Kvanttistatistiikka

Kvanttistatistiikka

Lyhenne QStat
Tunniste FYS2019
Ajankohta  IV. periodi
Viralliset Materiaalit Kurssimoniste, sekä ”AaHoo”, eli Arposen ja Honkosen Statistinen Fysiikka -kirja
Laskarit 6. viikkolaskarit

Kuvaus

Jatkokurssi Statistiselle Mekaniikalle, ja tällä kertaa käsittelyssä ovat jatkuvien, klassisten systeemien sijaan kvantittuneita ominaisuuksia sisältävät systeemit. Erityisesti kurssilla keskitytään bosoni- ja fermionisysteemien eroihin, niiden statistiikkoihin ja siihen, kuinka näistä statistiikoista johdetaan käyttökelpoisia tuloksia. Myös magnetisaatiota ja spinsysteemejä käsitellään reiluhkosti.

Kurssikäytännöt

Erittäin perinteinen fysiikan kurssi. Viikottaiset luennot ja laskarit. Vuonna 2021 kokeiltiin myös toisen viikottaisen laskarikerran muutosta esimerkkilaskusessioksi, jota mahdollisesti jatketaan tulevaisuudessa.

Todelliset esitiedot

StaMek, Kvantti I, sekä näiden esitiedot. Periaatteessa mahdollista suorittaa ilman Kvantti I:stä, kunhan tarpeeksi lasku- ja Googletusrutiinia löytyy.

Työläys

Mahdollisesti teoreettisen fysiikan kandiopintojen työläin kurssi FyMM IIa:n ohella. Asia on hyvin abstraktia, ja jos matemaattiset menetelmät FyMMeiltä ja stamekilta eivät ole hallussa, voi laskemiseen joutua käyttämään hyvinkin paljon aikaa.

Miksi tärkeä?

Oikeastaan ainoa kurssi, joka käsittelee aihepiiriä ilman kvanttikenttäteoriaa. Tarpeellinen erityisesti, jos tarkoituksena jatkaa teoreettisen opinnoissa maisteritasolla Advanced Stafylle. Yleisesti ottaen myös hyvä kurssi, jos aikoo tehdä esimerkiksi äärimmäisen kylmän lämpötilan fysiikkaa kylmälabrassa. Antaa reilusti myös maistiaisia muista aihealueista, kuten kosmologian rigööreistä laskuista ja magneettisten systeemien käsittelystä.

Muuta

Kuten StaMek, myös QStat on ”hauskojen integrointi- ja muunnoskikkojen kurssi”. Tällä kertaa nämä kikat ovat kuitenkin ”hauskoja summakikkoja”, sillä laskuissa otetaan huomioon kvantittuminen.
Kvanttistatistiikka ei aikaisemmin ollut pakollinen kurssi, mutta vuonna 2017 toteutetun Iso Pyörä-tutkintorakenneuudistuksen myötä siitä tuli pakollinen kandikurssi. Nyt siirtymävaiheen jälkeen kaikki teoreetikot joutuvat taistelemaan tiensä läpi tästä kurssista. Koska kurssi on haastava ja viimeisen kandivuoden viimeisessä periodissa, on tämä kurssi myös myöhästyttänyt osalla kandiksi valmistumista vuodella tai parilla.