Työpaja 3

Miten soveltaa sosiaalista mediaa omassa opetuksessa

Jere Majava & Antero Aunesluoma, Helsingin yliopisto

Työpajassa tutustutaan sosiaaliseen mediaan, erityisesti wikeihin ja blogeihin sulautuvan opetuksen näkökulmasta. Ryhmätöissä suunnitellaan ja työstetään blogi- ja wikipohjaisia oppimisympäristöjä autenttisiin opetustapahtumiin joten tästäkin työpajasta saat eniten irti jos sinulla on suunnitelmissa uuden kurssin rakentaminen tai olemassa olevan kurssin kehittäminen. Työpajan työskentely sisältää myös välineiden harjoittelua käytännössä (hands-on), joten omien kannettavien tietokoneiden mukaan ottaminen on suotavaa. Työpajan wiki: http://sulop.wikispaces.com/

Työpaja toteutettiin samansisältöisenä myös v. 2011 seminaarissa.