Tieteellinen Laskenta I

Tieteellinen Laskenta I

Lyhenne Tila I
Tunniste FYS1013
Ajankohta II. periodi
Viralliset Materiaalit Luentodiat
Laskarit 6. laskarit ja projektityö

Kuvaus

Kurssi lähtee Pythonin alkeista (print(“Hei maailma”)) ja etenee siitä suhteellisen nopeasti if -rakenteisiin, sekä for ja while silmukoihin. Myös funktioiden käyttöä opetellaan kurssilla. Kurssin loppuosassa opetellaan piirtämään kuvaajia.

Lisäksi kurssilla käydään hieman läpi Linuxin käyttöä.

Kurssikäytännöt

Kurssilla on luento alkuviikosta ja loppuviikko on varattu laskareille. Kurssilla on viikottain palautettavat laskuharjoitukset. Kurssilla ei yleensä järjestetä tenttiä, vaan kurssin lopussa tehdään loppuprojekti. Tämä projekti on pidempi tehtävä, joka pyrkii testaamaan kurssilla opetettuja asioita.

Todelliset esitiedot

Kurssi on hyvinkin tehtävissä ilman mitään aiempaa osaamista ohjelmoinnista. Tämä kuitenkin vaikuttaa kurssin työläyteen.

Pienikin ohjelmoinnin osaaminen ennen kurssia helpottaa kurssin suorittamista huomattavasti.

Työläys

Kurssin työläys vaihtelee suuresti opiskelijan esitietojen perusteella. Jos Python ei ole tuttu, kurssi on luonnollisesti työläämpi verrattuna tilanteeseen, jossa Pythonia on käytetty edes hieman.

Jos et ole ikinä ohjelmoinut, kurssi voi tuntua rankalta sillä syntaksi on uutta ja pitää opetella uusi ajattelutapa, joka sopii ohjelmointiin. Kurssi ei kuitenkaan ole fuksikursseista työläin ja on hyvin tehtävissä vaikka tämä olisikin aivan ensimmäinen kosketus ohjelmointiin!

Miksi tärkeä?

Datan analysoinnin ja käsittelyn osaamisesta on paljon hyötyä fyysikon työssä ja opinnoissa. Esimerkiksi jo perusopintojen laboratorio -kursseilla datan analysoinnista on suurta iloa! Yleisesti koodauksen osaamisesta ei ikinä ainakaan haittaa ole ja se usein helpottaa elämää.

Muuta

Useammalla vanhemmalla fyysikan opiskelijalla on traumoja TiLa I:stä, mutta kurssi on muuttunut viime vuosina (kirjoitettu 2021) paljon, joten heitä ei kannata kuunnella.