Tutustu ryhmämentoroinnin kauden 2022–2023 mentoreihin – haku käynnistyy maanantaina 26.9.

Ryhmät välitapaamisessa

Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun ryhmämentorointiohjelman mentorit kaudelle 2022–2023 on julkaistu. Varsinainen haku käynnistyy maanantaina 26.9.2022 klo 12, mutta voit jo nyt tutustua mentoritarjontaan etukäteen. Ohjelma pyörähtää käyntiin marraskuussa.

Tänä vuonna tarjolla on 32 mentoria, joista osa mentoroi kokonaan etänä. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Nyt ehdit tutustua mentoreihin etukäteen ennen hakuajan käynnistymistä maanantaina! Hakulinkki päivitetään Mukaan ohjelmaan -sivulle klo 12. Voit myös tutustua hakusivulta löytyvään ennakkotehtävään, joka tulee palauttaa hakulomakkeen yhteydessä.

Lisätietoja antaa urapalvelut: careerservices@helsinki.fi

Ryhmämentorointiin haetaan jälleen mentoreita!

Kauden 2022–2023 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille. Kyseessä on jo ohjelman 12. kausi ja mentoreiden ilmoittautumisaika on auki 13. syyskuuta saakka.

Helsingin yliopiston opiskelijat kaipaavat opintojensa tueksi esimerkkejä oman alansa alumneista. Sinulla on nyt hyvä mahdollisuus auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää!

Mikä ryhmämentorointiohjelma?

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä. Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2022–2023 starttaa 23.11.2022 mentoreiden ja aktoreiden yhteisellä kick-off -tilaisuudella. Tätä ennen ohjelmaan valituille aktoreille ja mentoreille järjestetään myös kyselytunnit Zoomissa 15.11. Yhteistä päätöstilaisuutta vietetään toukokuussa 2023. Tilaisuuksien välillä ryhmät tapaavat itsenäisesti noin kerran kuussa.

Ilmoittautuessasi voit valita, haluatko osallistua mentorointitapaamisiin ryhmäsi kanssa kokonaan etänä vai myös kasvokkain.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu mentoriksi tällä lomakkeella Lyytissä!

Viimeinen hakupäivä on 13.9. Mentorit valitaan ohjelmaan ja kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä syyskuun lopussa.

Katso tarkempia tietoja sivulta Mukaan ohjelmaan.

”Mentoriohjelma oli ehdottomasti alkuvuoden kohokohta” – ryhmämentorointikausi 2021–2022 sai päätöksensä

Group mentoring closing, group photo from Zoom
Ryhmämentoroinnin päätöstilaisuus pidettiin Zoomissa

Ryhmämentoroinnin marraskuussa 2021 käynnistynyt 11. kausi sai päätöksensä toukokuussa. Vielä tällä kaudella suurilta osin etätapaamisina toteutettu ohjelma palaa uuden kauden merkeissä taas syksyllä.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelman 11.kausi pyörähti käyntiin marraskuun lopulla etäyhteyksin järjestetyllä kick-off-tilaisuudella. Ohjelma toi yhteen 139 aktoria lähes kaikista yliopiston tiedekunnista ja 36 alumnimentoria yhteiskunnan eri aloilta.

– Tämän kauden erityispiirteenä olivat kokonaan etänä toimineet ryhmät, minkä voi nähdä etäajan positiivisena puolena. Tämä on mahdollistanut myös muualla Suomessa ja jopa ulkomailla asuvien alumnien mukaan ottamisen mentoreiksi, kommentoidaan koordinointitiimistä.

Päätöstilaisuudessa opiskelijat ja mentorit pääsivät vielä jakamaan kokemuksiaan ja käymään yhteisen loppukeskustelun ryhmänsä kesken. He myös lähettivät toisilleen terveisiä ja palautteita. Kokosimme yhteen muutamia kommentteja päätöstilaisuudessa ja palautteissa annetuista kommenteista. Ohjelman koordinointitiimi kiittää kaikkia mentoreita ja aktoreita mentorointiin osallistumista!

