Research seminars

päivitys 30.3.2020: listaa kevään seminaareista ei toistaiseksi päivitetä, sillä koronapandemian vuoksi yleisötilaisuudet on peruttu
update 30 March 2020: the list of seminars is currently not being updated as public events are cancelled until further ontice due to the Corona pandemic

Tutkijaseminaareja

Tälle sivulle kootaan tietoa Suomen eri yliopistoissa pidettävistä kielentutkimuksen alan tutkijaseminaaritapaamisista. Sivun tavoite on auttaa eri yliopistoissa ja eri oppiaineissa työtään tekeviä väitöskirjatutkijoita ja muita tutkijoita löytämään toisensa. Tarkoitus on, että Skype-yhteyden kautta tutkijaseminaaritapaamisiin voivat osallistua aiheesta kiinnostuneet väitöskirjatutkijat myös muista yliopistoista.
Hyvä tutkijaseminaarin vetäjä! Saat oman tutkijaseminaarisi ohjelman tänne näkyviin ottamalla yhteyttä koordinaattoriin, laura.ivaska@abo.fi
Hyvä väitöskirjatutkija! Jos löydät täältä itseäsi kiinnostavan seminaaritapaamisen, ota yhteyttä suoraan seminaarissa työtään esittelevään jatko-opiskelijaan ja sovi Skype-yhteyden järjestelyistä. Valmistaudu seminaarikertaan niin kuin olisit tulossa paikan päälle: pyydä ennakkomateriaalit, tutustu niihin ja osallistu keskusteluun.

Information about the research seminars in linguistics held at different Finnish universities is available on this page. The aim of this page is to help PhD candidates and other researchers working in different universities and different subjects to find each other. The idea is that, through Skype, PhD researchers from other universities can take part in research seminars on subjects that interest them.
Research seminar leader: you can present your own research seminar outline for others to see by contacting the coordinator, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi
PhD researcher: if you find a seminar that interests you, please contact the postgraduate student presenting their seminar work directly and set up the details for the Skype session. Prepare yourself for the seminar session as if you were physically present: ask for material in advance, familiarize yourself with it, and take part in the discussion.

Kevät 2020 / Spring 2020

Huom. Turun yliopiston Utulingin tapatumakalenteri näkyy erikseen tässä.

8.1.2020 klo 14.00–15.30 Tanja Seppälä: Integration training and its results in Finland. (Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Solki)

15.1.2020 klo 16–18: Harald Hammarström (Uppsala) (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

16.1.2020 klo 14-18 väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Itä-Suomen yliopiston kieli-, käännös- ja kulttuuritieteiden yhteisen tutkijaseminaari)

16.1.2020 klo 16.00-17.30 Tomi Paakkinen puhuu väitöstutkimuksestaan (teoria ja metodi. (Rosetta ROS217, Turun yliopisto, Kääntämisen tutkijaseminaari, Utuling-tohtorikohjelma, Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

20.1.2020 klo 16.15‒17.45 Irina Kudasheva (Metsätalo, sali 30, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

22.1.2020 klo 16–18: Bernhard Wälchli (Stockholm) (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

27.1.2020 klo 16–18 Anna Rasa: Tutkimussuunnitelma. Kielenoppimistilanteet S2-opettajan ja ammatinopettajan yhteisopettajuudessa ammatillisessa koulutuksessa (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

29.1.2020 klo 14.00–15.30 Rukhsana Ali: Linguistic Association in Pakistani Language Policy (Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Solki)

29.1.2020 klo 16–18: Alexandre Ryzhkov: Epistemic authority in Okinawan (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

3.2.2020 klo 16.15‒17.45 Léa Huotari (Metsätalo, sali 30, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

5.2.2020 kl 10-12 Martina Huhtamäki: Kommunikativa mönster i friskvård på finlandssvenska och sverigesvenska (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

5.2.2020 klo 16–18 Satu Keinänen: TBA (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

6.2.2020 klo 14–16 Jaakko Raunamaa: Ihmiset, kielet, nimet ja tietokone keskiajan lopun Novgorodissa. Henkilönnimet Novgorodin viidennesten verokirjoissa (Metsätalo, Sali 23, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tutkijaseminaari)

6.2.2020 klo 16.00-17.30 Léa Huotari puhuu väitöstutkimuksestaan. (Rosetta ROS217, Turun yliopisto, Kääntämisen tutkijaseminaari, Utuling-tohtorikohjelma, Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

10.2.2020 klo 16–18 Eeva Attila: Impersonaaliset ilmaukset säädöskielessä (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

12.2.2020 klo 16–18 Mira Valkama: Constraints on units of language in writing systems (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

