Kenttätyöt

Tutkimusprojekti aloitettiin vuoden 2002 keväällä pitkällä suunnitteluvaiheella, jolloin mietittiin millaisia menetelmiä dokumentoinnissa käytettäisiin. Työn pääosat ovat rakenteiden kuvaus ja dokumentointi, maalausten kuvaus ja dokumentointi, mittaukset ja fotogrammetrinen dokumentointi sekä kaivaukset eri vaiheineen. Lisäksi tehdään arkistotutkimuksia Pompejissa, Napolissa ja muualla aikaisempien kaivauksia käsittelevien tietojen keräämiseksi.

Korttelin 18 rakennuksista ensimmäiseksi tutkimuskohteeksi valittiin suurin asuinrakennus eli  Marcus Lucretiuksen talo (IX 3,5/24) sen suuren koon sekä kaikkein monipuolisinta osaamista vaativien rakenteiden vuoksi. Talossa on seinillä runsaasti melko hyvin säilyneitä seinämaalauksia, joita muualla korttelissa ei juuri ole. Maalausten analyysi ja dokumentointi vaatii erilaista osaamista kuin arkeologinen rakennusanalyysi tai kaivaus, joten projektin ensimmäisessä vaiheessa työryhmän asiantuntijakoostumus on kaikkein monipuolisin. Tavoitteena on saada kenttätyöt Marcus Lucretiuksen talossa valmiiksi keväällä 2005, minkä jälkeen työtä jatketaan muualla korttelin alueella.

Ensimmäisessä vaiheessa läpi Marcus Lucrietiuksen talon: 2002 keltaisella, 2003 vihreällä, 2004 sinisellä, 2005 punaisella ja 2006 violetilla.

Vuoden 2002 syksyllä toteutettiin kahden viikon mittainen kenttätyökausi, jonka aikana kokeiltiin erilaisia menetelmiä käytännössä. Vuosina 2003-2006 kenttätöitä tehtiin kuukauden verran kunakin vuonna ja töitä tehtiin kaikilla osa-alueilla. Pohjakaavan perusmittaukset saatiin valmiiksi vuonna 2005 ja samaan aikaan valmistui myös Marcus Lucretiuksen talon arkeologinen dokumentaatio. Vuonna 2006 arkeologinen ryhmä siirtyi työskentelemään korttelin luoteisosassa, taloissa IX 3,1-2 sekä IX 3,25. Kaivauksia tehtiin vielä korttelin pohjoispuolella sijaitsevalla kadulla sekä talossa IX 3,25. Löytöjen käsittely tehtiin pääosin vuosina 2006 ja 2007.

Toiseen vaiheen kiihdytys: 2002-2009 keltaisella, 2010 vihreällä, 2011 punaisella ja 2012 sinisellä.

Vuosina 2007 ja 2008 keskityttiin Helsingissä pidetyn näytettelyn suunnitteluun ja toteutukseen, joten kenttätyöt jäivät väliin. Työryhmä palasi Pompejiin keväällä 2009, jolloin saattiin loppuun korttelin luoteisosan arkeologiset tutkimukset. Kaivauksia ei enää tehty, vaan keskeisenä tavoitteena oli jatkaa korttelin rakennusarkeologista tutkimusta. Seinämaalauksiakin alettiin tutkia Marcus Lucretiuksen talon ulkopuolella. Työtä jatkettiin vuonna 2010 korttelin länsiosan kaupoissa ja 2011 eteläosan työpajojen ja kaupojen yhdistelmissä. Kenttätyöt saatettiin päätökseen vuonna 2012, jolloin työskenneltiin korttelin itäosassa.

Vuosina 2013-2015 valmistellaan tutkimusten julkaisuja.

 

Vastaa