Työpaja 2

Yhteisöllisen verkkokirjoittamisen työvälineet sulautuvassa opetuksessa

Peter Peltonen, Helsingin yliopisto

Työpajassa tutustutaan erilaisiin yhteisöllisen verkkokirjoittamisen työvälineisiin (esim. Wiki, Etherpad, Noodi) sulautuvan opetuksen eri opetustilanteissa; sekä verkossa että kasvotusten. Työpajassa vertaillaan eri työkaluja aikaisemman tutkimuksen valossa ja käytännössä. Työpajassa kokeillaan eri välineiden käyttöä, joten mukaan kannattaa ottaa oma kannettava tietokone, mikäli mahdollista. Työpajan vetäjänä toimii tohtorikoulutettava Peter Peltonen sosiaalipsykologian oppiaineesta.