Varjo-opinto-oppaaseen kirjoittaneet

Suurkiitokset kaikille Varjo-Opinto-Opasta edistäneille!

Lauri Franzon
Antti Hippeläinen
Anne Keski-Vakkuri
Venla Koikkalainen
Juho Koskentausta
Tomi Kupiainen
Vertti Linho
Panu Maalampi
Sanna Normo
Siiri Saloranta
Felix Sundblad