13.2.2020 klo 14-18 väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Itä-Suomen yliopiston kieli-, käännös- ja kulttuuritieteiden yhteisen tutkijaseminaari)

17.2. 2020 klo 16–18 Henri Satokangas: Termien kontekstointi kielitietoisena käytänteenä tietokirjallisuudessa (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

17.2.2020 klo 16.15‒17.45 Zita Kobor-Laitinen (suomalaisen viittomakielen tutkimus); Satu Siltaloppi (suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimus). (Metsätalo, sali 30, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

19.2.2020 klo 14.00–15.30 Johanna Raimi: Monikielinen pedagogiikka lavarunouden mallin pohjalta – Oman äidinkielen opetuksen pedagogisten käytänteiden kehittäminen. (Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Jyväskylän yliopisto, Solki)

20.2.2020 klo 14–16 Aleksi Palokangas: Itämerensuomalaisten kielten keskinäinen ymmärrettävyys ja siihen vaikuttavat tekijät (Metsätalo, Sali 23, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tutkijaseminaari)

24.2. 2020 klo 16–18 Ida Henritius: Tutkimussuunnitelma. Kertojan asennoituminen poliittisissa elämäkerroissa (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

26.2.2020 kl 10-12 Laura Leden: Översättning av flickböcker; textseminarium (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

26.2.2020 klo 16–18 Andrei Dumitrescu: TBA (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

27.2.2020 klo 14–16 Sofia Björklöf: Aiempi Inkerinmaan ja Viron alueen itämerensuomen varieteettien välisiä suhteita koskeva tutkimus (Metsätalo, Sali 23, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tutkijaseminaari)

5.3.2020 klo 16.00-17.30 Minna Seppänen esitelmöi aiheesta: “Antiikin tekstien kääntämisestä”. (Rosetta ROS217, Turun yliopisto, Kääntämisen tutkijaseminaari, Utuling-tohtorikohjelma, Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

6.3.2020 klo 16.15‒17.45 Lukupiiri: Liisa Tiittula (Metsätalo, sali 30, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

9.3. 2020 klo 16–18  (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

11.3.2020 kl 10-12 Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen: titeln kommer senare (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

11.3.2020 klo 12.00–13.30 Taru Siekkinen, KTL: Academic work life in and out of academia. (Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Jyväskylän yliopisto, Solki)

11.3.2020 klo 14.00–15.30 Nina Sivunen: Kuurot pakolaiset: kokemukset, kielikäytänteet ja kielelliset repertuaarit Suomen turvapaikkaprosessissa. (Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Solki)

12.3.2020 klo 14-18 väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Itä-Suomen yliopiston kieli-, kännös- ja kulttuuritieteiden yhteisen tutkijaseminaari)

16.3. 2020 klo 16–18 Keskustelua teoriasta ja menetelmästä (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

18.3.2020 kl 10-12 Daniela Piipponen: Ortografi och morfologi – studier i Topelius språk (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

18.3.2020 klo 16–18 Richard Kerbs: TBA (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

23.3. 2020 klo 16–18  (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

25.3.2020 kl 10-12 Satu Siltaloppi: ICMC 22-poster (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

25.3.2020 klo 16–18 Jenna Sorjonen: Standardisation in language policy and planning: A typological study (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

30.3. 2020 klo 16–18 Yida Cai: Päästä-verbin funktiot vuorovaikutuksessa (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

1.4.2020 kl 10-12 Sara Rönnqvist: titeln kommer senare (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

1.4.2020 klo 14.00–15.30 Eva Malessa: Exploring technology-enhanced initial literacy training and teaching of low-literate and non-literate adults learning to read for the first time as adults in their L2 Finnish. (Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Jyväskylän yliopisto, Solki)

1.4.2020 klo 16–18 Jarno Porkka: Typological distance and L2 acquisition: studying how the learning of Finnish is influenced by the learner’s native language (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

2.4.2020 klo 16.00-17.30 Outi Paloposki ja Laura Ivaska puhuvat aiheesta: “Kääntäjänkoulutuksen historiikki: ajankohtaisia kuulumisia”. (Rosetta ROS217, Turun yliopisto, Kääntämisen tutkijaseminaari, Utuling-tohtorikohjelma, Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

6.4. 2020 klo 16–18 Leea Lakka: Eräitä tekstikäytänteitä yhdeksännen luokan takarivistä (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

6.4.2020 klo 16.15‒17.45 Väitöskirjantekijöiden tapaaminen (Metsätalo, sali 30, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

8.4.2020 klo 16–18 John Banks: TBA (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

