UniCafe’s decision to remove beef off the menu received positively among students

In October 2019 YLVA announced that their UniCafe restaurants are removing beef from their lunch menu and cafe items by February 2020. UniCafe is owned and operated by YLVA which is the Student Union’s (HYY) asset manager, owned by the students of University of Helsinki. Similar decisions to remove beef from the menu have been made in university cafeterias in other countries before. In the announcement YLVA reported that removing beef will reduce the carbon footprint of their restaurants by 11%. Now that the time has come and beef has left the building, it is a good time to return to this topic.

Continue reading “UniCafe’s decision to remove beef off the menu received positively among students”

Life of Indigenous Languages

In 2019 the International Year of Indigenous Languages (IYIL2019) declared by the United Nations raised awareness on the immense value of Indigenous languages diversity. It also drew attention to the alarming rate to which many languages are turning into sleeping languages and endangered.

Continue reading “Life of Indigenous Languages”

EU Water Framework Directive from a Finnish perspective: Evolution from a paper tiger to a beast with transformative potential

On 19 December 2019, the Supreme Administrative Court of Finland (SACF) ruled against Finnpulp, an intended 1,4 billion-euro industrial bioeconomy investment in Kuopio. In this landmark ruling (SACF 2019:166), the court overturned earlier decisions granting an environmental permit. The reasoning of the SACF was to a considerable degree based on article 4 of the Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC) as the project’s waste waters would have likely deteriorated the ecological status of Lake Kallavesi, or prevented the achievement of good status, as required by the directive.

How did the directive come to possess such power? What does the ruling reveal about the directive’s transformative power towards more sustainable water management in Finland and in the EU?

Continue reading “EU Water Framework Directive from a Finnish perspective: Evolution from a paper tiger to a beast with transformative potential”

Den uppenbara, lätt åsidosatta, men viktiga geografin

Att vi lätt betraktar världen ur en förenklad geografisk synvinkel är något jag vill lyfta fram i detta blogginlägg. Låt mig koppla tillbaka till inlägget av Charles Gore, där han snuddar på detta problem då han pratar om metodologisk nationalism i samband med ekologiska illusioner. Gore lyfter fram hur statistik om statliga utsläpp tyder på att vissa rika länder har minskat sina växthusgaser, men att vi ser en helt annan historia om vi även beaktar export och import (till länder som Kinas och Indiens fördel). Att våra samhällen inte existerar i enskilda containrar är något de flesta vet men som lätt förbises. I detta blogginlägg lyfter jag fram problemet Gore tar upp, men mer än så vill jag visa varför det är viktigt att betrakta geografin från olika synvinklar i studier och diskussioner om hållbar utveckling och andra komplexa samhälleliga fenomen.

Continue reading “Den uppenbara, lätt åsidosatta, men viktiga geografin”