Kahvimylly

Riikka Hurtig  23.2.2014

Tutkimuskysymys:
Tutkin mitä vaikutusta kahvin jauhatusmenetelmällä on kahvijauheen rakenteeseen sekä valmiin kahvijuoman makuun.
Valitsin vertailtaviksi vanhanaikaisella käsikäyttöisellä kahvimyllyllä jauhetun kahvin (kuvissa 1.), sähkökäyttöisellä Moulinex kahvimyllyllä jauhetun (2.) ja valmisjauhatuksen (3.).
Tehdasjauhetuksi kahviksi valitsin Pauligin Presidentin, ja jauhatuslaitteissa käytin saman kahvinlaadun papuja. Keitin jauheista suodatinkahvin käyttämällä MoccaMaster-keitintä.

Screen Shot 2014-03-09 at 21.36.00

Kahvimyllyn toimintaperiaate:
Sähkökäyttöinen Moulinex kahvimylly jauhaa kahvipavut verkkovirran pyörittäessä laitteen pohjassa olevaa terästerää. Vanhanaikainen käsikäyttöinen kahvimylly perustuu käsillä tuotettuun mekaaniseen voimaan. Laitteessa olevaa kampea pyörittäen kahvipavut jauhautuvat jauhatuspesässä ja jauhe putoaa alla olevaan säiliöön.

Tutkimuksen toteutus:
Tutkimuksen toteutin jauhamalla kahvipavut ja vertailin jauhatustulosta.

lajikkeet

Keitin jauhetuista kahvipavuista ja valmisjauhatuksesta kahvijuomat, joiden makua ja rakennetta arvioin testiryhmän kanssa. Vastaajilla oli käytössä koko kokeen ajan eri kahvijuomat, joten he voivat arvioida kahvin makua ja rakennetta vastatessaan. Pyysin vastaajia kertomaan mielipiteensä avoimilla vastauksilla. Lopuksi he saivat vielä esittää oman mielipiteensä parhaasta kahvijuomasta.
Pysyin hyvin suunnittelemani janakaavion aikataulussa.

Tulokset:
Parhaimman makuista kahvijuomaa kysyessäni äänet jakautuivat tasan valmisjauhetun ja sähkökäyttöisellä kahvimyllyllä jauhetun kahvin välillä. Mutta kun tutustuin testiryhmän avoimiin vastauksiin tarkemmin, huomasin että valmisjauhettu kahvi sai osakseen enemmän positiivisia adjektiiveja. Valmisjauhetussa kahvissa kahvin tuoksu ja maku tulivat parhaiten esille ja väri oli selkeästi tummempi kuin muissa laaduissa.
Sähkökäyttöisellä myllyllä jauhettu kahvi oli testiryhmän mukaan maultaan hiukan kitkerä, mutta liian laiha.
Käsikäyttöisellä myllyllä jauhettu kahvi oli yleisesti vetinen ja mauton, jopa lähempänä teetä kuin kahvia.
Testiryhmän vastauksissa näkyi selkeästi ihmisten erilaiset mieltymykset liittyen kahvin vahvuuteen.

kahvit

Pohdinta:
Käsikäyttöinen kahvimylly jauhaa tutkimukseni mukaan liian karkean jauheen suodatinkahvin keittämiseen. Käsikäyttöisen myllyn jauheesta keitetty kahvi on sekä väriltään että maultaan hyvin laihaa. Lisäksi myllyn käyttö oli aikaa vievää, eikä karkeusastetta voinut säätää.
Sähkökäyttöisen kahvimyllyn käyttö oli nopeaa ja vaivatonta, mutta koska jauhatusaste on riippuvainen jauhamiseen käytetystä ajasta, vaatii oikean jauhatusasteen löytyminen useita kokeiluja.
Kahvinkeitto-ohjeiden mukaan liian hieno jauhatus hidastaa veden valumista ja kahvi uuttuu tehokkaasti. Tällöin tuloksena saattaa olla vahva ja maultaan kitkerä juoma. Vastaavasti liian karkeasta jauhatuksesta vesi valuu läpi nopeasti ja tuloksena on mahdollisesti aliuutteinen, maultaan laimea juoma. (lähde: procoffee.fi) Tässä tutkimuksessa sähkökäyttöisen kahvimyllyn kahvi jäi kuitenkin maultaan laimeammaksi kuin tehdasjauhetusta suodatettu kahvi, vaikka sähkökäyttöisen kahvimyllyn jauhe oli karkeusasteeltaan hienompi.
Kahvijuomien vertailukelpoisuutta olisin voinut parantaa punnitsemalla kahvijauheen kahvimitan käyttämisen sijaan.

Lähteet:

http://www.procoffee.fi, luettu 23.2.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *