Enkätundersökningen avslutad

Webbenkäten om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands har nu stängts. Tusen tack till alla er som medverkat i den! Vi kommer att skicka en rapport över resultaten till alla respondenter som önskat det i december.

Ännu finns tid att svara på enkäten

Många har redan svarat på enkäten Den finlandssvenska diasporan, vilket vi är mycket tacksamma över. Fortfarande finns det dock gott om tid att svara på enkäten för er som fått inbjudan men som inte ännu gjort det. Kontakta oss gärna om ni stöter på problem när ni ska fylla i enkäten eller om ni har andra frågor om undersökningen. Vi ber er vänligen ha överseende med att det är semestertider och att vi därför tyvärr inte har samma kapacitet att vara tillgängliga. Ni når oss alltid via e-post (fsvdiaspora[at]helsinki.fi), men svaret kan dröja aningen längre än normalt. Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Inbjudan om att delta i enkätundersökningen utskickad

Flera tusen svenskspråkiga utlandsfinländare får i dagarna inbjudan per post om att delta i enkätundersökningen Den finlandssvenska diasporan. Enkäten innehåller frågor om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande. Inbjudan om att svara på enkäten har skickats till ett representativt urval av svenskspråkiga finländare bosatta utomlands i sammanlagt 15 olika länder. Vi hoppas att ni som fått inbjudan deltar i undersökningen. Genom att svara på enkäten bidrar ni till kunskap om den finlandssvenska diasporans politiska beteende.