Öppna luckan till Moodles julkalender!

Moodle-teamet vid undervisningsteknologiservicen har gjort en adventskalender i Moodle som innehåller tips, fakta och annat Moodle-relaterat innehåll.

Adventskalendern skapades med H5P-aktiviteten och finns tillgänglig på finska och på engelska:

Hoppas denna speciella tid på året blir fylld med glädje!

Moodle-teamet
moodle@helsinki.fi
Undervisningsteknologiservicen

Användarundersökning om överföring av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu

Bedömningar från Moodle kan exporteras till Sisu på två sätt: antingen genom att använda den direkta Sisu-exporten från Vitsordsvyn i Moodle, eller exportera vitsord i Excel-format och använda SIMU-konverterare (se instruktioner).

Har du erfarenhet av att överföra bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu? Svara gärna på denna korta enkät som tar ca. fem minuter att fylla i på finska eller på engelska.

Enkätresultaten kommer att påverka vidareutvecklingen av överföringen av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu.

Enkäten kommer att vara öppen till fredag 17. december.

Moodle-utbildning tillgänglig

Detaljerad information och registrering på Suffeli Learning (länkar ovan).

Kom också ihåg:

Kom också ihåg undervisningskaféet varje torsdag, se i Flamma!

Välkommen!


Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

  • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
  • ett kortfattat och kort faktablad
  • en hands on workshop
  • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning finns i Flamma: Undervisningsteknologiservicens kurser.

Moodle uppgraderas den 30. juni 2021

Moodle kommer att uppgraderas till 3.10 version den 30. juni 2021, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Uppdateringen medför inte större förändringar i Moodle, bara några mindre användbarhetsförbättringar. Till exempel i nya Moodle-områden är uppföljning av prestationerna aktiverad som standard. Detta gör det lättare att aktivera funktionen i aktiviteter. Moodle kommer med en större layoutuppdatering i Moodle 4.0 (följ utvecklingen på moodle.org på engelska). Moodle 4.0 installeras till Helsingfors universitet sommaren 2022.

Moodle är nu bättre tillgänglig med WCAG 2.1version. För att öka tillgängligheten har vi lagt till en liten pil ➚ till länkar som gjorts i editor och öppnas i ett nytt fönster / flik. Detta kan till exempel ses i texter gjorda med Sida-, Bok- och Etikett-resurser.

Ta kontakt

Prenumerera på den nya Moodle-News e-postlistan

Moodle-News e-postlista kommer att förnyas och alla måste prenumerera på lista igen. Från och med augusti 2021 kommunicerar vi bara via den nya e-postlistan.

Hur prenumererar jag på e-postlistan?

  • Skicka en e-post till adressen majordomo@helsinki.fi
  • Skriv i e-postmeddelandets textdel kommandot subscribe moodle-news fornamn.efternamn@helsinki.fi (Meddelandets rubrikfält kan lämnas tomt.)
  • Se mer detaljerade instruktioner på Helpdesk-webbplatsen

Problem? Ta kontakt moodle@helsinki.fi