Musiikillisuus

Tutkimuksen suorituspaikka: Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto:

Kirjallisuutta on viime vuosikymmeninä tutkittu Suomessa korostuneen kuvallisesta näkökulmasta, jolloin sen materiaalisuus ja musiikillisuus (äänteellisyys, soinnillisuus, rytmi) ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Hankkeessa tutkitaan runouden ja proosan musiikillisia piirteitä ja niiden funktiota kirjallisuuden merkityksellistämisessä. Rytmin tutkimus ja metriikka ovat kiinteä osa musiikillisuuden kartoitusta.

Vuonna 2009 käynnistynyt hanke on järjestänyt työpajan Rytmi ja musiikillisuus kirjallisuudessa / Rhythm and Musicality in Literature Suomen musiikintutkijoiden symposiumissa Musiikkitieteen tuolle puolen Turun yliopistossa maaliskuussa 2009.

Tutkijat: Satu Grünthal (HY) ja Siru Kainulainen (TY)

Julkaisu:
Grünthal, Satu & Kainulainen, Siru 2009: Zur Musikalität der finnischen Literatur. Teoksessa Jahrbuch der finnisch-deutsche Literaturbeziehungen, Nr. 41.