Kieltä kielenoppimiseen (Kielo)

Kieltä kielenoppimiseen opettajaopiskelijoille (Kielo) -hankkeessa luodaan älykäs ja vuorovaikutteinen oppimisalusta, joka ohjaa erityisesti luokanopettajaopiskelijaa ajattelemaan kieliopin kategorioita aktiivisesti. Oppimisalustan tarkoituksena on tasoittaa opiskelijoiden kielitiedon osaamisen heterogeenisyyttä ja laventaa sen kapeutta. Alusta toimii 1) eräänlaisena nollakurssina tilanteessa, jossa opiskelijalla ei muutoin ole opintoihin kuuluvan suomen kielen kurssin edellyttämiä ennakkotietoja. Lisäksi 2) oppimisalusta tukee kaikkien opiskelijoiden kieliopin oppimista ja näin heidän kykyään opettaa kieliä. Vaikka oppimisalusta on ensisijaisesti suunnattu opettajaopiskelijoiden käyttöön, siitä voivat saada tukea myös jo työssä toimivat opettajat. Alustan harjoitukset tehdään sekä perusopetuksen suomen kieli ja kirjallisuus että suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimääriä ajatellen.

Hankkeessa työskentelevät Sara Routarinne (hankkeen johtaja, Turun yliopisto) ja Riitta Juvonen (Helsingin yliopisto).

Koneen Säätiön rahoitus 15.6.2016 (6 400 e)