Työpaja 1

Sulautuvat tenttikäytännöt

Taina Joutsenvirta & Liisa Myyry, Helsingin yliopisto

Mitä sulautuva tentti vaatii opettajalta? Millaisia ovat sulautuvat tenttikysymykset? Miten sulautuva tentti valmentaa opiskelijoita työelämään? Työpajassa jaetaan kokemuksia muuttuneista tenttikäytännöistä ja perehdytään kriittistä ajattelua tukeviin kysymystyyppeihin. Työskentelyssä harjoitellaan yhteistoiminnallisesti soveltavien tenttikysymysten muotoilemista.

Työpajan materiaali