Research seminars

päivitetty / updated 23.4.2019  

Tutkijaseminaareja

Tälle sivulle kootaan tietoa Suomen eri yliopistoissa pidettävistä kielentutkimuksen alan tutkijaseminaaritapaamisista. Sivun tavoite on auttaa eri yliopistoissa ja eri oppiaineissa työtään tekeviä väitöskirjatutkijoita löytämään toisensa. Tarkoitus on, että Skype-yhteyden kautta tutkijaseminaaritapaamisiin voivat osallistua aiheesta kiinnostuneet väitöskirjatutkijat myös muista yliopistoista.
Hyvä tutkijaseminaarin vetäjä! Saat oman tutkijaseminaarisi ohjelman tänne näkyviin ottamalla yhteyttä koordinaattoriin, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi
Hyvä väitöskirjatutkija! Jos löydät täältä itseäsi kiinnostavan seminaaritapaamisen, ota yhteyttä suoraan seminaarissa työtään esittelevään jatko-opiskelijaan ja sovi Skype-yhteyden järjestelyistä. Valmistaudu seminaarikertaan niin kuin olisit tulossa paikan päälle: pyydä ennakkomateriaalit, tutustu niihin ja osallistu keskusteluun.

Information about the research seminars in linguistics held at different Finnish universities is available on this page. The aim of this page is to help PhD candidates working in different universities and different subjects to find each other. The idea is that, through Skype, PhD researchers from other universities can take part in research seminars on subjects that interest them.
Research seminar leader: you can present your own research seminar outline for others to see by contacting the coordinator, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi
PhD researcher: if you find a seminar that interests you, please contact the postgraduate student presenting their seminar work directly and set up the details for the Skype session. Prepare yourself for the seminar session as if you were physically present: ask for material in advance, familiarize yourself with it, and take part in the discussion.

 

Kevät 2019 / Spring 2019

10.1.2019 klo 14–18 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

28.1.2019 klo 16.15–17.45 Liisa Tiittula (lukupiiri). Lukupiirissä käsitellään uutta  teosta Moving Boudaries in Translation Studies (toim. Dam, H. V., Brøgger, M. N. & Zethsen, K. K., 2018, Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis). Teoksesta luetaan johdanto (Helle V. Dam & Matilde Nisbeth Brøgger: Moving boundaries in translation studies: introduction) ja yksi omavalintainen artikkeli. Teos löytyy Helkasta, ja sen voi lukea sähköisenä ja ladata omalle koneelle.  Lähempiä tietoja teoksesta ja yksittäisistä artikkeleista voi katsoa myös kustantajan sivuilta: https://www.taylorfrancis.com/books/9781351348720. Tehtävä: Pohdi käännöstieteen rajoja/muuttuvaa kenttää oman tutkimuksesi tai opetuksesi kannalta.orian ja metodin yhteydestä ja muista esille tulevista aiheista. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

4.2.2019 klo 16–18 Keskusteluteema: väitöskirjaprosessi & loppuvaiheet (kokemuksia) (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

6.2.2019 klo 16–18 Sami Honkasalo: Simple clauses in Geshiza. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

7.2.2019 klo 14–18 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

11.2.2019 klo 16–18 Gaidig Dubois: Jäämisen tavat verbin aikarakenteen valossa: temporaalinen liike ja liikkumattomuus merkityksen luojana. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

13.2.2019 klo 16–18: Benjamin Brosig (Academia Sinica): Stance-marking uses of Mongolian possessives (start at 4 sharp!) (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

21.2. klo 14.15–15.45 vierailemme käännösteknologian tutkimusseminaarissa (Jörg Tiedemannin tiimi), Metsätalon sali 26. Aiheena kääntämisen ja tulkkauksen laatu ja laadun arviointi. Keskustelu englanniksi. Jos haluat pitää esitelmän, ilmoita aiheesi Simo Määtälle 31.1. mennessä. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

25.2.2019 klo 16.15–17.45 Päivi Pasanen ja Sirkka Ahokas esittelevät uusinta terminologiatutkimustaan. Istunnon jälkeen (klo 17.45 – 19.00) Olli Philippe Lautenbacher kertoo vierailustaan Montpellierin ja Toulousen yliopistoihin, ja juhlistamme Olli Philippen kirjaa Archipels. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

27.2.2019 klo 16–18 Heini Arjava: Non-binary quantity and the sonorous chain in textsetting metrics. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

4.3.2019 klo 16–18 Henri Satokangas: Termien selittämisen toimintokuviot yleistajuisessa tietokirjassa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

6.3.2019 klo 16–18: [free slot] (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

7.3.2019 klo 14–18 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

11.3.2019 klo 16–18 Irina Herneaho: ”Pakolaiskriisin” diskursiivinen rakentuminen kansalaisaktivismissa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 21 (!),  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

11.3.2019 klo 16.15–17.45 Svetlana Probirskaja esittelee viimeaikaista tutkimustaan. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

12.3.2019 klo 9-12 Aihe ja tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin. (Turun yliopisto, Utulingin Kielen käyttö -teemaryhmä)

13.3.2019 klo 16–18 Patrik Austin: Schleicher is the new Saussure. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

20.3.2019 klo 16–18 Satu Keinänen: TBA. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

