Jatkokoulutus

Jatkokoulutusseminaaria ohjaa prof. Liisa Tainio:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Jatko-opiskelijat ja väitöskirjojen työnimet
Milja Ahtosalo: Suomi äidinkielenä- ja suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen konstruktioiden hallinta ja sen vaikutus matematiikan käsitteiden oppimiseen ja sanallisten tehtävien ymmärtämiseen
Petra Erikson: Kirjoittamisen opetus monimediaisissa oppimisympäristöissä
Ulla Karvonen: Texts in classroom interaction. The role of curriculum materials in the context of realized curriculum.
Eeva Kallio: Pedagogisesti toimivat tehtävänannot luokkahuoneen vuorovaikutuksessa
Paula Lehtinen: Opettajien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulujen työyhteisöissä
Jenni Marjokorpi: Kieliopillinen ajattelu ja kirjoitustaidot perusopetuksessa
Kalle Nuuttila: Satu Suomesta. Uskonto ja isänmaa 1860-1910-lukujen taidesaduissa.
Kaisu Otsamo: Mitä draamatunneilla oppii?
Johanna Paalanen: Musiikillisen tiedon rakentuminen oppitunnin vuorovaikutuksessa suomalaisen lukion musiikinopetuksessa
Raila Pirinen: Vertaisohjaustoimintoja oppilaiden ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa
Kaisu Rättyä: Kielitieto, metakieli ja käsitteellinen oppiminen. Kielentäminen ja visualisointi kielitiedon opetusmenetelminä
Marianne Seppä: Kotoutumiskoulutukset ja aikuiset S2-oppijat: opetuksen eriyttäminen ja erilaiset opintopolut
Marjo Yli-Piipari: Venäjänkielisen alakoululaisen selviytymiskeinot suomen kielen kehittymisen alkuvaiheessa. Osallistumisen ja oppimisen resursseja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.