Riisinkeitin

Kahvikakun kypsennys riisinkeittimellä

Veera Nieminen

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, voisiko riisinkeitintä käyttää muiden ruokalajien kypsentämiseen.Tutkimuskysymykseni oli: kuinka riisinkeittimessä kypsennetty kakku eroaa aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan uunissa kypsennetystä?

Käytössäni oli Kenwood-merkkinen riisinkeitin. Riisinkeitin on sähkökäyttöinen, ja pinnoitetun keittoastian alla on vastus, joka lämpenee sähkövirran avulla. Laitteessa ei ole säätömahdollisuutta, vaan se kypsentää tuotteen aina tietyllä toiminnolla. Laite käynnistyy, kun se kytketään pistorasiaan. Käynnistyessään laite on warm- eli lämmitystilassa, josta se asetetaan cook- eli keittotilaan painamalla kytkinnappia. Käyttöohjeessa kerrotaan laitteen siirtyvän automaattisesti keittotilasta takaisin lämmitystilaan kun riisi on kypsynyt. Ohjeista ei kuitenkaan käy ilmi kuinka riisin kypsyys määritellään. Myöskään valmistajan internetsivustolla ei ilmoiteta laitteen tarkempia teknisiä tietoja tai toimintaperiaatteita.

Riisinkeitin1

Keittimellä voi käyttöohjeen mukaan keittää riisiä sekä kypsentää kasviksia ja äyriäisiä höyryttämällä. Kun laitetta käytetään höyryttämiseen, keittoastiaan pannaan vettä ja tuotteet asetetaan erilliseen höyryastiaan. Käyttöohjeessa kielletään muiden kuin siinä mainittujen tuotteiden kypsentäminen laitteella. Löysin kuitenkin eri internetlähteistä monia ruokaohjeita, joissa käytetään kypsennykseen riisinkeitintä ja halusin selvittää, onko riisinkeittimelle monipuolista käyttöä kotikeittiössä. Eri keittimien ohjeet ja toiminnot voivat vaihdella, joten joidenkin valmistajien keittimissä saattaa hyvinkin olla oma toimintonsa eri ruokalajien valmistukseen. Käyttöohjeita tulee aina noudattaa; tämän yksittäisen kokeen tein tutkimusmielessä ohjeen vastaisesti.

Valitsin kypsennettäväksi tuotteeksi perinteisen kahvikakun. Mikäli kypsennys riisinkeittimellä onnistuisi ja tuote olisi laadultaan hyvä, voisi tutkimusta myöhemmin jatkaa esimerkiksi keittimellä kypsentämisen energiatehokkuuden ja helppouden tarkasteluun.  Kakun laadun arvioimisen ja vertailun helpottamiseksi valmistin samasta taikinasta kakun myös uunissa. Olin myös laatinut yksinkertaisen lomakkeen kakkujen arviointia varten.

Tutkimuksen toteutus sujui varsin tarkasti janakaavion mukaisessa aikasuunnitelmassa: valmistin yleiskoneella kaksinkertaisen kahvikakkutaikinan, jonka jaoin painon mukaan tasan voideltuun kakkuvuokaan ja riisinkeittimen keittoastiaan. Kakun kypsennys riisinkeittimellä ei kuitenkaan onnistunut. Riisinkeittimen vastus kuumensi astiaa liikaa, jolloin kakku paloi pohjasta täysin mustaksi. Lisäksi laite ei pysynyt keittotoiminnolla itsestään, vaan siirtyi automaattisesti lämmitystilaan. Pakotin laitteen keittotoiminnolle teippaamalla kytkimen pohjaan, mikä on käyttöohjeiden vastaista eikä missään tapauksessa suotavaa normaalikäytössä.

Riisinkeitin3

Vasemmalla riisinkeittimellä, oikealla tasalämpöuunissa kypsennetty kakku.

Tutkimuksen perusteella voidaan mielestäni laajemmin todeta, että keittiölaitteen käytössä on syytä noudattaa käyttöohjeita. On myös hyvä kiinnittää huomiota laitekohtaiseen eroihin esimerkiksi juuri riisinkeittimien osalta: internetlähteiden ruokaohjeet saattavat sopia joillain muilla keittimillä valmistettaviksi. Mikäli riisinkeitintä siis haluaa käyttää keittiössä monipuoliseen ruoanvalmistukseen, tulee tutustua eri laitteiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin tarkasti ja valita omia tarpeita vastaava laite.

Kakun kypsyminen poikkeaa melko paljon riisistä: kahvikakku kypsennetään yleensä uunissa niin, että lämpö säteilee vuokaan ylä- ja alapuolelta, kun taas riisiä liedellä keitettäessä lämpö johtuu keittoastiaan pohjan kautta ja kulkeutuu edelleen vedestä riisiin. On kuitenkin mahdollista, että riisinkeittimellä voisi kypsentää sellaisia ruokia, jotka yleensä keitetään riisin tavoin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi pasta tai puuro.

Jatkotutkimuksien tekeminen tällä kyseisellä riisinkeittimellä ei kuitenkaan liene mielekästä aiemmin mainittujen laitekohtaisten erojen vuoksi. Saadut tulokset eivät siis todennäköisesti olisi yleistettävissä kaikkiin riisinkeittimiin, eikä tutkimus juuri palvelisi riisinkeittimen hankintaa harkitsevaa kuluttajaa. Luotettavin tapa arvioida riisinkeittimen käyttömahdollisuuksia eri ruokien valmistuksessa onkin mielestäni huolellinen vertailu sekä tuotetietoihin ja käyttöohjeisiin tutustuminen.

esimerkkejä resepteistä: http://www.zojirushi.com/user/scripts/user/prod_recipe_list.php?prod_category_id=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *