Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset

Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset

Lyhenne Ei vakiintunutta
Tunniste FYS2074
Ajankohta IV periodi, luennoidaan parillisina vuosina
Viralliset materiaalit Jouni Räisäsen luentomoniste ja tähän perustuvat luentokalvot
Laskarit 4. viikkolaskarit

Kuvaus

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman valinnainen aineopintokurssi, jolla käsitellään ilmastonmuutosta fysikaalisesta näkökulmasta. Kurssi käy kattavasti läpi muun muassa kasvihuoneilmiön, ilmaston havaittujen muutosten, ilmastomallinnuksen ja ilmaston tulevaisuuden perusasiat. Kurssi sivuaa myös ilmastonmuutoksen taloudellisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, joihin myös keskustelutehtävä liittyy.

Osittain samoja aiheita käsitellään myös poikkitieteellisemmällä Ilmakehätieteiden maisteriohjelman kurssilla ATM302 Climate Change Now, jolla kuitenkin pohditaan enemmän esimerkiksi politiikkaa ja etiikkaa.

Kurssikäytännöt

Perinteiset luennot, peruskursseihin verrattuna enimmäkseen yksinkertaiset laskarit sekä lyhyt kirjallinen keskustelu. Keskustelu käydään melko kevyesti valmiiksi annetuista aiheista eikä painotu vahvasti arvostelussa. Kurssilla ei ole laskaritilaisuuksia.

Todelliset esitiedot

Ei vaadi paljon lukiomatematiikkaa ja -fysiikkaa korkeampia opintoja. Meteorologian ja klimatologian perusteista (FYS2031 sekä FYS2034 ja FYS2035) on luonnollisesti hyötyä mutta ne eivät ole välttämättömiä, ja kurssille oleellinen meteorologia on myös kurssimonisteen tiiviinä liitteenä.

Työläys

Kurssi on melko käytännönläheinen eivätkä tehtävät ole kovin vaikeita, mutta omaksuttavaa asiaa on paljon. Kurssi ei ole peruskursseja työläämpi.

Miksi tärkeä?

Tämä kurssi tarjoaa hyvin monipuolisen kuvan ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä. Kurssi esittelee perusteet, jotka merkittävästi helpottavat tarkempaa perehtymistä laajaan aiheeseen. Keskusteluharjoitus on virkistävää vaihtelua fyysikon tavallisessa laskariarjessa.

Muuta

Meteorologian maisteriopiskelija voi korvata tällä kurssilla Ilmakehätieteiden maisteriohjelman pakollisen kurssin ATM302 Climate Change Now.