Termodynaamiset Potentiaalit

Termodynaamiset Potentiaalit

Lyhenne TEPO tai TERPO
Tunniste FYS2002
Ajankohta  II. periodi
Viralliset Materiaalit Vehkamäen ja Naparin TERMO-moniste
Tehtävät 5. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät, sekä yksi essee.

Kuvaus

Jatkokurssi Termofysiikan perusteille. TERMO:sta poiketen kurssi käsittelee avoimia systeemejä ja faasimuunnoksia. Kurssi on integroitu akateemisen kirjoittamisen kurssiin, ja tästä syystä kurssin aikana kirjoitetaan tieteellinen essee termodynamiikasta.

Kurssikäytännöt

Fuksivuoden kursseista poiketen Termokurssien luennot ovat suunniteltuja vaihtoehtona monisteen lukemiselle. Luennoilla käydään läpi samat asiat kuin prujuissa ja enimmäkseen samassa järjestyksessä. Tämä on kuulemma myös tietoinen valinta.

Todelliset esitiedot

TERMO esitiotoineen.

Työläys

Yhtä kevyt kuin TERMO. Kurssin sisältö loppuu lisäksi kesken viiden viikon jälkeen, eli sinulle jää reilusti aikaa esseen kirjoittamiseen.

Miksi tärkeä?

Termodynamiikka on fysiikan osa-alue, joka yhdistää mikrotason fysikaaliset voimat kvantitatiivisesti makrotason fysikaalisiin ilmiöihin. Sille ilmenee kaikenlaisia sovelluksia useimmissa fysiikan eri osa-alueissa.

Muuta

Esseen kirjoittaminen on pakollinen osa kurssia myöskin jos olet suorittanut Akateemiset Tekstitaidot toista kautta, kuten useimmat aineopeopiskelijat, sivuaineopiskelijat ja tähtitieteilijät ovat tehneet.

Kurssi menee erikseen ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen kurssi, Termodynamiska Potentialer, menee samaan aikaan suomenkielisen kurssin kanssa, kun taas englanninkielinen Thermodynamic Potentials menee IV. periodissa. Edeltämainitulla näyttää olevan hieman eri sisältö kuin suomenkielisellä kurssilla.