Näin mentorit kommentoivat kokemustaan mentoroinnista päättyneellä kaudella:

 • Sain uusia ajatuksia ja ideoita nuorilta. Tämä lisää energiaa omaan työhön!
 • Olin jokaisen tapaamisen jälkeen itse todella inspiroitunut ja hyvällä mielellä. Aktoreista kaksi onnistui saamaan työpaikan ja kävimme paljon myös työelämän kokemuksia opintojen ohella keskusteluissa.
 • Mentoriohjelma oli ehdottomasti alkuvuoden kohokohta. Oli ensinnäkin kiinnostavaa tavata nykyopiskelijoita, joiden todellisuus on varsin erilainen kuin omani 80-luvulla.
 • Sain uutta näkökulmaa omaan työhöni. Ennen kaikkea olen työstäni vielä kiitollisempi kuin ennen mentorointia. Aktoreilta saamani palautteen mukaan tämä myös näkyi. Tein myös itse harjoitteet aktoreiden kanssa, joka auttoi arvioimaan myös omaa osaamistani. Sain myös aktoreilta arvokasta palautetta. Mentorina toimiminen tukee myös työssäni eri kohderyhmälle sovelletun mentorointihankkeen kehittämistä.
 • Me jaoimme aktoreille vastuuvuorot jokaiselle tapaamiselle. Se teki ryhmän roolituksesta selkeää, kun jokainen oli vastuussa vähintään yhden tapaamisen käytännön järjestelyistä. Myös alussa sovitut pelisäännöt koettiin tärkeinä, sillä ne sitouttivat prosessiin.
Grpup mentorin closing, picture of actor's presentation
Ryhmämentoroinnin päätöstilaisuudessa kuultiin aktorin kokemuksia mentoroinnista.

Näin aktorit kommentoivat kokemustaan mentoroinnista:

 • Keskustelimme nykyisen työelämän tilasta, ja kuinka käsitellä päivittäisiä työelämän haasteita, priorisoida tehtäviä, valmistautua tuleviin työmahdollisuuksiin, mistä etsiä töitä, LinkedIn-profiilin rakentamista ja CV:n kirjoittamista.
 • Ryhmäni oli täydellinen. Keskustelimme kulttuurista, CV:sta, taidoista, LinkedInistä ja monista muista asioista. Keskustelu oli vapaata ja tuntui kuin tapaisin ystäviäni. Meillä oli useampia etä- ja lähitapaamisia (ja hybridi). Etätapaamiset toimivat hyvin, mutta pidän silti enemmän kasvokkain kohtaamisista.
 • Mielestäni kaikki toimi hyvin ja suosittelisin ohjelmaa kenelle tahansa.
 • Sain selvyyttä omaan osaamiseeni, ominaisuuksiini, vahvuuksiini, heikkouksiini, alalla tarvittavaan osaamiseen, työnhakuun, työhaastatteluihin, gradumahdollisuuksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Koin nämä kaikki erittäin hyödyllisiksi aiheiksi ja juuri näiden teemojen takia hain mentorointiin. Tapasimme lähinnä livenä, mikä lisäsi tapaamisten onnistumista.
 • Mentorointi oli turvallinen paikka, jossa keskustella huolista oman urasuunnitelmiin valmistelun jälkeen. Sain hyviä neuvoja ja kannustusta.
 • Opin tuntemaan itseäni paremmin ja sain paljon vertaistukea! Seuraavaksi hyödynnän näitä oppeja käytännössä aloittaessani uudessa työssä.
 • Sain inspiraatiota ja enemmän itsevarmuutta jatkaa opintojani ja työnhakua. Opimme, kuinka tunnistaa oman taitonsa ja yhdistää ne omiin kokemuksiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa ja saada sitä kautta itsevarmuutta.

Ohjelmaa kehitetään vuosittain palautteen pohjalta

Mentorointi on vuorovaikutuksen perustuva prosessi ja jokainen mentorointikokemus on ainutlaatuinen. Myös kriittiset palautteet ovat erityisen tärkeitä ja niiden pohjalta ohjelmaa kehitetään vuosittain.

Tämän vuoden palautteeseen perustuen muun muassa  ohjelman perehdytys- ja ennakkomateriaaleja pyritään selkeyttämään niin, että kick-off –tilaisuudessa pääpaino voisi olla yhä enemmän ryhmien yhteisen työskentelyn käynnistämisessä. Samoin muiden yhteisten tilaisuuksien sisältöä pyritään muuttamaan osallistavammaksi.