25.3.2019 klo 16–18 Kertu Güngörmez:  Monikieliset resurssit videopelitilanteissa & Yida Cay: Suomen kielen dynaamisten mahdollisuusverbien käyttö kasvokkaisessa ja nettikeskustelussa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 21 (!),  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

1.4.2019 klo 16–18  Jaakko Raunamaa: Itämerensuomalaiset henkilönnimet 1500-luvulla Novgorodin verokirjoissa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

3.4.2019 klo 16–18 Alexandre Ryzhkov-Shukumine: A typological profile of Okinawan (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

5.4.2019 Monitieteinen tutkijaseminaari Kääntämistä, tulkkausta, tulkintaa, ks. tarkemmat tiedot tässä. (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

8.4.2019 klo 16–18 Veera Hatakka: Värinkuvaus kuvataiteen kuvailutulkkauksissa (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

8.4. 2019 klo 16.15–17.45 Ulla Vanhatalo esittelee selkokielen tutkimushanketta. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

10.4.2019 klo 16–18 Saana Santalahti: Tourism and the Ainu language revitalisation (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

15.4.2019 klo 16–18 Saila Salonen: Henkilöviittaukset keskustelun kertomusjaksoissa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

17.4.2019 klo 16–18 Antti Laine: Issues in multilectal grammatical description – the case of the Western Serengeti languages (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

24.4.2019 klo 16–18 Stephan Schulz: Phonology and acoustic phonetics of Southern Ndebele consonants within the wider Nguni context. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

29.4.2019 klo 16.15–17.45 Väitöskirjatutkijoiden tapaaminen. Keskustelua ajankäytöstä, väitöskirjaprojektin jakamisesta osiin, motivaatiosta ja suunnitelmista työn edistämiseksi kesän ja loppuvuoden aikana. Vetäjänä yliopistonlehtori Päivi Kuusi. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

6.5.2019 klo 16–18 Jenni Neuvonen: Stadin slangin bamlaajat – slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

8.5.2019 klo 16–18 Antti Arppe (University of Alberta): TBA (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

10.5.2019 Utulingin tiedepäivä (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)

13.5.2019 klo 16.15–17.45 Uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmiaan:
Suvi Korpi: Generic fluency in translation of science fiction
Matias Tamminen: Automatic recognition of translation-typical patterns in Swedish translated from Finnish / Käännöskielimäisyyksien automaattinen tunnistus suomesta käännetyssä ruotsissa
Mari Vainikka: Kulttuurisidonnaisten merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun ja asioimistulkkien selviytymisstrategiat englannin ja ranskan lingua franca -tulkkauksissa.(Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

27.5.2019 klo 12-16 Aihe ja tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin. (Turun yliopisto, Utulingin Kielen käyttö -teemaryhmä)

27.–28.5.2019 Kielentutkimuksen tohtoriohjelma HELSLANGin kesäkonferenssi (Helsingin yliopisto, Metsätalo)

 

 


Muuta säännöllistä tutkimusryhmä- ja lukupiiritoimintaa / Other research or reading groups meeting regularly 

Oulun yliopiston NSE-tutkijaseminaari kokoontuu yleensä parillisten viikkojen perjantaisin puoliltapäivin.  NSE on lyhenne sanoista Northern Sociolinguistic Encounters, joka puolestaan on Oulun yliopiston eri kieliaineiden tutkijoita yhdistävä tutkimusryhmä. NSEn seminaareihin ovat tervetulleita kaikki ajankohtaisista kielitieteellisistä ja sosiolingvistisistä tutkimusaiheista ja keskusteluista kiinnostuneet. Seminaari on myös se foorumi, jossa uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmiaan. Lisätietoja maria.frick@oulu.fi.

Oulun yliopiston SIIN-tutkijaverkosto kokoontuu yleensä parittomien viikkojen maanantaisin. SIIN (Social Interaction and Involvement Network) tuo yhteen kielikontaktien ja monikielisten käytänteiden tutkijoita. Ryhmässä tarkastellaan monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä kieliopin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten rakenteiden kautta. Tapaamisissa keskustellaan meneillään olevasta tutkimuksesta, tarkastellaan tutkimusaineistoja ja perehdytään eri teorioihin. Lisätietoja maria.frick@oulu.fi.

Konstruktiokielioppipiiri, Helsingin yliopisto

Kielentutkimuksen klassikoiden lukupiiri, Helsingin yliopisto

COACT, Oulun yliopisto. COACTin tutkimusalueita ovat keskustelunanalyysi, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, funktionaalinen kielitiede, välitteisen diskurssin analyysi (mediated discourse) sekä neksusanalyysi, kielenopetus ja -oppiminen sekä osallistuminen teknologiarikkaissa ympäristöissä. Datasessioita on tiistaisin ja torstaisin. COACTin tapaamisia on kerran kuukaudessa. Lisätietoja: tiina.keisanen(at)oulu.fi

Digital Humanities Research Seminar, Helsingin yliopisto.

***

Vanhoja seminaareja / Past seminars:

Syksy 2018 / Autumn 2018

Kevät 2018 / Spring 2018

Syksy 2017 / Autumn 2017

Kevät 2017 / Spring 2017

Syksy 2016 / Autumn 2016

Kevät 2016 / Spring 2016