Laskutusohjeet / Billing information

Lue nämä ohjeet tarkasti ennen kuin lähetät matkalaskun.

  • Jos tulet Helsingin yliopiston ulkopuolelta ja laitat matkalaskun: Avaa  tästä matkalaskulomake. Täytä lomake. Lähetä se liitteineen yhtenä pdf:nä osoitteeseen laura.ivaska@abo.fi (huom. EI lomakkeessa olevaan osoitteeseen!). – Huomaa! 1) Voit laskuttaa vain sen verran kun sait matkarahamyöntöä. Jos matkasi maksoi yllättäen enemmän, ota yhteys koordinaattoriin (laura.ivaska@helsinki.fi) ennen kuin lähetät matkalaskun. 2) Et valitettavasti voi laskuttaa päivärahoja, vaikka lomakkeessa on tälle kohta.
  • Jos tulet Helsingin yliopistosta ja laitat matkalaskun: Lähetä ensin koordinaattorille (laura.ivaska@abo.fi) sähköposti, jossa kerrot, kuinka paljon ja millaisia kuluja sinulle kertyi. Kun koordinaattori on hyväksynyt kulusi, tee lasku SAP-järjestelmän kautta, tulosyksikkö H404 ja wbs 4705277. – Huomaa! 1) Voit laskuttaa vain sen verran kun sait matkarahamyöntöä. Jos matkasi maksoi yllättäen enemmän, ota yhteys koordinaattoriin (laura.ivaska@abo.fi) ennen kuin lähetät matkalaskun. 2) Et valitettavasti voi laskuttaa päivärahoja, vaikka lomakkeessa on tälle kohta.
  • Jos hankit seminaaria varten jotain muuta kuin matkoja, ota yhteys koordinaattoriin (laura.ivaska@abo.fi) ennen kuin tilaat tai ostat mitään.

Please read these instructions carefully before submitting a travel expenses claim.

  • If you are not affiliated with the University of Helsinki and wish to claim travel expenses: Open the travel claim from and fill it in. Send it and all the attachments as one pdf file to the Langnet coordinator laura.ivaska@abo.fi (N.B. do NOT send the form to the email address mentioned in the form!). – Please note! 1) You can only claim expenses up to the amount you were granted prior to the travel. If your expsense exceeded this amount, please contact the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) before submitting the travel expenses form. 2) Unfortunately, no daily allowances can be claimed, even if there is place for that in the form.
  • If you come from the University of Helsinki, please first send an email to the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) and tell how much and what kind expenses you wish to claim. After the coordinator has approved your expenses, you claim the travel expenses through SAP, using unit code H404 and WBS code 4705277. – Please note! 1) You can only claim expenses up to the amount you were granted prior to the travel. If your expsense exceeded this amount, please contact the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) before submitting the travel expenses form. 2) Unfortunately, no daily allowances can be claimed, even if there is place for that in the form.
  • If you need to claim something else than travel expenses, please contact the coordinator (laura.ivaska@abo.fi) before you order or buy anything.