Yhteydenpito koordinointitiimin, mentorien ja aktorien välillä on tärkeässä roolissa koko kauden läpi. Myös tämän kommunikoinnin vahvistaminen on avain asemassa mentorointikokemuksen kehittämiseksi. Jotta mahdollisista haastavista tai kiperistä tilanteista saataisiin kiinni ajoissa, kommunikointia osallistujiin päin aiotaan jatkossa lisätä muun muassa välipalautteen keräämisen avulla.

Seuraava kausi käynnistyy marraskuussa 2022 – voit ilmoittaa kiinnostuksestasi mentorointiin jo nyt!

Ryhmämentorointiohjelma on jatkuva perinne Helsingin yliopistossa ja uusi kausi käynnistyy taas marraskuussa 2022. Ohjelman mentoreiksi haettavat ovat Helsingin yliopiston alumneja. Uuden kauden mentorihausta tiedotetaan tarkemmin Helsinki Alumnin kanavissa, mutta voit ilmoittaa kiinnostuksestasi mentorointiin jo nyt. Virallinen hakulomake aukeaa elokuussa.

Alumni, jos mentorointi kiinnostaa, ota yhteyttä osoitteeseen: alumni(at)helsinki.fi.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan ryhmiin syksyllä 2022 – seuraa tiedotusta tällä sivustolla ja Opiskelu-palvelussa.

Lisätietoja opiskelijoille ryhmämentoroinnista antaa urapalvelut: careerservices(at)helsinki.fi

Ryhmämentoroinnin haku päättynyt

Ryhmämentorointiohjelman opiskelijahaku kaudelle 2021-2022 on päättynyt – kiitos kaikille hakeneille!

Tiedotamme ryhmäjaosta mentoreille ja aktoreille sähköpostitse lokakuun loppuun mennessä. Ohjelman kick-off -tilaisuus järjestetään 24.11. ja sitä ennen mentoreille ja aktoreille järjestetään kyselytunnit 16.11.

Ryhmämentoroinnin opiskelijahakua jatkettu – viimeinen hakupäivä 14.10!

Opiskelijoiden hakuaikaa kauden 2021–2022 ryhmämentorointiin on jatkettu torstaihin 14.10. saakka. Lähes puolet ryhmistä on jo täynnä, mutta moniin mentorointiryhmiin mahtuu vielä lisähakemuksia. Hakemuksille on tilaa ryhmissä, jotka soveltuvat erityisesti seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:

 • humanistinen
 • kasvatustieteellinen
 • oikeustieteellinen
 • maatalous-metsätieteellinen
 • matemaattis-luonnontieteellinen
 • teologinen

Toimi siis heti ja lähetä hakemuksesi jo tänään!

Tutustu mentoritarjontaan täällä (täydet ryhmät merkitty erikseen) ja hae mukaan täällä.

Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Ryhmämentoroinnin aktorihaku on nyt auki!

Mentorointiryhmä Tiedekulmassa.

Helsingin yliopiston kauden 2021–2022 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä opiskelijoille on sunnuntaina 10.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat, eli aktorit, pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Lisäarvona ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: viime kaudella täydet 100 % palautekyselyn täyttäneistä mentoreista ja aktoreista suosittelee kokemusta muillekin! Viime vuosien osallistujat ovat kommentoineet mentorointikokemusta muunmuassa näin:

Mentorointi antoi minulle parempaa tietämystä omista vahvuuksistani ja monia uusia ideoita töiden hakemiseen ja työelämätaitoihin.

 – On ollut antoisaa kuulla muiden kokemuksia työelämän mahdollisuuksista ja haasteista ja siitä, kuinka erilaisia urapolut voivat olla.​

Tänä vuonna valittavana kaikkiaan 45 mentoria, osa ryhmistä kokonaan etänä

Jo 11. kertaa käynnistyvän ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on sunnuntaina 10.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä. Tänä vuonna osa ryhmistä toimii kokonaan etänä, mutta osa voi oman päätöksensä mukaan tavata myös kasvokkain.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Mentoreiden ja aktoreiden kyselytunnit 16.11.etänä Zoomissa (aktorit klo 16–17)
 • Ohjelman käynnistystilaisuus 24.11.2021 kello 17.00–19.00 (etänä Zoomissa).
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus 23.5.2022. (mahdollisesti hybridi).

