Kestävää elämäntapaa oppimassa kotitalousopetuksen keinoin

”Kauheaa, mulla on ainakin kymmenet farkut, minä en ikinä heitä näitä enää pois.” Kestävän elämäntavan oppiminen ja siihen sitoutuminen ovat globaali haaste. Kuitenkin maapallon rajallinen kantokyky vaatii elämäntavan muutoksia ja aktiivista pyrkimistä kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Myös muut ympäristöön ja sosiaaliseen oikeudenmukaiseen liittyvät ongelmat haastavat länsimaista elämäntapaa. Osana kestävää elämäntapaa kestävä kulutus edellyttääkin uusien ajattelutapojen omaksumista …

Engaging with extraction: stone mining as a part of indigenous emotional landscape

The mining industry is often connected to polarized emotional responses. It evokes hopes for a better future while causing worries over environmental harm or resource depletion. Mining development changes local relations with the landscape but also forms new connections between humans and resources. My postdoctoral project at Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) focuses on …