Laskutusohjeet / Billing information

Seminaaritapahtuman laskut osoitetaan Langnetille (HY). Lue nämä ohjeet tarkasti ennen kuin lähetät laskun.

  • Jos tulet Helsingin yliopiston ulkopuolelta ja laitat matkalaskun: Avaa  tästä matkalaskulomake. Täytä lomake. Lähetä se liitteineen yhtenä pdf:nä osoitteeseen ulla.vanhatalo@helsinki.fi . – Huomaa! 1) Voit laskuttaa vain sen verran kun sait matkarahamyöntöä. Jos matkasi maksoi yllättäen enemmän, ota yhteys koordinaattoriin (ulla.vanhatalo@helsinki.fi) ennen kuin lähetät matkalaskun. 2) Et valitettavasti voi laskuttaa päivärahoja, vaikka lomakkeessa on tälle kohta.
  • Jos tulet Helsingin yliopistosta ja laitat matkalaskun: Tee lasku SAP-järjestelmän kautta, tulosyksikkö H404 ja wbs 4705277. – Huomaa! 1) Voit laskuttaa vain sen verran kun sait matkarahamyöntöä. Jos matkasi maksoi yllättäen enemmän, ota yhteys koordinaattoriin (ulla.vanhatalo@helsinki.fi) ennen kuin lähetät matkalaskun. 2) Et valitettavasti voi laskuttaa päivärahoja, vaikka lomakkeessa on tälle kohta.
  • Jos tulet Helsingin yliopiston ulkopuolelta ja hankit seminaaria jotain muuta kuin matkoja, ota yhteys koordinaattoriin ulla.vanhatalo@helsinki.fi ennen kuin tilaat tai ostat mitään.
  • Jos tulet Helsingin yliopistosta ja hankit seminaaria varten jotain muuta kuin matkoja, Flammassa on HY:n laskutusohjeet ja käytänteet. Katso nämä ennen kuin tilaat tai ostat mitään.

After the seminar, all bills are sent to Langnet (Univ. of Helsinki). Please read these instructions carefully before sending the bill.

  • If you come outside of the University of Helsinki and wish to send a travel claims: Open the travel claim form.  Fill the form. Send it with all the attachments and send as one pdf file to the address ulla.vanhatalo@helsinki.fi – Please note! 1) You can only send a bill equal (or smaller) than you were granted before the travel. If you travel costed more, please contact the coordinator (ulla.vanhatalo@helsinki.fi) before sending the travel claim. 2) Unfortunately, no daily allowances can be claimed, even if there is place for that in the form.
  • If you come from the University of Helsinki, please send your travel claim through SAP, using unit code H404 and WBS code 4705277. – Please note! 1) You can only send a bill equal to (or smaller than) the sum you were granted before the travel. If you travel costed more, please contact the coordinator (ulla.vanhatalo@helsinki.fi) before sending the travel claim. 2) Unfortunately, no daily allowances can be claimed, even if there is place for that in the form.
  • If you come outside of the University of Helsinki, and wish to order something else than travels for the seminar, please contact the coordinator ulla.vanhatalo@helsinki.fi before you order or buy anything.
  • If you come from the University of Helsinki, and wish to order something else than travels for the seminar, please find the instructions from Flamma before you order or buy anything.