Kooste teemaryhmien tapaamisesta 23.3. / Notes from the meeting of the thematic groups, 23 March

(in English below)

Langnet järjesti etätapaamisen teemaryhmien vastuuhenkilöille tiistaina 23.3.2021. Tapaamisessa keskusteltiin teemaryhmien tämänhetkisestä tilanteesta sekä viimeaikaisesta toiminnasta. Paikalla oli edustajia seitsemästä teemaryhmästä, ml. perusteilla oleva Kirjallisuus ja kieli -ryhmä.

Etsitään uusia vastuuhenkilöitä!

Useassa ryhmässä on se tilanne, että aiemmat vastuuhenkilöt ovat väitelleet tai eivät muista syistä voi enää jatkaa tehtävässään. Langnet muistuttaa, että ryhmien aktiivisuus riippuu kaikista jäsenistä! Vastuuhenkilönä voi toimia kuka tahansa Langnetin väitöskirjatutkija. Vastuuhenkilöiden tulisi ensisijaisesti itse etsiä tilalleen jatkaja. Tarvittaessa ryhmiä voidaan lakkauttaa tai yhdistää.

Keskusteltiin teemaryhmien toiminnasta koronapandemian aikana sekä ideoista toiminnan kehittämiseksi:

 • Muutamat ryhmät ovat jatkaneet aktiivista tapahtumien järjestämistä etäyhteyksin. Kokemukset etätapahtumista ovat olleet myönteisiä: osallistujia on ollut runsaasti, sillä osallistuminen vaatii vähemmän aikaa ja vaivaa kuin paikan päälle matkustaminen.
 • Ryhmien käyttämiä toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi tekstityöpajat (tekstiseminaarit) ja datasessiot. Lisäksi tykätty etätoimintamuoto on ollut kirjoitusretriitti, jossa asetetaan päivälle tavoitteet ja työskennellään ennalta sovitun mittaisissa pätkissä. Päivän lopuksi käydään läpi tavoitteiden saavuttaminen. Yhteisöllisyyttä on rakennettu myös esim. pikkujouluilla.
 • Kysyttiin kokemuksia ohjaajien ja muiden väitelleiden tutkijoiden osallistumisesta ryhmien toimintaan. Tämä vaihtelee ryhmäkohtaisesti. Joissain ryhmissä myös muut kuin väitöskirjatutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti tuomalla tekstejä tai esitelmöimällä, tämän on koettu rakentavan yhteisöllisyyttä.

Keskusteltiin lyhyesti tulevista tapahtumista:

 • Langnet tavattavissa Kielitieteen päivillä 5.-7.5.2021. Langnet esittäytyy, teemaryhmät voivat valmistella omat esittelynsä (5 min ja/tai 2-3 PP-diaa). Lisäksi avoin keskustelu teemaryhmien tulevaisuudesta. Tilaisuudessa voidaan yhdistää/lakkauttaa/aloittaa ryhmiä tarpeen mukaan.
 • Langnet järjestää virtuaalisen kesäkoulun elokuussa viikolla 34. Teemaryhmien toivotaan osallistuvan kesäkoulun sisällön suunnitteluun.
 • Muitakin tapahtumia on suunnitteilla, pysy kuulolla!

***

Langnet organised a virtual meeting for the leaders of the thematic groups on Tuesday 23 March 2021. This is a summary of the main points discussed. Representatives of seven groups participated in the meeting, including the new Literature and Language group (to be founded this spring).

New group leaders needed!

Many of the groups are currently looking for new leaders. Langnet would like to remind that all group members are responsible for keeping the group active and running. Any Langnet PhD candidate may volunteer for leadership. Ideally, the leaders who wish to stand down should find volunteers to take up the position. Groups may be combined or discontinued as needed.

Group activities during the past year, ideas how to further develop the thematic groups:

 • Some groups have organized virtual seminars or other activities, which have been successful: attending virtual events takes less time and effort than travelling so the seminars have had a large number of participants.
 • The types of activities have included e.g. text workshops/seminars, data sessions, writing workshops (retreats), and social events.
 • We discussed how supervisors and other PhDs have contributed to the thematic groups. This appears to vary between groups. In some groups, researchers of all career stages have participated in seminars by bringing drafts or giving presentations. This has been a positive experience for all group members.

Future events:

 • Langnet will participate in Kielitieteen päivät (the Annual Finnish Conference of Linguistics), 5 to 7 May, 2021, online. Brief presentations and open discussion on the thematic groups. Suggestions for new groups / merging of existing groups are welcome.
 • Langnet Summer School 2021: two-day online event during the week of August 23. Ideas for courses and speakers will be collected from group leaders.
 • There are also other plans underway, stay tuned!