Ihmiset

Kela Maria_korttikuvaMaria Ahlholm, dosentti (suomen kieli, erityisesti soveltava kielentutkimus), FT, AO
suomi toisena kielenä -didaktiikan yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 228

Ensimmäisenä tutkimusaiheenani olen tutkinut raamatullisten tekstien suomentamista ja käännösprosessien aikaansaamaa metaforisaatiota. Suomi toisena kielenä -pedagogiikan alalla olen tutkinut alakoululaisten toisen kielen kehittymistä valmistavan luokan aikana, ja johdan valmistavan alakoululuokan pitkittäistutkimusaineiston ympärille kehkeytynyttä tutkimushanketta. Olen myös kirjoittanut aikuisten kielenoppimisesta pohtien autenttisen ympäristön ja kielenoppimisen suhdetta sekä ammatillista kielenopetusta. Tavoitteenani on löytää yhteyksiä konstruktiokieliopillisen ajattelun ja kielipedagogisen toiminnan välille. Tutkimusvapaalla 31.12.2017 saakka.

 

Satu Grünthal, dosentti (kotimainen kirjallisuus), FT, AO
äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 233

Erityisalaani ovat kotimaisen kirjallisuuden, erityisesti runouden tutkimus sekä kirjallisuuspedagogiikka. Viimeisimmät ja tämänhetkiset tutkimukseni käsittelevät esimerkiksi monikielistä ja -kulttuurista kirjallisuutta sekä runouden metriikkaa ja rytmiä.

 

Sirke Happonen, FT, LO
kirjallisuuden ja äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 233

Tutkin lastenkirjallisuutta ja erityisesti sen kuvitusta. Väitöskirjani käsitteli Tove Janssonin muumikuvituksia ja -tekstejä. Janssonin laaja tuotanto työllistää ja kiehtoo minua edelleenkin. Lisäksi olen kiinnostunut tanssin ja teatterin yhteyksistä kirjallisuuteen ja kieleen.

 

Riitta Juvonen, FT, AO
yliopisto-opettaja (yliopistonlehtori 31.12.2017 saakka)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 227
Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta

Suomen kielen alan väitöskirjassani tutkin retorisia  rakenteita ja niiden vuorovaikutteista luonnetta lukiolaisten kirjoitelmissa. Viime aikoina olen tutkinut myös lukiolaisten kirjoittamisen digitaalisuutta ja kirjoittamista osana luokkahuoneen vuorovaikutusta Textmöten-hankkeessa ja alakoululaisten tietokirjoittamista Tekstistä tekstiin -hankkeessa. (Kuva Mona Roininen.)

 

Ulla Karvonen, KM, LO
tohtorikoulutettava
ulla.r.karvonen@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 228

 

Marjaana Svala, FT, KM, AO
suomi toisena kielenä -didaktiikan yliopistonlehtori (31.12.2017 saakka)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 228


Liisa Tainio, suomen kielen ja naistutkimuksen dosentti, FT, AO
äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
p.  02941 29842
Siltavuorenpenger 3, huone 234

Olen suomen kielen tutkijana perehtynyt erityisesti tekstin- ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Viimeaikaisia kiinnostuksen kohteitani ovat olleet luokkahuoneen vuorovaikutus sekä oppimisen analysoiminen osana vuorovaikutuksen kulkua. Olen myös kiinnostunut kielenkäytön ja sukupuolen suhteesta.

 

Marjo Yli-Piipari, FL
yliopisto-opettaja (31.12.2017 saakka)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Siltavuorenpenger 3, huone 227
Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta

Väitöstutkimuksessani keskityn venäjänkielisten alakoululaisten suomen kielen kehittymiseen valmistavan opetuksen aikana. Tavoitteenani on selvittää, miten vuorovaikutuksesta ammentava oppilaan oma-aloitteinen toisen kielen ainesten kierrättäminen luo pohjaa oppimiselle ja osallistumiselle luokkahuoneen erilaisissa osallistumiskehikoissa.