Moodle blir uppdaterad till version 3.6 den 26. juni 2019

Moodle kommer att uppgraderas till 3,6 version den 26. juni 2019, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Förbättrad kursöversikt

Man har väntat på denna förbättring: kurser i kursöversikten kan nu sorteras, markeras som favorit och döljas. Vyn kan bara vara en lista, ett bildformat ”kort”-format eller en lista med kursbeskrivning. Du kan också lägga till nya block på din sida: Senast besökta kurser, Stjärnmärkta kurser och Nyligen åtkomna objekt (aktiviteter och resurser). Som standard kommer alla att se blocket Senast besökta kurser. Tidslinjen kan nu hittas i sitt eget block i den högra kolumnen. Klicka på knappen ”Anpassa denna sida” längst upp till höger på sidan för att redigera kursöversikten. Du kan lägga till ett block genom att trycka på knappen ”Lägg till ett block” i slutet av den vänstra kolumnen.

Läs mer på finska (efter uppgraderingen)
Läs mer på engelska

Nya alternativ i meddelandevyn

Det finns nya alternativ i meddelandevyn: Starred, Grupp och Privat. Du kan markera dina kontakter som favorit och deras inlägg visas på din lista. Ny gruppkommunikation tillåter gruppmedlemmar att skicka meddelanden till hela gruppen. Detta kräver att funktionen är aktiverad i gruppinställningar. Läraren måste också vara medlem i gruppen om hen vill skicka gruppmeddelanden.

För lärare

Hitta enkelt kopierade objekt

Duplicerade resurser är nu märkta med ”kopia” så att du enkelt kan skilja mellan original och kopia.

Ladda ner kursdeltagare

Från Deltagare-sidan kan du enkelt hämta deltagarlistan t.ex. till Excel. Deltagarlistan har ändrats så att efternamnet kommer först.

Ta kontakt