Research seminars

Päivitys 15.4.2021: koronapandemian vuoksi listaa vuoden 2020 ja kevään 2021 tutkijaseminaareista ei ole päivitetty. Sivuille saa mielellään ilmoittaa tietoja loppukevään ja syksyn 2021 virtuaalisesti järjestettävistä seminaareista!
Update 15 April 2021: Due to the Covid-19 pandemic the list of seminars in 2020 and 2021 (spring term) are not up to date. Please let the co-ordinator know about research seminars held online in 2021!

Tutkijaseminaareja

Tälle sivulle kootaan tietoa Suomen eri yliopistoissa pidettävistä kielentutkimuksen alan tutkijaseminaaritapaamisista. Sivun tavoite on auttaa eri yliopistoissa ja eri oppiaineissa työtään tekeviä väitöskirjatutkijoita ja muita tutkijoita löytämään toisensa. Tarkoitus on, että Skype-yhteyden kautta tutkijaseminaaritapaamisiin voivat osallistua aiheesta kiinnostuneet väitöskirjatutkijat myös muista yliopistoista.
Hyvä tutkijaseminaarin vetäjä! Saat oman tutkijaseminaarisi ohjelman tänne näkyviin ottamalla yhteyttä koordinaattoriin, aino.liira(at)abo.fi
Hyvä väitöskirjatutkija! Jos löydät täältä itseäsi kiinnostavan seminaaritapaamisen, ota yhteyttä suoraan seminaarissa työtään esittelevään henkilöön ja sovi Skype-yhteyden järjestelyistä. Valmistaudu seminaarikertaan niin kuin olisit tulossa paikan päälle: pyydä ennakkomateriaalit, tutustu niihin ja osallistu keskusteluun.

Information about the research seminars in linguistics held at different Finnish universities is available on this page. The aim of this page is to help PhD candidates and other researchers working in different universities and different subjects to find each other. The idea is that, through Skype, PhD researchers from other universities can take part in research seminars on subjects that interest them.
Research seminar leader: you can present your own research seminar outline for others to see by contacting the co-ordinator.
PhD researcher: if you find a seminar that interests you, please directly contact the person presenting their seminar work and set up the details for the Skype session. Prepare yourself for the seminar session as if you were physically present: ask for the materials in advance, familiarize yourself with them, and take part in the discussion.

Kevät 2021 / Spring 2021

Huom. Turun yliopiston Utulingin tapatumakalenteri näkyy erikseen tässä.

Syksy 2021 / Autumn 2021

*Tulossa/TBA*


Muuta säännöllistä tutkimusryhmä- ja lukupiiritoimintaa / Other research or reading groups meeting regularly 

Oulun yliopiston NSE-tutkijaseminaari kokoontuu yleensä parillisten viikkojen perjantaisin puoliltapäivin.  NSE on lyhenne sanoista Northern Sociolinguistic Encounters, ja se on Oulun yliopiston eri kieliaineiden tutkijoita yhdistävä tutkimusryhmä. NSEn seminaareihin ovat tervetulleita kaikki ajankohtaisista kielitieteellisistä ja sosiolingvistisistä tutkimusaiheista ja keskusteluista kiinnostuneet. Seminaari on myös foorumi, jossa uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmiaan. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja maria.frick@oulu.fi.

Oulun yliopiston SIIN-tutkijaverkosto kokoontuu yleensä parillisten viikkojen torstaisin. SIIN (Social Interaction and Involvement Network) tuo yhteen kielikontaktien ja monikielisten käytänteiden tutkijoita. Ryhmässä tarkastellaan monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä kieliopin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten rakenteiden kautta. Tapaamisissa keskustellaan meneillään olevasta tutkimuksesta, tarkastellaan tutkimusaineistoja ja perehdytään eri teorioihin. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja maria.frick@oulu.fi.

Kielentutkimuksen klassikoiden lukupiiri, Helsingin yliopisto

COACT, Oulun yliopisto. COACTin tutkimusalueita ovat keskustelunanalyysi, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, funktionaalinen kielitiede, välitteisen diskurssin analyysi (mediated discourse) sekä neksusanalyysi, kielenopetus ja -oppiminen sekä osallistuminen teknologiarikkaissa ympäristöissä. Datasessioita on tiistaisin ja torstaisin. COACTin tapaamisia on kerran kuukaudessa. Lisätietoja: tiina.keisanen(at)oulu.fi

Digital Humanities Research Seminar, Helsingin yliopisto.

***

Vanhoja seminaareja / Past seminars:

Kevät 2020 / Spring 2020

Syksy 2019 / Autumn 2019

Kevät 2019 / Spring 2019

Syksy 2018 / Autumn 2018

Kevät 2018 / Spring 2018

Syksy 2017 / Autumn 2017

Kevät 2017 / Spring 2017

Syksy 2016 / Autumn 2016

Kevät 2016 / Spring 2016