Policy briefit saavutettavuudesta ja pyöräilytietojen hyödyntämisestä

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma (Katumetro) on tulossa päätökseensä (2010 – 2018) myös meidän osaltamme.

Yhteenvetona ohjelman piirissä ja rahoituksella tehdystä saavutettavuus- ja liikkumistutkimuksestamme koostimme kaksi policy briefia, joissa esitellään tutkimusten tuloksia ja niistä johdettuja politiikkasuosituksia. Toinen katsauksista keskittyy saavutettavuusanalyysien merkitykseen kaupunkien ymmärtämisessä ja toinen pyöräilytietojen hyödyntämiseen alueellisessa suunnittelussa.

Pääset lukemaan policy briefit Katumetro-ohjelman sivuilta:

Haluamme lämpimästi kiittää Katumetro-ohjelmaa pitkäaikaisesta rahoituksesta ja yhteistyöstä!