Kauden 2021–2022 ryhmämentorointiohjelmassa on tarjolla ennätykselliset 45 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreilta – hae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Katso aiempina vuosina osallistuneiden kokemuksia:

Ryhmämentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa. Lisätietoja antaa urapalvelut: careerservices@helsinki.fi.

Tutustu ryhmämentoroinnin kauden 2021–2022 mentoreihin – haku käynnistyy maanantaina 27.9!

Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun ryhmämentorointiohjelman mentorit kaudelle 2021–2022 on julkaistu. Varsinainen haku käynnistyy maanantaina 27.9.2021 klo 12, mutta voit jo nyt tutustua mentoritarjontaan etukäteen. Ohjelma pyörähtää käyntiin marraskuussa.

Tänä vuonna tarjolla on ennätykselliset 45 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Nyt ehdit tutustua mentoreihin etukäteen ennen hakuajan käynnistymistä maanantaina! Hakulinkki päivitetään Mukaan ohjelmaan -sivulle klo 12.

Lisätietoja antaa urapalvelut: careerservices@helsinki.fi

Ryhmämentorointiohjelman mentorihaku on käynnistynyt!

Kauden 2021–2022 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille. Kyseessä on jo ohjelman 11. kausi ja mentoreiden ilmoittautumisaika on auki 14. syyskuuta saakka.

Helsingin yliopiston opiskelijat kaipaavat opintojensa tueksi esimerkkejä oman alansa alumneista. Sinulla on nyt hyvä mahdollisuus auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää!

Mikä ryhmämentorointiohjelma?

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä. Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2021–2022 starttaa 24.11.2021 mentoreiden ja aktoreiden yhteisellä kick-off -tilaisuudella. Tätä ennen ohjelmaan valituille aktoreille ja mentoreille järjestetään myös kyselytunnit Zoomissa 16.11. Yhteistä päätöstilaisuutta vietetään toukokuussa 2022. Tilaisuuksien välillä ryhmät tapaavat itsenäisesti noin kerran kuussa.

Tänä vuonna ohjelma käynnistyy etänä – hae mukaan!

Koko ohjelma käynnistyy tänä vuonna etänä. Yhteisiin etätapahtumiin voit osallistua Zoom-palvelun kautta (tietokoneella, puhelimella tai tabletille). Ilmoittautuessasi voit myös valita, haluatko osallistua mentorointitapaamisiin ryhmäsi kanssa kokonaan etänä vai myös kasvokkain.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu mentoriksi tällä lomakkeella Lyytissä!

Viimeinen hakupäivä on 14.9. Mentorit valitaan ohjelmaan ja kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä syyskuun lopussa.

Katso tarkempia tietoja sivulta Mukaan ohjelmaan.

Välitapaamisessa pohdittiin mentorin roolia ja hyviä käytänteitä

mentorit ryhmäkuvassa zoomissa
Mentorit kokoontuivat Zoomissa yhteen jakamaan kokemuksiaan.

Ryhmämentoroinnin välitapaaminen kokosi helmikuun lopussa mentorit yhteen jakamaan kokemuksiaan marraskuussa käynnistyneestä ohjelmasta. Helmi-maaliskuu merkitsee usein valtaosalle ryhmistä yhteisen taipaleen puoliväliä, jolloin on hyvä hetki jakaa toimivia käytänteitä muiden kanssa.

Välitapaaminen järjestettiin marraskuun tilaisuuksien tapaan Zoomissa ja paikalle saapuikin virtuaalisesti ohjelman mentoreita eri puolilta Suomea – ja maailmaa. Ennen varsinaisia ryhmäkeskusteluja mentorit pääsivät kuulemaan urasuunnittelu- ja työnhakuasioista yliopistolla. Anna Storgårds urapalveluista kertoi miten urasuunnittelua tuetaan yliopistolla nyt ja tulevaisuudessa ja mitä uutta tällä rintamalla on tekeillä.

