Esiintyjät

Päivi Häkkinen (KT) on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tietoteknologian opetuskäytön professori ja laitoksen varajohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut tutkijana mm. Itä-Suomen yliopistossa sekä Open Universityssä Isossa-Britanniassa. Häkkinen on tutkinut ja ollut mukana kehittämässä erilaisia oppimisympäristöjä mm. koulujen, yliopisto-opiskelun ja työelämän organisaatioiden tarpeisiin. Tällä hetkellä hänen johtamassaan tutkimusryhmässä tutkitaan mm. yhteisöllistä verkko-oppimista, hajautettua tiimityötä, sosiaalisen median opetuskäyttöä, henkilökohtaisen oppimisen ympäristöjä sekä oppimisympäristöjen suunnittelua ja arviointia. Häkkinen on toiminut lukuisten tietoteknologian opetuskäyttöön ja yhteisölliseen verkko-oppimiseen liittyvien tutkimushankkeiden tieteellisenä johtajana. Hän tekee tiivistä, monitieteistä yhteistyötä tutkimusalueen johtavien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Häkkinen on myös toiminut kutsuluennoitsijana sekä erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä esim. tutkijakoulutuksen, tieteellisen julkaisemisen sekä oppilaitos- ja yritysyhteistyön alueilla.

http://ktl.jyu.fi/ktl/henkilosto/paivi_hakkinen
______________________________________________________________________________________

Professori Jari Multisilta on Helsingin yliopiston koordinoiman Cicero Learning –verkoston johtaja ja multimedian professori Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikössä (virkavapaalla 2011-2015). Hän valmistui filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta 1992 (pääaineena matematiikka, matematiikan ja tietotekniikan aineenopettajan sv). Tekniikan tohtorin tutkinnon Multisilta suoritti Tampereen teknillisessä korkeakoulussa 1996. Väitöskirjan aiheena oli hypermediapohjaiset oppimisympäristöt matematiikassa (Hypermedia Learning Environment for Mathematics). Prof. Multisilta on julkaissut yli 100 artikkelia tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Tällä hetkellä hän tutkii mobiilin sosiaalisen median sovelluksia ja mobiilivideota mm. uusien opiskelu- ja työskentelytapojen näkökulmasta. Jari Multisilta on ollut vierailevana tutkijana Nokian tutkimuskeskuksessa 2008-2009 ja Stanfordin yliopistossa 2007, 2008, ja 2010.

http://www.cicero.fi/who_JM.html

______________________________________________________________________________________

Elintarviketieteiden lisensiaatti Eeva Voutilainen on työskennellyt ravitsemustieteen opettajana lähes parikymmentä vuotta, aluksi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa ja tämän jälkeen Helsingin yliopistossa. Verkko-opetuksen hän aloitti kymmenisen vuotta sitten Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa, jossa oli jo tuolloin laaja kokemus verkkopedagogiikasta. Voutilainen ollut kehittämässä Avoimen yliopiston ravitsemustieteen verkko-opetukseen vuorovaikutuksellisia, yhteisöllisiä menetelmiä kuten lukupiirejä ja verkkoseminaareja. Lisäksi hänen verkko-opetuksen tukena on ollut lähitapaamisia ja viime vuosina myös verkkoluentoja. Voutilainen on myös perinteiseen lähiopetukseen liittänyt verkkokeskusteluja ja muita verkkosuorituksia.

Opetustyön ohella Eeva Voutilainen on tietokirjailija; Ravitsemustieteen perusteita –verkkoaineisto on ollut pitkään Avoimen yliopiston suosituimpia  sivustoja. Hän on viime vuosina julkaissut yhdessä muiden kanssa kirjat kasvisruokavaliosta ja suomalaisesta voimaruuasta. Lisäksi hän on ollut yhtenä kirjoittajana ravitsemustieteen yliopistotasoisessa oppikirjassa, josta uusi painos ilmestyy tämän kevään aikana.

Voutilainen osallistuu tällä hetkellä ProWo-hankkeeseen, jossa on tavoitteena kehittää yhteisöllistä verkkotyöskentelyä jonkin opiskelijoille yhteisen kohteen parissa.

______________________________________________________________________________________

Hanni Muukkonen työskentelee pedagogisena yliopistonlehtorina Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, Helsingin yliopistossa. Hän on väitellyt psykologiasta, aiheena tietoa luova oppiminen yliopisto-opetuksessa. Hän on aiemmin työskennellyt psykologian ja opettajankoulutuslaitoksilla sekä Kauppakorkeakoulussa. Muukkonen on ollut tutkijana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa on tutkittu yhteisöllistä oppimista, tiedonluomista, pedagogista suunnittelua ja teknologian välittämiä oppimis- ja työskentelykäytäntöjä. Näissä hankkeissa on myös kehitetty ja tutkittu opetusteknologiasovelluksia (mm. FLE ja Knowledge Practices Environment) sekä mobiilisovellus tapahtumaotannan menetelmälle (CASS). Muukkonen on erityisesti perehtynyt kasvatuspsykologian, yhteisöllisen oppimisen, opetusteknologian ja yliopistopedagogiikan kysymyksiin sekä moniammattillisen tietotyön simulointiin yliopisto-opetuksessa.