20.4. 2020 klo 16–18 Veera Hatakka: Värinkuvaus suomen kielessä (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

22.4.2020 kl 10-12 Nemanja Nenadovic: titeln kommer senare (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

22.4.2020 klo 14.00–15.30 Marjo Markkanen: Monimediaisen pedagogiikan vaikutuksia oppimisprosessiin B2-kielen saksan opiskelijolla. (Agora-rakennus Mattilanniemi, huone
AgC513.1, Jyväskylän yliopisto, Solki)

23.4.2020 klo 14-18 teemaseminaari (aihe avoin) (Itä-Suomen yliopiston kieli-, käännös- ja kulttuuritieteiden yhteisen tutkijaseminaari)

27.4. 2020 klo 16–18 Helena Nurmikari: Korjausilmaukset sosiaalisen median vuorovaikutuksessa (Metsätalon salissa A215, jonne kulku Metsätalon keskiosan kolmannen kerroksen kautta. Helsingin yliopisto, suomen kieli)

27.4.2020 klo 16.15‒17.45 Uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimustaan (Metsätalo, sali 30, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

29.4.2020 kl 10-12 Linda Bäckman: titeln kommer senare (Sal 30, Forsthuset (5:e vån.), Unionsgatan 40, Nordiska språk och svensk översättning)

7.5.2020 klo 16.00-17.30 Damon Tringham puhuu väitöstutkimuksestaan. (Rosetta ROS217, Turun yliopisto, Kääntämisen tutkijaseminaari, Utuling-tohtorikohjelma, Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

13.5.2020 klo 14.00–15.30 Magdalini Liontou: How cultural factors affect students’ beliefs about assessment: a comparison between Chinese and Finnish university students. (Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Jyväskylän yliopisto, Solki)

27.5.2020 klo 14.00–15.30 Sheryl Cooke: English as a Lingua Franca: Towards an evidence-based, technology-enabled approach to the assessment of pronunciation (Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus Mattilanniemi, huone AgC513.1, Solki)

3.6.2020 klo 14.00–15.30 Sheryl Cooke: Phonological features associated with comprehensibility of English as a Lingua Franca. (Agora-rakennus Mattilanniemi, huone
AgC513.1, Jyväskylän yliopisto, Solki)

 

 


Muuta säännöllistä tutkimusryhmä- ja lukupiiritoimintaa / Other research or reading groups meeting regularly 

Oulun yliopiston NSE-tutkijaseminaari kokoontuu yleensä parillisten viikkojen perjantaisin puoliltapäivin.  NSE on lyhenne sanoista Northern Sociolinguistic Encounters, ja se on Oulun yliopiston eri kieliaineiden tutkijoita yhdistävä tutkimusryhmä. NSEn seminaareihin ovat tervetulleita kaikki ajankohtaisista kielitieteellisistä ja sosiolingvistisistä tutkimusaiheista ja keskusteluista kiinnostuneet. Seminaari on myös foorumi, jossa uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmiaan. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja maria.frick@oulu.fi.

Oulun yliopiston SIIN-tutkijaverkosto kokoontuu yleensä parillisten viikkojen torstaisin. SIIN (Social Interaction and Involvement Network) tuo yhteen kielikontaktien ja monikielisten käytänteiden tutkijoita. Ryhmässä tarkastellaan monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä kieliopin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten rakenteiden kautta. Tapaamisissa keskustellaan meneillään olevasta tutkimuksesta, tarkastellaan tutkimusaineistoja ja perehdytään eri teorioihin. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja maria.frick@oulu.fi.

Konstruktiokielioppipiiri, Helsingin yliopisto

Kielentutkimuksen klassikoiden lukupiiri, Helsingin yliopisto

COACT, Oulun yliopisto. COACTin tutkimusalueita ovat keskustelunanalyysi, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, funktionaalinen kielitiede, välitteisen diskurssin analyysi (mediated discourse) sekä neksusanalyysi, kielenopetus ja -oppiminen sekä osallistuminen teknologiarikkaissa ympäristöissä. Datasessioita on tiistaisin ja torstaisin. COACTin tapaamisia on kerran kuukaudessa. Lisätietoja: tiina.keisanen(at)oulu.fi

Digital Humanities Research Seminar, Helsingin yliopisto.

***

Vanhoja seminaareja / Past seminars:

Syksy 2019 / Autumn 2019

Kevät 2019 / Spring 2019

Syksy 2018 / Autumn 2018

Kevät 2018 / Spring 2018

Syksy 2017 / Autumn 2017

Kevät 2017 / Spring 2017

Syksy 2016 / Autumn 2016

Kevät 2016 / Spring 2016