Long Second

The Long Second: LONGitudinal classroom data about children’s development in Finnish as a SECOND language (2011 – 2016)

The data Long Second are videoed twice-weekly in a recently immigrated children’s preparatory class. The videoing lasted for one school year, from September to May in a primary school in Helsinki area. The main participants’ mother tongues are Estonian and Russian – representing the largest linguistic minorities in Finland – but also Kurdish, Latvian, Macedonian and Portuguese are spoken in the classroom during the year. The data include also interviews of the main participants and the teachers.

Forming a learner language corpus out of children’s naturalistic classroom communication is a pioneering project. There are seven distinctive features in the Long Second  data:
1) naturalism, 2) longitudinality and density, 3) multimodality, 4) multipartial and simultaneous communication, 5) the age of the participants (7–12), 6) multilingualism for the sake of recent immigration, 7) focusing into Estonian and Russian speaking learners of Finnish

The research project Long Second is a multi-method research project, aiming to present a linguistically precise and socially relevant interpretation of the core informants’ development in Finnish language. Another aim is to offer a research corpus about L2 (Finnish) development; this aim is supported by a grant from Kone Foundation (93 600 €), allocated in transcribing the data of 46 multilingual lessons. In December 2014 Kone Foundation allocated a grant for linguistic annotation of the data (100 000 €).

The Long Second project has ended in 2016. The learner corpus is actively in use by researchers and students of language learning.

Read also what Hufvudstadsbladet is writing about the project: http://hbl.fi/nyheter/2014-01-23/558281/sprakkunskapen-vaxer-inte-fram-pa-ett-ar

Responsible researcher in University of Helsinki: Docent Maria Ahlholm (ex. Kela, maria.ahlholm@helsinki.fi)
Responsible researcher in University of Tallinn: Associate professor Annekatrin Kaivapalu (kaivapa@tlu.ee)
Researchers: Docent Sara Routarinne (University of Helsinki); Lic. Phil. Marjo Yli-Piipari (University of Helsinki)
Research assistants: Miina Gustafsson (University of Helsinki, 2013 – 2014), Maili Nurme (University of Tarto), Marjo Yli-Piipari (University of Helsinki); Laura Kuusisto (University of Helsinki, summer 2015), Heidi Pohjoismäki (University of Helsinki, summer 2015), Elina Ronni (University of Helsinki, summer 2015)

Articles:
Ahlholm, M. 2015: Englanti venäjänkielisen alakoululaisen suomen kielen oppimisen tukena. [English as a scaffold to L2 Finnish learning. A case study of a L1 Russian speaking primary school aged boy.] Kalliokoski, J., Mård-Miettinen, K. & Nikula, T. (eds.) Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2015 / n:o 8. 93–112.
Andonov, L. (2013). Valmistavan opetuksen vuosi: merkitysneuvotteluja kielestä ja identiteetistä. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 44-3

Pro gradu theses:
Gustafsson, M. 2014: ”Opettaja, saaks sanoa?” – pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Pro gradu theses. Uni. Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135219
Henriksson, A. 2014: Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla. Pro gradu theses. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925309
Kuusisto, L. 2016: Omistusrakenteet s2-oppijoiden kielessä alakoulun valmistavalla luokalla. Uni. Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.
Pohjoismäki, H. 2016: Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Puonti, E. 2014: Vuorovaikutus valmistavan opetuksen ryhmässä. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Raappana, M. 2016: Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnanohjaukseen. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Sistonen, J. 2016: Vironkielinen suomenoppija suomen kieltorakenteita omaksumassa. Uni. Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.

Candidate’s theses:
Gustafsson, M. 2012: Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus kahdessa eri istumajärjestyksessä S2-oppitunneilla. Seminary of subject education. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Henriksson, A. 2013: Oppilaiden rooli alakoulun suomi toisena kielenä -oppitunnilla. Reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin. Candidate’s theses. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Huhtamäki, E. 2013: Puheenvuorotyypit ja niiden pituudet toimivan alkeiskielitaidon taitotasolla. Candidate’s theses. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Häkkinen, P. 2013: S2-oppijan osallistuminen vuorovaikutukseen valmistavan opetuksen tunnilla. Seminary of subject education. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Kuusisto, L. 2016: Opettajan ja oppilaan persoonamuotojen käytöstä valmistavassa opetuksessa. Long Second -hankkeen tuloksia. Seminary of subject education. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Mattila, A. 2014: ”Kun ihminen kuolee, veri ei mene mihinkään”. – Konjunktiot virolaisen S2-oppijan puheessa valmistavan opetuksen lopussa. Candidate’s theses. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Puonti, E. 2014: Oppilaan identiteetin muotoutuminen valmistavassa opetuksessa. Candidate’s theses. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.
Viinikainen, T. 2013: Koodinvaihto valmistavan luokan opetuksessa. Seminary of subject education. Uni. Helsinki: Dept. of Teacher Education.

Presentations and posters:
Kela, M. 2015: ELF as “superglue” in a 7-year-old boy’s L2 Finnish communication. Presentation in ChangE, University of Helsinki, 8 June 2015.
Kela, M. 2015: Translanguaging between L1 Rus – L2 Fin – ELF (English as a lingua franca). Presentation in Translanguaging – practices, skills and pedagogy, Högskolan Dalarna, Falun, 20 April 2015.
Kela, M. 2014: Hyödyllinen ja haitallinen yhteissopeutuminen valmistavan luokan dynaamisessa systeemissä [Useful and harmful co-adaptation in the dynamic system of a preparatory classroom]. Section paper in AFinLa Autumn Symposium, 14 – 15 November 2014, University of Jyväskylä.
Kela, M. 2014: Metodiset haasteet ja mahdollisuudet S2-oppimisen alkuvaiheen monikielisen luokkahuoneaineiston pitkittäistutkimuksessa. [Methodical challenges and opportunities in researching a multi-lingual longitudinal data of recently immigrated children’s classroom.] Paper presented in the Annual symposium for subject education in the University of Jyväskylä 14 February 2014.
Kela, M., Spoelman, M., Andonov, L. & Kaivapalu A. 2014: Active and passive ethics in collecting longitudinal video data about children’s L2 learning. Poster presentation 12.8.2014 in AILA Brisbane 2014.
Järvinen, H. & Kela, M. 2013: Luokkahuoneen diskurssitapahtumat koodinvaihdon selittäjinä. [Classroom discourse events and the code-switching]. Presentation in AFinLA Annual Conference, University of Turku 16.11.2013.
Kela, M. 2013: A longitudinal corpus of primary school children’s F2 learning: methodological considerations. Presentation in Emakeel ja teised keeled – Native Language and Other Languages, University of Tarto, 29.11.2013.
Kela, M. 2012: From ELF to FLF in a primary school preparatory class. Presentation in Insights into applied linguistics: languaging, agency and ecologies. University of Jyväskylä 4. – 7.6.2012.
Kela, M. & Andonov, L. & Joensuu, M. 2011: Total interconnectedness of multiple variables in language development. Poster. Science Day, University of Helsinki 22.9.2011.
Kela, M. & Joensuu, M. 2011: The Long Second: First observations from the data in the light of the Dynamic Systems Theory. Presentation in AFinLA Annual Conference, University of Eastern Finland 1.11.2011.

 

Leave a Reply