Oppikirjat

Sukupuolen ilmeneminen ja rakentuminen perusopetuksen oppikirjoissa

Tutkimuksen suorituspaikka: Helsingin yliopisto
Tutkimuksen suoritusaika: 1.3.2010- 15.6.2010

Tutkimuksessa selvitellään sukupuolen kategorian ja sukupuoliroolien ilmenemistä perusopetuksen oppikirjoissa. Tavoitteena on tunnistaa ja paikantaa sukupuolistereotypioita rakentavia tekstuaalisia ja kuvallisia ratkaisuja, jotka usein luonnollistuvat tekstiin huomaamatta.

Selvitys koskee seuraavien oppiaineiden oppikirjoja: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka ja oppilaanohjaus. Tutkitaan suurimpien oppikirjakustantajien myynnissä olevat, vuosiluokille 3, 6 ja 9 tarkoitetut oppikirjat ja niihin liittyvät harjoituskirjat (yhteensä 54).

Kirjoista tutkitaan esimerkiksi kuvissa ja teksteissä esiintyvien henkilöiden sukupuolijakaumaa ja sitä, millaisina toimijoina sukupuolet näytetään, miten heitä luokitellaan ja millaisina auktoriteetteina he teksteissä esiintyvät. Koska stereotyyppiseen sukupuolijäsennykseen kuuluu olennaisena osana heteronormatiivisuus, selvityksessä tarkastellaan myös sen ilmenemistä oppikirjoissa. Lisäksi kiinnitetään huomiota muihin mahdollisiin eronteon ulottuvuuksiin (esim. ikä, yhteiskuntaluokka, etnisyys, vammaisuus tai muu fyysinen rajoitteisuus ja kotipaikka).

Tutkimusta toteutetaan äidinkieleen ja kirjallisuuteen erikoistuvien opiskelijoiden kanssa kurssilla Oppikirja tutkimuksen kohteena.

Oppikirjaselvityksen on tilannut Opetushallitus Segregaation lieventämistyöryhmän toiveesta.  Selvitys julkaistaan opetushallituksen sivuilla.

Tutkijat: Liisa Tainio (vastuuhenkilö) ja Tiina Teräs (tutkimusapulainen)

Tainio, Liisa & Teräs,Tiina 2010. Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa. Raportit ja selvitykset 2010: 8. Opetushallitus. http://www.oph.fi/julkaisut/2010/sukupuolijasennys_perusopetuksen_oppikirjoissa