D3

Älä hölmöile, tiedä mitä teet – miten hyödyntää järkevästi sosiaalisen median työvälineitä omassa arjessa

Esityksen aineisto

Merja Ruuska & Terhi Taanonen, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto otti vuonna 2011 käyttöön Googlen tarjoamat Google Apps for Education -pilvipalvelut ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa. Opiskelijat saivat käyttöönsä Gmailiin pohjautuvan sähköpostipalvelun sekä sähköisen kalenterin, pikaviestimen, dokumentit ja sivustot. Nämä välineet tarjoavat opiskelijoille uudenlaisen mahdollisuuden ryhmätyöskentelyyn ja he voivat muodostaa verkostoja tavalla, jota yliopiston aiemmat järjestelmät eivät ole tukeneet. Esitelmässä pohditaan sitä, kuinka tämä vaikuttaa niin opiskelijoiden työskentelytapoihin kuin opettajien toimintaan.

Perinteisesti on totuttu siihen, että opettaja näkee opintosuorituksesta vain viimeistellyn lopputuloksen – ei ajatusprosessin kehittymistä eikä työn vaiheita. Esimerkiksi ryhmätyöstä ei käy ilmi ryhmän jäsenten työpanokset. Sosiaalisen median ryhmätyövälineisiin on integroitu yhteistyötä helpottavia vuorovaikutusvälineitä ja ne tarjoavat opettajalle mahdollisuuden sekä prosessin että ajankäytön seuraamiseen. Ne antavat myös uuden ulottuvuuden reflektoinnille ja mahdollistavat dialogisuuden. Esimerkiksi oppimispäiväkirja on koko kurssin aikainen prosessi, jossa näkyy oman oppimisen vaiheet. Erityisesti opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelija pystyy näkemään oman kehityksensä, mikä avaa uusia näkökulmia omaan opettajuuteen. Tämä työskentelytapa kannustaa prosessimaiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opettajuuden haasteisiin kuuluu se, että opettaja ei ole enää auktoriteetti vaan hänen on pystyttävä sietämään epävarmuutta ja roolin muutos. Opettajan ei tarvitse tietää kaikkea, vaan hän voi olla substanssin osaaja. Opiskelijat saattavat hallita sosiaalisen median välineet paremmin. Oman tietämyksensä rajallisuuden myöntäminen haastaa opettajaa kehittämään omaa opettajuuttaan ja avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Sosiaalisen median välineet eivät saa olla itseisarvo vaan apuväline oppijuuden tiellä.