Videopelit

Videopelin pelaaminen informaalina oppimisympäristönä

Tutkimuksen suorituspaikka: Jyväskylän yliopiston kielten laitos ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Hankkeessa tutkitaan informaalia oppimisympäristöä, jossa toimijat ovat vuorovaikutuksessa tietokoneen (videopelin) sekä toisten pelaajien kanssa. Oppimistoimintaa tarkastellaan sosiaalisena vuorovaikutustoimintana. Pelaamisen aikana opitaan paitsi (tieto)teknisiä taitoja ja kognitiivisia taitoja, kuten ongelmanratkaisua, myös medialukutaitoa, narraation rakenteita ja toista kieltä. Pelaajien asennoituminen peliin, toimintoihin ja toisiinsa sekä jatkuva asiantuntija–noviisi-asemien vaihtuminen rakentavat sosiokulttuurisen oppimisen tilan.

Tutkijat: Liisa Tainio (HY), Arja Piirainen-Marsh (JY)

Julkaisuja:
Piirainen-Marsh, Arja & Tainio, Liisa (2009). Other-repetition as a resource for participation in the activity of playing a video game. Modern Language Journal 93 (2).
Piirainen-Marsh, Arja & Tainio, Liisa (2009). Collaborative Game-play as a Site for Participation and Situated Learning of a Second Language. Scandinavian Journal of Educational Research. 6/2009.
Tainio, L. & Piirainen-Marsh, A. (2011) Vuorovaikutuksen tilat ja keinot videopelin pelaamistilanteessa Teoksessa Haddington, P. & Kääntä, L. (toim). Kieli ja keho vuorovaikutuksessa, 177-201. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.