Kom till Moodle utbildning!

Under säsongen 2022 kommer flera Moodle-utbildningar att erbjudas. Ämnen för utbildningar sträcker sig från grunderna till mer djupgående teman. Utbildningar är distansutbildning på Zoom.

Registrering och ytterligare information är i personalutbildningssystem vid Suffeli Learning (instruktioner i Flamma). Länkar till anmälning (Suffeli Learning) finns i listan nedan.

Augusti:

September:

October:

November:

December:

* markerad med en asterisk: en halvtimme från slutet av träningen är reserverad för frågor.

 

Alla andra framtida utbildningar kommer att uppdateras till denna lista.

 

Kom också ihåg

Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

 • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
 • ett kortfattat och kort faktablad
 • en hands on workshop
 • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-utbildningar

 

Anmäl dig till Moodle-miitti! Mån 30.5.2022 kl 9-12 presenterar lärare sina pedagogiska lösningar i sina Moodle-kurser.

Lägg till tiden i din kalender och anmäl dig genom att registrera dig på Moodle-området.

I webbinariet får du höra om bra e-lärande metoder och idéer och utbyta erfarenheter med andra Moodle-lärare. I år har alla Moodle-lärare i Finland bjudits in till Moodle-miitti! Evenemanget passar både de som börjar använda Moodle och de som har använt Moodle i sin undervisning under en längre tid.

De två första föreläsningarna är på engelska och de andra på finska. Smågruppsdiskussioner genomförs enligt deltagarnas språk.

Se programmet på finska eller på engelska.

Ta en avslappnad ställning, ta ditt morgonkaffe vid din dator och kom och hämta de bästa idéerna för din egen undervisning! Välkommen!

Evenemanget organiseras av Tjänster för digital undervisning och kontinuerligt lärande (DOJO). Mer information: moodle@helsinki.fi.

Moodle utbildning (våren -22)

Registrering och ytterligare information i Helsingfors universitets personalutbildningssystem vid Suffeli Learning (bruksanvisning). Länkar till anmälning finns i listan nedan.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Kom också ihåg

Beställ utbildning

Om du inte hittar en lämplig utbildning, kontakta moodle@helsinki.fi.

Utbildningsformen kan t.ex. vara

 • en föreläsning eller ett interaktivt webinar
 • ett kortfattat och kort faktablad
 • en hands on workshop
 • en fråga & svara klinik.

Tiden kan till exempel vara ett regelbundet lärarmöte på ditt utbildningsprogram eller en undervisningsutvecklingsdag.

Exempel på Moodle-träning finns i Flamma Moodle & MOOC -kurser.

Moodle är stängd den 29.12. – vilka nya egenskaper medföljer?

Moodle uppgraderas till version 3.11 den 29.12.2021, mellan kl. 8-17. Under den tiden är Moodle stängd och det går inte att logga in. I samband med uppgraderingen får Moodle nya egenskaper som förbättrar undervisnings- och inlärningsupplevelsen.

 

Nya möjligheter i Uppföljning av prestationerna

Inställningarna för Uppföljning av prestationerna hjälper både lärarna och studerandena att följa med framskridandet av studierna på kursen. Verktyget fungerar som en checklista åt studeranden över kursens uppgifter. Med Uppföljning av prestationerna och Begränsa inträde  -inställningarna kan läraren även justera studerandenas framskridande och tillgång till olika material och uppgifter.

Studerandens vy förtydligas:

 • Inlämningstider och villkor för prestationernas uppföljning som ställts in i aktiviteterna syns på Moodle-områdets framsida och ifrågavarande aktiviteters sidor.
 • Studeranden kan markera aktiviteten som genomförd även inne i aktiviteten utöver markerandet på Moodle-kursens hemsida

Se noggrannare i Moodle-instruktioner för studerande / Som studerande ser du dina framsteg såhär.

Läraren kan i:

 • kursinställningarna välja ifall inlämningstider och villkor för prestationernas uppföljning som ställts in i aktiviteterna syns på Moodle-områdets framsida. Villkor och inlämnninstider syns alltid på aktivitetens sida.
 • rapporten för rapport Aktivitetsslutförande filtrera innehåll enligt aktivitet samt alfabetiskt enligt aktiviteternas ordning i Moodle-området eller studerandenas namn.

Se noggrannare i instruktioner i Moodle docs (på engelska) och på finska.

Denna video förevisar ovannämda funktionerna (välj finska texter med kugghjulsikonen).

Förbättra tillgängligheten för din kurs med ett nytt verktyg

Nya Moodleversionen erbjuder lärarna även ett nytt tillgänglighetsverktyg, med vars hjälp du kan förbättra tillgängligheten för din kurs. Verktyget letar efter de allmännaste tillgänglighetsproblemen, vilka kan ha att göra med t.ex. text, bilder och länkar.

Den tillgängliga onlinetjänsten är så tillgänglig som möjligt för alla människor. Detta innebär att onlinetjänsten är lätt att navigera och att onlineinnehåll är förståeliga samt tillgängliga genom en mängd olika tekniska hjälpmedel. Produktionen av uppnåeligt innehåll tar hänsyn till olika människor och säkerställer att information ges till mer än ett sinne.” saavutettavasti.fi

Verktyget innehåller bl.a.

 • en fellistning, som innehåller både en beskrivning av problemet samt länkar till de problematiska aktiviteterna
 • diagram över de problemfyllda aktivitetstyperna och innehållstyperna (bild, text osv.) samt
 • en sammanfattningstabell

Tillgänglighetsverktyget har ett separat block som bara syns för läraren, med vars hjälp du kan granska kursens framsida via en färgkodning (heatmap) som anger tillgängligheten.

Analysen körs för ett enskilt kursområde och verktyget uppdaterar rapporten automatiskt efter redigerandet av aktiviteternas innehåll.

Intruktioner på finska senast 29.12.

Tillgänglighetsverktygets instruktioner i Moodle docs (på engelska)

Läs mera om tillgänglighet i Instruktioner för undervisning.

Denna video förevisar ovannämda funktionerna (på engelska).

Kunskapstest-aktivitetens tre önskade förbättringar

 • Ändringar i standardinställningarna för en frågetyp behålls till följande gång en lärare skapar en fråga
 • En lägsta och högsta ordgräns kan anges för frågor av typen Uppsats.
 • Ouriginal-plagiatkontrollen kan nu användas med frågetypen Uppsats.

Studerandens vy:

 • Om ordgränserna för uppsatsen inte uppfylls kommer studeranden att se att svaret är ofullständigt eftersom svaret är för kort eller långt.

Lärarens vy:

 • Ordgränsen ställs in i samband med frågans övriga inställningar i Moodle. Det visas tydligt för läraren om eleverna har följt ordbegränsningarna eller inte.
 • Ouriginal-plagiatkontrollen jämför studerandenas svar med texter på Internet. Det möjliggör att se, ifall svaret kopierats från externa källor. Se Instruktioner för undervisning: Ouriginal instrukrioner: https://teaching.helsinki.fi/instruktioner/artikel/ouriginal-urkund-instruktioner
 • Inställningsändringar gjorda enligt frågetyp t.ex. i standardpoängen och ordgränserna följer med från föregående fråga vilket påskyndar t.ex. importerandet av samma typs frågor och poäng i Moodle.
 • Videon om kunskapstests förbättningar (på engelska)

Moodles nyheter -förevisning 12.1.2022 kl 16.15 – 17 i Zoom (på finska)

Välkommen och höra samt diskutera om nyheterna i webinarformat! Anmäla i Suffeli.