Beställ och delta i Moodle-skolningar

Helsingfors universitets undervisningsteknologitjänster erbjuder ett brett utbud av stöd inom undervisningens digitalisering, t.ex. en elektronisk lärplattform Moodle. Moodle är ett mycket mångsidigt läromedel. Den kan användas till exempel till bedömningar, tentamina, grupparbete, kontrollering av studerandes framsteg, spelifiering, samt förebyggande av fusk och plagiering.

Vi ger personalen  personlig vägledning i Moodle, skräddarsydd skolning, samt  regelbunden allmän skolning. Dessutom svarar vi på personalens frågor på moodle@helsinki.fi.

Du kan beställa skräddarsydd skolning från oss till din campus. Vi kommer att hålla en kort presentation, workshop eller bredare skolning om ämnet du vill ha. Det är praktiskt att integrera skolningen t.ex. till ett möte eller en utvecklingsdag. Om du vill beställa skolning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Vi informerar om alla  kommande allmänna Moodle-skolningar på vår hemsida på https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/. I höst har vi ännu följande kurser:

 • 7.11. klo 16-18 Moodle basics (på engelska) (FULL)
 • 14.11. klo 13-15 Moodle workshop (på engelska) (anmälning)
 • 20.11.2017 kl. 15.15-18 Moodle & MOOC klinik
 • 21.11.2017 k. 13.30-16 Tentamina på Moodle eller Examinarium? (på finska)
 • 28.11.2017 kl. 13.30-16 Hur bedömmer man på Moodle? (på finska)
 • 11.12.2017 kl 12.15-15 Moodle & MOOC klinik

Anmäl dig till skolningen via utbildningskalendern Henkka www.helsinki.fi/utbildningskalender. Skolningen är avsedd för HU-personalen och är gratis.

Med vänliga hälsningar,

Moodle-team
Undervisningsteknologitjänster
Helsingfors universitet
https://blogs.helsinki.fi/opetusteknologia/

Save

Save

Kom till Moodle skolning på hösten 2017

Moodle grunderna på finska och engelska:

 • 22.8. kl. 13.15-16 Moodlen perusteet
 • 13.9. kl. 16.15-18 Introduction to Moodle
 • 14.9. kl. 15-17 Introduction to Moodle (Webinar/Online Meeting)
 • 25.10. kl. 15.15-18 Moodlen perusteet

Moodle- & MOOC -klinik – bygg din egen kurs:

 • 30.8. kl. 15.15-18
 • 29.9. kl. 9.15-12
 • 26.10. kl. 14.15-17
 • 20.11. kl. 15.15-18
 • 11.12. kl. 12.15-15

Avancerade kurser på finska. Till första delen av skolningen kan man även delta via Adobe Connect.

 • 8.9. kl. 13.15-16 Mikä MOOC? (MOOC)
 • 12.9. kl. 13.30-16 Tentit Moodlessa vai tenttiakvaario Examinariumissa? (Tenter)
 • 26.9. kl. 13.30-16 Miten arvioida Moodlessa? (Bedömning)
 • 21.11. kl. 13.30-16 Tentit Moodlessa vai tenttiakvaario Examinariumissa? (Tenter)
 • 28.11. kl. 13.30-16 Miten arvioida Moodlessa? (Bedömning)

Närmare information och anmälningar i Henkka.

Om du vill ha skolning på svenska eller i något annat ämne, ta gärna kontakt moodle @ helsinki.fi

Nytt efter versionsuppdatering (Moodle 3.2)

Moodle uppdaterades till version 3.2 den 29.6.2017. I samband med uppdateringen infördes nya egenskaper. Se även andra ändringar nedan.

Vitsord

Betygsrapporten har flyttat till Navigering-blocket: Mina kurser > välj din kurs > Vitsord.

Byt roll

Byt roll till -funktionen hittas i fortsättningen under din användarprofil.

Completion progress

Progress bar -blocket ersattes till Completion progess -block. Skapa ett nytt Completion progress -block och aktivera uppföljning av prestationerna i kursinställningarna för att kunna använda Completion progress.

H5P

Bekanta dig med den nya H5P-aktiviteten. Med den kan du skapa månsidiga och interaktiva presentationer och video. Om du saknas nån egenskap (se listan) ta kontakt. Vertyget är i testläge, så vi tar gärna emot kommentarer.

Ge oss feedback!

Du kan skicka feedback till moodle@helsinki.fi

Tack!

Moodle versionsuppdatering och serviceavbrott 29.6.2017

Helsingfors universitets Moodle lärplattform uppdateras till version 3.2 på torsdagen 29.6. mellan kl. 8-17. Under denna tid kan Moodle inte användas.

Bekanta dig med de nya egenskaperna och videon av Moodle 3.2. Observera att det nya Boost-temat kommer till HUs Moodle först senare.

I samband med uppdateringen införs följande nya egenskaper:

 • Moodle Mobile – använd Moodle via appen
 • H5P – ett mångsidigt verktyg för läromaterial, t.ex. interaktiva videon
 • ”Progress bar” ersättas med Completion Progress -blocket – ett händigt verktyg för uppföljning av studerandenas prestationer

Moodle Mobile och H5P är i testningsfasen, så användingen sker självständigt.

Om du har frågor angående versionsuppdateringen ta gärna kontakt med moodle (at) helsinki.fi

Ta digisteget!

På våren erbjuds det ännu följande Moodle-skolningar på finska:

 • 18.04.2017 kl 13.15-16 Moodle-klinik: Kom och bygg din egen kurs
 • 19.04.2017 kl 14.15-16 Webbföreläsning: Vad allt kan man göra med Moodle?* Annulerad!
 • 27.04.2017 kl 15.15-17 Vad då för MOOC?*
 • 05.05.2017 kl 13.15-16 Hur kan man bedöma i Moodle?*
 • 12.05.2017 kl. 9.15-11 Moodle Workshop (In English) NYTT!
 • 29.05.2017 kl 9.30-12 Hur kan man bedöma i Moodle?*
 • 14.06.2017 kl 12.30-16 Tenter i Moodle eller i Examinarium?*

*man kan delta i föreläsningen också via Adobe Connect

Närmare information och anmälningar i Henkka.
Se även kurserbjudandet i Mejlans.

Om du vill ha skolning på svenska eller i något annat ämne, ta gärna kontakt moodle @ helsinki.fi

Save