den nya versionen av Moodle ger innovationer i forumet

Moodle kommer att uppgraderas den 23.-24. juni 2020. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in.

Den nya versionen 3.8 av Moodle kommer att lanseras den 24 juni 2020. Uppdateringen kommer med ett antal nya funktioner, särskilt för forumet.

Forum

En sammanfattande rapport (summary report) ger en översikt över alla deltagare och deras aktiviteter i forumet. Vyn listar till exempel antalet diskussioner som startats, antalet meddelanden, tiden för det sista meddelandet och antalet tecken och ord för varje deltagare. Vyn kan filtreras med en begränsad tidsperiod eller med grupper.

Genom bedömningen av hela forumet (whole forum grading) kan läraren, förutom de enskilda inläggen, bedöma varje studentens aktivitet på forumet i sin helhet. Användargränssnittet för funktionen liknar till stor del bedömningen av Moodle’s inlämningsaktivitet.

Den nya exportfunktionen låter dig ladda ner hela eller mer begränsat innehåll i forumet i olika format.

Spela in ljud och video

En ny funktion som har lagts till i Moodle är direktinspelning av video- och ljud, som till exempel kan användas för att snabbt ge feedback till studenter och låta studenterna skicka feedback. Dessa funktioner finns överallt i Moodle, där textredigeraren är aktiverad. Längden på inspelningen är begränsad till 2 minuter. Syfte med det här är att begränsa fyllandet av Moodles lagringskapacitet och att rikta lagring av längre inspelningar till tjänster som Unitube eller OneDrive vilka är ämnade för ändamålet. Inspelarna brukar användarens mikrofon eller kamera och fungerar till exempel via smarttelefonens web-läsare.

Emojis

Emojis kan nu också läggas till allt innehåll. Emoji-ikonen finns både bredvid meddelandefältet och i standard Atto-redigeraren.

Ta kontakt

 • Du kan fråga och ge feedback om uppdateringen till moodle@helsinki.fi
 • Fler instruktioner: Lärarguide, Opettajan Moodle-opas (på finska) & MoodleDocs (på engelska)
 • Se kommande Moodle utbildningar i SAP Suffeli.

Moodle hjälper med distansundervisning

Moodle som E-lärandemiljö

Moodle är en mångsidig lärningsplattform som lämpar sig för distansundervisning på många sätt. Moodle fungerar både som stöd för närundervisning som för distansstudier och i blandade lärmiljöer.

Moodle erbjuder möjlighet till flexibel undervisning och flexibla studier, eftersom undervisningen inte behöver vara bunden till ett visst klockslag och föreläsningssal.

Inom Moodle kan läraren skapa uppgifter för eleverna samt ta emot och granska inlämnade arbeten. Ett antal verktyg finns tillgängliga inom Moodle, och valet av rätt verktyg beror på inlärningsmålen samt undervisnings- och inlärningsmetoderna på kursen.

Vad då för Moodle?

Nytt Moodle-område

Det finns två sätt att beställa ett nytt Moodle-kursområde:

 1. Via blanketten som finns på Moodles framsida under ”Instruktioner för lärare”.
 2. Du kan skapa ett nytt Moodle-område för ett studieavsnitt på vilket du är lärare vid courses.helsinki.fi. Då kommer studerande som är inskrivna i Oodi automatiskt att registreras in på Moodle-området. Se Instruktioner på finska eller på engelska.

När ditt Moodle-kursområde har skapats får du ett automatiskt meddelande i din e-post, som innehåller länken till din Moodle-kurs samt instruktioner för hur du öppnar kursen för studerande.

Föreläsningar

Kontaktföreläsningar kan ersättas t.ex. med E-lärandematerial, artiklar eller lärouppgifter där studenten själv letar efter materialet. Studenterna kan också dela material med varandra i Moodle, t.ex. genom Forum eller Ord- och begreppslista.

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra instruktioner:

Videon

Det rekommenderas att alla föreläsningar och instruktionsvideor som du själv har skapat sätts in på Moodle via Unitube (den officiella videopubliceringskanalen vid Helsingfors universitet).

Instruktioner:

Inlämningsuppgifter t.ex. sammanfattningar och uppsatser

Med Moodles verktyg Inlämningsuppgift kan läraren ge studerande uppdrag och studerande kan lämna in uppgifter. Läraren kan också granska uppgifterna och ge feedback via Moodle.

Tentamina

Tänk på om du kunde ersätta en övervakad klassrumstentamen med en uppsats eller en så kallad hem- /materialtentamen, där studeranden kan använda material och Internet som litteratur. I så fall, försök skapa frågor som tillämpar och bearbetar kunskap i stället för att memorera detaljer. En tentamen i Moodle kan skapas på två sätt: med inlämningsuppgift och test.

Det är också möjligt att skicka inlämningarna till Ouriginal (Urkund) plagieringsgranskningstjänsten.

Se också: Hurdan är bra distanstentamen

Inlämningsuppgift

Uppsatser, tentamina och andra former av inlämningsuppgifter där studenten skickar in en uppgift skriftligen, kan läräre göra med Moodles Inlämningsuppgift-verktyg.

Test

När du vill randomisera eller variera frågor som studerande besvarar i tentamen, är det bästa sättet att använda Moodles Test-verktyg. Skapa först frågorna i deras relevanta kategori inom Moodle-områdets frågebank. Sedan kan du skapa själva testaktiviteten och lägga in frågor från frågebanken. Testfrågorna kan slumpmässigt lottas ut för varje studerande för att variera de frågor de får.

