Virtuaalisuus

Yhdessä kirjoittamisen didaktiikka (intTT-hanke)

Yhdessä kirjoittamisen tutkimushanke on yhteiseurooppalaisen intTT-hankkeen (An INTegral Teacher Training for developing digital and communicative competences and subject content learning at schools) EU-rahoitteinen alahanke. Tavoitteena on kehittää yhdessä kirjoittamisen didaktiikkaa erityisesti IT-ympäristöissä. Metodisen kehittämisen pääpaino on kirjoittamisen didaktiikka wikeissä ja blogeissa, ja toisaalta sähköisten oppimisalustojen hyödyntäminen kirjoittamisen opetuksessa.

Tutkijat: Elina Harjunen, Petra Erikson, Satu Grünthal, Maria Kela

Nettisivut:
Blogi yhteistoiminnallisen kirjoittamisen pedagogiikasta
https://blogs.helsinki.fi/inttt-writing/
Koko intTT-hankkeen yhteiset sivut
http://www.helsinki.fi/integralteacher/index.html

Julkaisut ja esitelmät:
Grünthal, S., Harjunen, E. & Kela, M. (in process). Seventh-graders as users of wiki and processors of knowledge in a collaborative writing process.

Grünthal, S., Harjunen, E., Kela, M. & Hölttä, M. 2011. Kokemuksia ja visioita EU-hankkeesta opettajaopiskelijoiden digitaalisten ja viestinnällisten kompetenssien parantamiseksi [Experiences and visions in an EU-project about improving subject teacher students’ digital and communicative competences]. Paper presented in subject teacher education symposium in University of Turku 11.2.2011.

Harjunen, E. & Kela, M. & Grünthal, S. & Hölttä, M. 2011: School pupils as spontaneous, conscious and formal analysers of their wiki-based learning process and teachers’ views on peer feedback. ECER, Berlin.

Virtuaalioppikirja-hanke

Virtuaalioppikirjahankkeessa tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: Mitä lisäarvoa virtuaalisuus tuo oppikirjalle? Mitkä ovat virtuaalisuuden rajat? Millaista teknistä osaamista ja varustelua virtuaalioppikirjan käyttö vaatii?

Hankkeen esimerkkiympäristönä toimii suomi toisena kielenä -opetukseen rakentuva virtuaalioppikirja Mansikkala. Mansikkala perustuu yhteistoiminnalliseen kielenoppimismetodiin, jossa oppijat luovat oppikurssin kuluessa tosielämää simuloivan oppimateriaalin.  Hanke on alkanut syksyllä 2009, ja vuoden 2012loppuun mennessä tavoitteena on julkaista kaikille tarjolla oleva ilmainen Mansikkala-virtuaalioppikirja.

Tutkijat: Maria Kela, Kirsti Siitonen (Turun yliopisto)
Tutkimusavustajat: Laura Oinonen, Armi Sinerkari

Julkaisut ja esitelmät
Kela, Maria 2011. Kohti virtuaalista oppikirjaa suomi toisena kielenä -opetuksessa. Esitelmä ainedidaktiikan symposiumissa Turussa 11.2.2011.

Siitonen, Kirsti (toim.) 1990: Auringonvalo. Elämää suomalaisessa kylässä. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus.