Havaintojen Tilastollinen Käsittely

Havaintojen Tilastollinen Käsittely

Lyhenne HTK
Tunniste FYS1014
Ajankohta IV. periodi
Viralliset Materiaalit Heinon, Ruosteenojan ja Räisäsen kurssimoniste
Laskarit 6. laskarit

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan tilastollisten menetelmien käyttöön. Kurssi on hyvin fyysikkoystävällinen, sillä se painottaa enemmän menetelmien käytön osaamista kuin niiden syvempää johtamista. Lisäksi kurssilla pääsee lukemaan esimerkkikoodia ja muokkaamaan sitä. Kurssilla siis saattaa oppia vähän koodaustakin!

Tärkeimpinä asioina ovat luultavasti otoksen virheen arvioimiseen tarkoitetut menetelmät, jakaumat ja hypoteeseille tilastollisen testin suorittaminen.

Kurssikäytännöt

Kurssilla kaksi luentoa viikossa, sekä viikoittain palautettavat laskarit. Kurssin lopussa on yleensä tentti. Perinteinen fysiikan kurssis siis, kaiken kaikkiaan.

Todelliset esitiedot

Matemaattisesti kurssi ei edellytä kovin paljoa lukion pitkää matematiikkaa enempää. Kuitenkin Mapu I:stä saattaa olla hyötyä.

Kurssin ohjelmointitehtävät helpottuvat huomattavasti, jos Tila I on suoritettuna. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista.

Työläys

Fysiikan Peruskursseihin verrattuna kurssi ei ole kovinkaan työläs. Etenkin, jos olet käynyt Tila I:n. Kuitenkin kurssilla pitää hieman osata lukea koodia, mikä saattaa lisätä sen työläyttä.

Miksi tärkeä?

Tilastollisista menetelmistä on suurta iloa laboratorio -kursseilla, ja muutenkin suurten datamäärien käsittelyssä. Todella moni asia fysiikassa vaatii ilmiöiden tilastollista tarkastelua.

Muuta

Ei muuta.