Med Test-verktyget kan du också skapa många andra typer av frågor som Moodle granskar och poängsätter automatiskt, inklusive flervalsfrågor, ordmatch eller öppningsfrågor.

Testerna är vanligtvis tidsbegränsade så, att då testet är över kommer frågorna att stängas och de förblir inte längre synliga för studerandena. Ställ in tentamens inlämningstid om möjligt i en flexibel period så att t.ex. ett två timmars test kan besvaras när som helst inom sex timmar.

Tentamen för över 100 studenter

 • Informera studeranden att när testen påbörjar kan det finnas en trafikstockning i Moodle. I det här fallet bör studeranden vänta några ögonblick och sedan uppdatera webbläsaren för att ladda om testsidan. Undvik problem genom att göra inloggningen gradvis, t.ex. genom efternamn.
 • Om möjligt ställ tentamen in så att den är tillgänglig i flera timmar och begränsa sedan tidsramen för besvarandet.
 • Informera studeranden om att de bör prioritera att göra tentamen med en dator snarare än med en mobil enhet.

Andra möjligheter för E-tentamen

Kommunikation och online diskussioner i Moodle

Du kan använda Nyheter-forumet i Moodle när du snabbt behöver kommunicera något till studerande som redan finns på Moodle-området. Nyheter-forumet skickar ett epostmeddelande till studerandena. Observera att studerande inte kan svara på meddelande i Moodles Nyheter-område. Om du vill skicka ett meddelande till dina studerande via Moodle, så att dom också kan svara, använd Forum-verktyget och skapa ett diskussionsforum åt kursen.

Grupparbete

För att använda verktygen i Moodle som fungerar med gruppinställningar måste du först skapa grupperna i Moodle. Efter detta kan du använda de skapade grupperna till exempel för:

 • Gruppdiskussioner
 • Chat
 • Skicka en gruppuppgift genom inlämningsuppgift
 • Wiki, t.ex. för att skapa ett grupparbete – men observera att endast en person kan redigera wikin åt gången

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra möjligheter:

Mer information

Support

Moodle uppdateras den 27. December 2019

Moodle kommer att uppgraderas till 3.7 version den 27. december 2019, mellan kl. 8-16. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Nya egenskaper i version 3.7

 • Forum: direkt redigering av diskussioner, lägg diskussioner till favoriter och sortera diskussioner.
 • Forum: Lärare kan lägga till ett privat svar i ett forum och kan låsa diskussioner manuellt.

 • Meddelanden: Förbättrad gränssnitt och egna privata utrymmen.
 • Meddelanden: Lärare kan radera gruppernas konversationer.

 • Inlämningsuppgift: Studenter och lärare kan radera inlämningsfiler.
 • Tester: Ändra dig och ta bort ditt val i flervalsfrågor med ett rätt svar.
 • Säkerhetskopior: Säkerhetskopiera asynkront i bakgrunden medan du gör andra uppgifter.
 • Läs mera om Moodle 3.7 nya egenskaper (på engelska).

Andra ändringar i standardinställningarna

 • Kursinställningar: I nya kurser dolda sektioner är osynliga för studenter.
 • Vitsord: Som standard visas i rapportern för användare  bara vitsord- och feedbackkolumner.
 • Workshop: Studenter kan inte se namnen på författare och granskare, dvs. granskningen är helt anonym.

Ta kontakt

 • Du kan fråga och ge feedback om uppdateringen till moodle (ät) helsinki.fi
 • Fler instruktioner: Lärarguide, Opettajan Moodle-opas (på finska) & MoodleDocs (på engelska)
 • Se kommande Moodle utbildningar i SAP Suffeli.

God Jul och Gott Nytt År 2020!

Med vänliga hälsningar,
Moodle Team
Undervisningsteknologiservicen
Helsingfors universitet

Moodle blir uppdaterad till version 3.6 den 26. juni 2019

Moodle kommer att uppgraderas till 3,6 version den 26. juni 2019, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Förbättrad kursöversikt

Man har väntat på denna förbättring: kurser i kursöversikten kan nu sorteras, markeras som favorit och döljas. Vyn kan bara vara en lista, ett bildformat ”kort”-format eller en lista med kursbeskrivning. Du kan också lägga till nya block på din sida: Senast besökta kurser, Stjärnmärkta kurser och Nyligen åtkomna objekt (aktiviteter och resurser). Som standard kommer alla att se blocket Senast besökta kurser. Tidslinjen kan nu hittas i sitt eget block i den högra kolumnen. Klicka på knappen ”Anpassa denna sida” längst upp till höger på sidan för att redigera kursöversikten. Du kan lägga till ett block genom att trycka på knappen ”Lägg till ett block” i slutet av den vänstra kolumnen.

Läs mer på finska (efter uppgraderingen)
Läs mer på engelska

Nya alternativ i meddelandevyn

Det finns nya alternativ i meddelandevyn: Starred, Grupp och Privat. Du kan markera dina kontakter som favorit och deras inlägg visas på din lista. Ny gruppkommunikation tillåter gruppmedlemmar att skicka meddelanden till hela gruppen. Detta kräver att funktionen är aktiverad i gruppinställningar. Läraren måste också vara medlem i gruppen om hen vill skicka gruppmeddelanden.

För lärare

Hitta enkelt kopierade objekt

Duplicerade resurser är nu märkta med ”kopia” så att du enkelt kan skilja mellan original och kopia.

Ladda ner kursdeltagare

Från Deltagare-sidan kan du enkelt hämta deltagarlistan t.ex. till Excel. Deltagarlistan har ändrats så att efternamnet kommer först.

Ta kontakt