Matemaattiset Apuneuvot I

Matemaattiset Apuneuvot I

Lyhenne MAPU I
Tunniste FYS1010
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit Kimmo Tuomisen MAPU-moniste
Laskarit 7. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Suositeltavat lisämateriaalit: 3Blue1Brownin videosarja The Essence of Calculushttps://www.youtube.com/watch?v=WUvTyaaNkzM&list=PLZHQObOWTQDMsr9K-rj53DwVRMYO3t5Yr

Kuvaus

Fysiikan perus- ja aineopintojen vaatimia matemaattisista työkaluja käsittelevistä MAPU-kursseista ensimmäinen. Aihepiirinä on differentiaali- ja integraalilaskenta, sekä tietenkin totuttelu yliopistofysiikan työtapoihin.

Kurssikäytännöt

MAPU:n kurssikäytännöt ovat hyvin itseopiskelupainotteisia. Luennot esittelevät vain lyhyesti viikon aiheet, ja opiskelijan odotetaan lukevan prujuja ja/tai katsovat opetusvideoita omalla ajallaan. Voit siis suunnitella työskentelysi täysin omien matemaattisten esitaitojesi ja oppimistapojesi mukaan.

Todelliset esitiedot

Lukion pitkä tai lyhyt matikka, joskin enemmän rutiinin kuin sisällön takia.

Työläys

Työläys riippuu täysin matemaattisista perustaidoistasi ja rutiinistasi, mutta sanottakoon, että keskiverto fysiikan opiskelija kokee MAPU:t Perusopintoja kevyemmiksi.

MAPU I:llä on lukumäärältään enemmän tehtäviä kuin muilla fysiikan fuksivuoden kursseilla, mutta sisällöltään kurssi ei tuo erityisen paljon uutta lukion pitkän matikan suorittaneelle.

Miksi tärkeä?

Tulet nopeasti huomaamaan, että derivointi ja integrointi ovat elinehto muilla fysiikan kursseilla.

Muuta

Kurssin aiheita käsitellään puhtaan matematiikan näkökulmasta Matemaattisten tieteiden kandiohjelman Analyysi-kurssipaketissa, joka on suoritettavissa kahdessa eri muodossa. Yksittäisen kurssien sisällöt eivät täysin vastaa toisiaan, mutta kurssikokonaisuuden sisältö on sama.

MAT11003 Raja-arvot BSMA1002: Calculus 1A: Limits and Differentiation
MAT11004 Differentiaalilaskenta BSMA1003: Calculus 1B: Integration
MAT11005 Integraalilaskenta BSMA1004: Advanced Calculus
MAT21002 Sarjat MAT21002 Series