Vuorovaikutukset ja Kappaleet

Vuorovaikutukset ja Kappaleet

Lyhenne VUKA
Tunniste FYS1001
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit Luentodiat, sekä Chabayn & Sherwoodin Matter and Interactions -kirja
Laskarit 7. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Kuvaus

Fysiikan perusopintojen ensimmäinen luentokurssi. Kurssi käsittelee klassista mekaniikkaa sekä makro- että atomitasolla, ja antaa johdatuksen suhteellisuusperiaatteeseen. Aiheet ovat lukion fysiikasta tuttuja, mutta esittelytapa on uusi.

Kurssikäytännöt

Kurssikäytännöt pysyvät samoina koko perusopintojen läpi. Alkuviikko on varattu luennoille, loppuviikko laskareille ja labratöille. Toisin kuin MAPU:illa luennot ovat olennainen osa opetusta: Ne sisältävät paljon pohtimiskysymyksiä ja fysikaalisen intuition rakennusta.

Todelliset esitiedot

Lukion fysiikka, jos sitäkään.

Työläys

Matematiikan ja sisällön hankaluuden suhteen peruskursseista helpoin, fuksivuoden I. periodin kursseistä selkeästi työläin. Todennäköisesti olet vieläkin hakemassa itseäsi yliopistoelämässä opiskellessasi VUKAa, joten kurssin raskaaksi kokeminen ei ole häpeämisen syy.

Miksi tärkeä?

Fysiikka on tieteenalana saanut alkunsa klassisesta mekaniikasta, ja aiheeseen palataan siksi vielä useamman kerran kandiopintojen aikana. Jatkokurssit Vuorovaikutukset ja Aine sekä Mekaniikka käsittelevät samoja aiheita, mutta lähes kaikki muutkin fysiikan kurssit nojaavat tavalla tai toisella klassiseen mekaniikkaan, ellei muuta niin esimerkkien ja yksinkertaistettujen mallien kautta.

Muuta

Kurssi menee erikseen ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen kurssi, Växelverkningar och kroppar, menee samaan aikaan suomenkielisen kurssin kanssa, kun taas englanninkielinen Interactions and Bodies menee III. periodissa.