C1

Verkko-opetusta yliopiston, AMK:n ja toisen asteen yhteistyönä Jyväskylässä

Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Merja Ruuska, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat tehneet tiivistä yhteistyötä verkko-opetuksen saralla jo useiden vuosien ajan. Oppilaitosten verkkopedagogiikan suunnittelijat, kehittäjät ja tukihenkilöt ovat verkostoituneet ja järjestäneet yhteisiä henkilöstökoulutuksia sekä jakaneet verkko-opetuksen hyviä käytäntöjä eri tavoin. Koulutusyhteistyön lisäksi verkostolla on yhteinen verkkojulkaisu ja toimijat ovat verkostoituneet myös sosiaalisen median puolella (Facebook, Googlen työkalut, wikit). Verkoston toiminta perustuu vastavuoroiseen jakamiseen eikä toiminnasta aiheudu ylimääräisiä kuluja. Näin tiivis ja hyvin toimiva oppilaitosrajat ja koulutusasteet ylittävä alueellinen koulutusyhteistyö on ainutlaatuista.

Tässä esityksessä haluamme esitellä muutamia konkreettisia toteutuksia, joita olemme yhteistyössä ja onnistuneesti toteuttaneet. Päätavoitteena toiminnassamme on, ettei pyörää tarvitse keksiä aina uudelleen vaan voimme toteuttaa koulutuksia tehokkaasti ja  levittää hyviä käytäntöjä omaa oppilaitosta laajemmalle piirille.

1. Jyväskylän verkko-opettajapäivä
Kaikkien kolmen oppilaitoksen opettajille suunnattu verkko-opetusaiheinen seminaari järjestetään keväällä 2012 jo viidennen kerran. Seminaarissa esitellään verkko-opetuksen hyviä käytäntöjä ja uusia tuulia. Seminaarit tallennetaan.
Lisätietoa: http://blogit.jamk.fi/suodatin/2011/05/19/jyvaskylan-verkko-opettajapaivat-12-5-2011/

2. Take away -webinaarit
Adobe Connect Prossa järjestetään viikottain oppilaitosten yhteistyönä. Webinaarit nauhoitetaan ja nauhoituksista koostuvaa tietopankkia onkin hyödynnetty aktiivisesti opettajien keskuudessa. Puolituntisten webinaarien sisältö vaihtelee opetusteknologiasta verkkopedagogisiin innovaatioihin.
Lisätietoa: http://blogit.jamk.fi/suodatin/2011/08/10/verkko-opetuksen-pikapaloja-webinaareina/

3. Parhaiden verkkototeutusten metsästys
Kevään 2012 uutuutena on oppilaitosten välinen kilpailu, jossa etsitään oivaltavimpia verkkototeutuksia. Kilpailussa on omat sarjansa täysin verkossa toteutettavalle opetukselle ja monimuoto-opetukselle sekä vuoden verkkopedagogiselle teolle. Kilpailun toteukset esitellään näyttävästi verkossa ja seminaarissa. Onnistuneiden ja toimivien verkkototeutusten kuvakaappaukset hyödyttävät mm. aloittelevia verkko-opettajia verkko-opetuksen suunnittelussa.

Tiivis alueellinen yhteistyö tulee olemaan lähitulevaisuudessa korkeakoulujen elinehto, jos esimerkiksi OKM:n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2011-2016 on uskominen. Omat kokemukset yhdessä toteutetuista koulutuksista ovat pääosin positiivisia. Yhteistyö mahdollistaa resurssien tehokkaan jakamisen ja toisaalta hyvin spesifienkin aiheiden koulutukset, koska osallistujia on helpompi useamman oppilaitoksen henkilöstöstä.

Suunnittelemalla ja toimimalla yhdessä, on helpompi pysyä mukana alan kehityksessä. Opetusteknologian alalla tapahtuu niin paljon ja niin nopeasti, että kehityksen seuraaminen vaatii paljon aikaa. Kun useampi ihminen seuraa ja suodattaa huomionarvoiset asiat yhteisille keskustelualueille, kaikki hyötyvät. Erilaiset näkökulmat rikastavat itse kunkin toimijan ajattelua. Tiedonkulku alueen toimijoiden välillä on tehostunut huomattavasti. Erityisesti verkko-opetuksen tukihenkilöiden verkoston tiiviistä yhteistyöstä ja ajatusten vaihdosta on tullut niin tärkeä osa arkipäivää, että vaikea olisi enää ajatella umpioitumista oman oppilaitoksen hiekkalaatikolle.