A1

Adobe Connect – neljä kärpästä yhdellä iskulla. Esimerkkinä Avoimen yliopiston opintojakso Kasvun haasteet (3op)

Sanna Saari-Salomeri & Kaisa Vuorivirta, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opintojakson Kasvun haasteet 3 op tavoitteena on antaa ajankohtainen ja monitieteinen kuva lapsen normaalista kehityksestä ja sen riskitekijöistä erilaisissa kasvuympäristöissä.

Opintojakson teemat ovat läheisiä ja tuttuja niin kasvatusalan ammattilaisille kuin pienten lasten vanhemmille, ja ne ovatkin herättäneet yleisössä runsaasti kiinnostusta. Tavoitteena olikin toteuttaa opintojakso siten, että mahdollisimman monella olisi aidosti joustava mahdollisuus opintojaksolle osallistumiseen. Tämän on mahdollistanut se, että luentosarjaa on voinut yliopiston päärakennuksessa lähiopetuksen lisäksi seurata sekä suorina Adobe Connect (AC)-lähetyksinä (omalta kotikoneelta tai opintoryhmässä Lahden oppimiskeskus Fellmanniassa) että AC-tallenteina.

Avoimen yliopiston näkökulmasta tavoitteena on ollut myös lisätä ja kehittää välitetyn opetuksen tarjontaa erityisesti Päijät-Hämeen seudulla. Opintojaksosta saatavia kokemuksia aiotaan hyödyntää vastaavissa tilanteissa Avoimen yliopiston opinnoissa.

Opiskelija voi osallistua Kasvun haasteet -opintojaksolle eri tavoin:

1) osallistumalla luennoille Helsingin yliopiston päärakennuksessa (96 opiskelijaa)
2) osallistumalla välitetylle luennolle Lahden oppimiskeskus Fellmanniassa (23 opiskelijaa)
3) kuuntelemalla etänä suoran AC-lähetyksen (50 opiskelijaa)
4) kuuntelemalla luentotallenteen verkossa (mahdollisuus kaikilla em. 169 opiskelijoilla)

Opintojakso koostuu luentosarjasta, jolla aikana esiintyy kaksitoista vierailevaa luennoitsijaa. Opintojakson suoritustapana on oppimispäiväkirja. Moodlea käytetään opetusta ja opiskelua tukevana oppimisympäristönä mm. AC-luentotallenteiden jakamiseen ja opiskelijoiden vapaamuotoiseen keskusteluun.

Jokaisessa luentotilaisuudessa on paikalla AC-tukihenkilö, joten vastuuopettajan ja luennoitsijoiden ei tarvitse huolehtia tekniikan ja yhteyksien toimivuudesta.

Kukin tilaisuus sisältää runsaasti aikaa opiskelijoiden ja luennoitsijoiden yhteiseen keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. AC:n välityksellä luentoja seuraavat opiskelijat osallistuvat keskusteluun chat-toiminnolla. Osallistujat ovat osallistuneet chat-keskusteluun vilkkaasti, ja ilahduttavalla tavalla myös kommentoineet toinen toisiaan, etsineet lisätietoa internetistä ja tarvittaessa antaneet toisilleen jopa teknistä tukea.

Kahta poikkeusta lukuun ottamatta tilaisuudet tallennetaan, jotta opiskelijat voivat palata niihin uudestaan luentojen jälkeen ja oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. Tallenteet ovat opiskelijoiden katsottavissa 14 vrk:n ajan.

Opintojakso suoritetaan oppimispäiväkirjalla, jonka kirjoittamisessa opiskelija hyödyntää luentoja ja luennoitsijoiden valitsemaa oheiskirjallisuutta. Arvioinnissa huomioidaan mm. opiskelijan taito tiivistää ja vetää yhteen oppimaansa, oheiskirjallisuuden määrä sekä taito hyödyntää oheiskirjallisuutta oppimispäiväkirjaa kirjoittaessa. Arviointikriteerit ovat Moodlessa opiskelijoiden nähtävillä. Oppimispäiväkirjat vastaanottaa ja arvioi opintojakson vastuuopettaja. Arviointi toteutetaan numeerisesti asteikolla 1-5.

Opintojakso on vielä käynnissä, joten sen lopulliseen arviointiin ja johtopäätösten tekoon päästään vasta huhtikuussa, kun luentosarja on päättynyt, opiskelijat ovat palauttaneet oppimispäiväkirjansa ja heiltä on kerätty palautetta. Jo tässä vaiheessa tiedetään, että herättämänsä runsaan kiinnostuksen vuoksi opintojakso toteutetaan uudestaan kevätlukukaudella 2013.

Muutamia ideoita kehittämiseen on jo saatu tähän mennessä:

– Lahden oppimiskeskus Fellmannian opintoryhmän esimerkkiä voisi laajentaa. Opintoryhmiä voisi olla esimerkiksi työväen- ja kansalaisopistoissa. Pohdittavaksi jää, miksi opiskelija osallistuisi tilaisuuteen ryhmässä, ei yksin omalta kotikoneelta käsin.

– Välitystekniikkaan ja käyttäjätunnuksiin liittyvä ohjeistuksen selkeys on ensiarvoisen tärkeässä roolissa Moodlea ja AC:ta hyödyntävässä opetuksessa. Nämä tulee hoitua mahdollisimman vaivattomasti opiskelijan näkökulmasta.

Koko Avoimen yliopiston opetuksen kannalta välitetty opetus voi tulevaisuudessa moninkertaistaa niiden opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet, jotka eivät maantieteellisiin etäisyyksiin, aikatauluihinsa tai toimintakyynsä liittyvien rajoitteiden vuoksi pääse osallistumaan lähiopetukseen. Perinteisiin verkko-opintoihin välitetty opetus voi puolestaan tuoda mielenkiintoisen ja rikastuttavan lisämausteen.

Lisätietoa Kasvun haasteet -opintojaksosta mm. luennoitsijat ja heidän aiheensa:
http://www.avoin.helsinki.fi/ajankohtaista/2011/kasvun_haasteet.htm

Alkuperäinen esitys peruutettu! Practical tips for using Adobe Connect in teaching arrangements: Case Machine Design of Packaging Technology (in English) / Anne Salmela, Lappeenrannan teknillinen yliopisto