Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi vuodelle 2018 julkaistu!

Digital Geography Lab on julkaissut vuoden 2018 version Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisista. Matriisi sisältää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun tilastoruuduista eri vuorokauden aikoina.

Aiemmat versiot aineistosta on julkaistu vuosilta 2013 ja 2015, joka mahdollistaa saavutettavuuden ja matka-aikojen muutosten tarkastelun eri vuosien väliltä, joita on syntynyt merkittävien liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeiden myötä. Uusimmassa versiossa on mallinnettu myös pyöräilyn matka-ajat ensimmäistä kertaa. Aineisto on avoimesti saatavilla, samoin kuin aineiston laskentaan käytetyt työkalut.

Saavutettavuuden keskeisyysvertailut paljastavat kiinnostavia asioita saavutettavuuden rakenteista eri kulkutavoilla liikkuvien kannalta. Joukkoliikenteellä parhaiten saavutettavat alueet sijoittuvat keskustan tuntumaan. Viime vuosien joukkoliikenteen suuret hankkeet, kuten bussien poikittaislinjat ja kehärata, ovat siirtäneet joukkoliikenteen parhaan saavutettavuuden aluetta hieman aiempaa pohjoisemmaksi. Länsimetrolla on lopulta ollut vähän vaikutusta Lauttasaarta ja Otaniemeä lukuun ottamatta. Ne ovat nousseet keskeisimpien alueiden joukkoon aiempiin vertailuvuosiin nähden. Autoilijan näkökulmasta keskeisimmät alueet ovat keskittyneet nopeiden kehäteiden varsille. Vertailu viiden vuoden takaiseen tilanteeseen osoittaa, että saavutettavuudeltaan parhaat alueet ovat siirtyneet pohjoisemmaksi. Tämä selittyy Helsingin päätöksellä laskea nopeusrajoituksia järjestelmällisesti erityisesti asuinalueilla sijaitsevien teiden osalta.

Kulkutapavertailut paljastavat, että pyörä on erittäin kilpailukykyinen kulkuväline pääkaupunkiseudulla. Pyöräilyä tarkasteltiin nopean (keskinopeus 19 kmh) ja hitaan (keskinopeus 12 kmh) pyöräilijän näkökulmasta. Matka-ajassa mitattuna nopea pyöräilijä saavuttaa esimerkiksi rautatieaseman joukkoliikennettä nopeammin suurimmasta osaa kaupunkia lukuun ottamatta alueita, jotka ovat raideliikenneyhteyksien läheisyydessä. Pyöräilytiedot perustuvat Strava-urheilusovelluksesta ja Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmästä kerättyyn aineistoon.

Voit ladata aineiston täältä.