Kvanttifysiikan Sovellukset I: Atomit ja Molekyylit

Kvanttifysiikan Sovellukset I: Atomit ja Molekyylit

Lyhenne KVASO I tai AMO
Tunniste FYS2005
Ajankohta  IV. periodi
Viralliset Materiaalit Luentodiat ja Harrisin Modern Physics -kirja
Laskarit 6. viikkolaskarit

Kuvaus

Kokeellisille fyysikoille suunnattu 1. kvanttifysiikkakurssi. Kurssi painottuu hieman eri tavalla kuin KvaPer. Nimestään huolimatta kurssi käsittelee pitkälti ainoastaan atomien rakennetta, ja pitkälti ainostaan vetyatomin rakennetta.

Kurssikäytännöt

Perinteiseen tapaan luennot ja laskariryhmät.

Todelliset esitiedot

MAPUt. KvaPerista saattaa olla hyötyä aiheen sisäistämisessä, mutta sillä kurssilla opittuja asioita ei varsinaisesti joudu soveltamaan.

Työläys

Pitkälti keskitasoa kanditason kurssien standardeilla.

Miksi tärkeä?

Kurssi antaa ensimaun siitä, miten kvanttifysiikan ilmiöt vaikuttavat todellisiin systeemeihin. Aiheeseen liittyen, Professori Kari Enqvist kertoi jäähyväisluennossaan, että kaikkien tulisi oppia vetyatomista.

Muuta

Harris on varsin hyvä kirja, siitä oli allekirjoittaneella paljon hyötyä kurssin aikana.