Marcus Lucretiuksen talo

Korttelin suurin asuinrakennus on Marcus Lucretiuksen talo (IX 3,5/24), joka muodostuu kahden talon yhdistelmästä eli jossain vaiheessa talot 5 ja 24 on yhdistetty. Se kattaa noin neljänneksen koko korttelin pinta-alasta. Talo edustaa melko hyvin keskimääräistä roomalaista rikasta asumusta kokonsa, muotonsa ja koristeluidensa perusteella. Siinä on noin 30 asuinhuonetta alakerroksessa ja muutamia lisää yläkerrassa.

Marcus Lucretiuksen talon pohjakaava.

Pääsisäänkäynti on pääkadulle länteen. Eteishalli (huone 1) on koristeltu mosaiikkilattioin ja komein sinipohjaisin seinämaalauksin. Siitä pääsee pieneen porrashuoneeseen (huone 3), josta noustaan yläkertaan. Talon sydämenä toimii suuri halli eli atrium (huone 2), jonka keskellä on tässäkin talossa vesiallas, jonka yläpuolella on katossa aukko ilman, valon ja sadeveden keräämiseksi. Atrium on monitoimitila, jossa säilytetään tavaroita, tehdään askareita ja odotetaan pääsyä audienssille talon isännän luo. Atrium on myös talon keskeinen läpikulkutila, sillä sen läpi pääsee kaikkiin talon keskeisiin osiin. Atriumin molemmilla sivuilla on pieniä koristeltuja huoneita eli cubiculumeja (huoneet 4-7), jotka toimivat ehkä makuuhuoneina.

Atriumin alueen rekonstruktio (kuva: Ale Torkkel / Metropolia).

Atriumin takaosassa on kaksi koristeltua tilaa, alae (huoneet 8-9), jotka toimivat ehkä vastaanottotiloina. Niiden keskellä on isännän huone eli tablinum (huone 15), jossa isäntä ottaa vastaan vieraitaan. Sen eteläpuolella on erittäin hienosti seinämaalauksin ja lattiamosaiikein koristeltu ruokasali eli triclinium (huone 16).

Näkymä puutarhaan huoneen 15 läpi.

Talon edustuspuoli jatkuu huoneen 17 kautta ylemmälle tasolle ja siellä sen keskellä on pieni puutarha, jossa on kaksi suihkulähdettä sekä suuri määrä veistoksia aseteltuna niin, että ne näkyvät erityisen hyvin suureen ruokasaliin (huone 16) sekä tablinumiin (huone 15) suurten ikkunoiden kautta. Puutarhan pohjoispuolelle jää kaksi läpikulkutilaa (huoneet 19-20), joista on isot ikkunat puutarhaan. Itäpuolella on iso huonetila (21), joka ehkä toimii ruokasalina tai vastaanottotilana, mutta hieman yksityisempänä kuin talon länsipuolen tilat. Sen vieressä on ehkä pieni asuintila (huone 22) sekä pieni vessa (huone 23). Puutarhan eteläpuolella on jälleen iso ruokasali (huone 25), jonka vieressä on kellari (huone 24).

Huoneet 19 ja 20 puutarhasta nähtynä.

Talon huoltotiloja löytyy sen pohjoispuolelta. Huoneen 9 kautta päästään keittiön alueella (huone 14), jossa on iso vesisäiliö sekä keittotaso uuneineen. Keittiön vieressä on roomalaiseen tapaan iso käymälä (huone 13), jota luultavasti käyttää talon palvelusväki. Huoneet 12 ja 10 ovat luultavasti varastotiloja. Huone 12 oli luultavasti myös valokuilu eli osin katoton – sen kautta muihin huoneisiin saatiin ilmaa ja valoa.

Talo IX 3,24 on jossain vaiheessa liitetty taloon IX 3,5. Aiemmin se on ollut pieni itsenäinen asuintalo, jonka sisäänkäynti avautuu pienelle kadulle korttelin pohjoispuolella. Viimeisessä vaiheessa se on ilmeisesti palvelusväen tilaa, sillä sieltä löytyi mm. kärryjen jäänteet. Pohjakaavaltaan talo kuitenkin noudattaa sivuhuoneettoman atrium-talon muotoa: sisäänkäynnin (huone 28) molemmin puolin on pienet asuinhuoneet (30 ja 31), ja kaikki ne avautuvat atriumiin (huone 29), josta päästiin pieneen huoneeseen (32) sekä keskellä sijaitsevaan tablinumiin (33). Kapean käytävän (huone 34) kautta päästiin talon takaosassa mahdollisesti olleeseen puutarhaan (huoneet 26-27). Myös talon itäosassa on toinen kerros, sillä huoneesta 26 nousevat portaat yläkertaan.

Talon IX 3,14 etuosan huoneet atriumista (huone 29) nähtynä.