Esittely

Seminaari järjestetään 8.-9.3.2012 Metsätalossa, Unioninkatu 40, Helsinki

‘SULOP2012 – sulautuva opetus ja oppiminen’ on Helsingin yliopistossa kuudetta kertaa järjestettävä sulautuvaa opetusta & oppimista käsittelevä seminaari. Seminaarissa tarkastellaan lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämistä sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen. Ensimmäinen sulautuvaa oppimista ja opetusta käsittelevä seminaari vuonna 2007 kokosi yhteen 120 sulautuvasta opetuksesta kiinnostunutta korkeakouluista eri puolilta Suomea. Osallistujia vuoden 2011 seminaarissa oli Metsätalossa jo yli 200.

Verkko-oppimisympäristöt ja tieto- ja viestintäteknologia antavat mahdollisuuksia uudenlaisille opetus- ja oppimismuodoille ja menetelmille. Seminaarin tavoitteena on innostaa korkeakouluopettajia käyttämään lähi- ja verkko-opetusmenetelmiä pedagogisesti mielekkäällä tavalla omassa opetuksessaan. Seminaarissa  tarjotaan hyväksi havaittuja esimerkkejä ja malleja oman opetuksen kehittämiseksi sekä pohditaan sulautuvan opetuksen teoriaa ja käytäntöä.

  • Miksi muuntaa opetus sulautuvaksi opetukseksi?
  • Muuttuuko pedagogiikka?
  • Minkälaisia sulautuvan opetuksen hyviä käytänteitä on olemassa?
  • Miten opiskelu ja oppimistehtävät muuttuvat?

Seminaari koostuu sulautuvaa oppimista ja opetusta koskevista yleisluennoista, case-esityksistä sekä työpajoista. Seminaarin avauspuheenvuorot valottavat sulautuvan opetuksen ja oppimisen ilmiötä tutkimuksen näkökulmasta. Case-esitykset antavat tietoa ja esimerkkejä mielekkäistä sulautuvan opetuksen malleista, joita saa parhaiten kuuntelemalla muiden opettajien kurssikokemuksia. Työpajoissa keskitytään sulautuvaan oppimiseen ja opetukseen syvällisemmin, käytännön tasolla harjoitellen, pohdiskellen ja yhdessä analysoiden.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet opettajat, tutkijat, opiskelijat sekä hallintotyötä tekevät!

Ohjelma julkaistaan tammikuussa 2012 ‘Call for cases’ -haun päätyttyä.

Ohjelman rakenne

Yleisluentoja pidetään molempina seminaaripäivinä (to aamupäivällä, pe aamulla)
Case-esitykset pidetään seminaarin ensimmäisenä päivänä (to iltapäivällä)
Työpajatyöskentelyä on seminaarin toisena päivänä (aamupäivällä)
Aikataulu

‘Call for Cases’ ja ‘Call for Papers’ alkaa 17.10.2011
‘Call for Cases’ ja ‘Call for Papers’ haut päättyvät 8.1.2012
Case-esitysten valinta tehdään tammikuun alkupuolella 2012, jonka jälkeen julkaistaan lopullinen ohjelma

Seminaariin voi ilmoittautua 23.1.-29.2.