– Meillä urapalveluissa ollaan siirtymässä uuteen teoreettiseen viitekehitykseen, jossa uravalmiuksia hahmotetaan opintoaikana karttuvien viiden eri pääoman avulla. Pääomien alle linkittyvät muun muassa verkostoituminen, alan toimijoihin tutustuminen, erilaisten organisaatioiden kulttuurikoodien hahmottaminen ja urasuunnittelu. Mentoroinnilla on näissä kaikissa keskeinen rooli, Storgårds kertoi.

Erilaisia kokemuksia ryhmien dynamiikasta ja etäajasta

Tälle kaudelle on ollut korona-ajasta johtuen erityistä se, että kaikki tapaamiset on järjestetty etäyhteyksin. Osalle tämä on toiminut hyvin, sillä aikataulujen järjestäminen on ollut helpompaa. Osa aiemmilla kausilla ohjelmaan osallistuneista mentoreista kuitenkin koki, ettei ryhmädynamiikka ole välttämättä päässyt muodostumaan yhtä tiiviiksi, kuin kasvokkaisissa tapaamisissa.

Tapaamisissa jaettiin myös kokemuksia hyvistä toimitatavoista. Osa mentoreista kertoi aktoreiden ottaneen aktiivisen roolin tapaamisten järjestämisessä. Myös työkirjasta oli ollut apua tapaamisten suunnittelussa, sekä aktoreilta heräävien kysymysten teemoittelussa eri tapaamisten aiheiksi.

– Opiskelijat ovat omassa ryhmässäni melko eri vaiheissa elämäänsä, mutta kaikki yhdistää jollain tapaa lähestyvä siirtymävaihe työelämään, kommentoi yksi mentoreista.

Dia urasuunnittelun merkityksestä yliopistossa.
Anna Storgårds puhui välitapaamisessa urasuunnittelun merkityksestä.

Tärkeitä havaintoja keskusteluissa tehtiin myös siinä, mikä on mentorin rooli koko prosessissa. Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa perustuva prosessi, jossa mentori voi jakaa vain sitä tietoa ja kokemusta, jota hänellä itsellään on.

– On tärkeää muistaa, että mentorin ei odoteta toimivan terapeuttina, opintojen ohjaajana tai työnvälittäjänä. Mentoroinin on tarkoitus olla prosessina vastavuoroinen kokemus, jossa mentori voi toimia esimerkiksi kuuntelijana ja oman tiedon ja kokemustensa jakajana. Rooli voi vaihdella ja muodostua ryhmän dynamiikan mukaan, muistutettiin tapaamisessa.

Ohjelman koordinointitiimi aikoo kerätä tästä kaudesta palautetta erityisesti etäjärjestämiseen ja -tapaamisten hyviin ja huonoihin puoliin liittyen.

– Tilanne on uusi kaikille, joten tulevia kausia ajatellen on tärkeää kerätä tästä vuodesta arvokkaat opit mentorointiohjelman kehittämiseen. Palautetta ja kysymyksiä voi tietysti lähettää myös milloin vain jo kauden aikana suorana koordinointitiimille, kommentoi Salla Wilén urapalveluista.

Ryhmämentoroinnin kymmenes kausi jatkuu vielä toukokuuhun saakka, jolloin vietetään yhteistä päätöstilaisuutta. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kausi jatkuu kokonaisuudessaan etänä.

Urapalveluiden muut sisällöt ja palvelut (mentoroinnin lisäksi) työnhaun ja urasuunnittelun tueksi opiskelijoille ja vastavalmistuneille on koottu Harjoittelu ja Työ ja Ura –osioihin Opiskelijan ohjeet -sivustolla.

Mentorit ja aktorit voivat olla yhteydessä koordinointiiimin milloin vain kauden aikana osoitteeseen careerservices(at)helsinki.fi

Ryhmämentorointia Helsingin yliopistossa jo kymmenen vuotta!

Mentorointiryhmät 2017
Kuva ryhmämentoroinnin aloituksesta 2017. Mentori Leena Korppoo aktoreineen.

Yli 900 opiskelijaa, 250 mentoria ja lukemattomia tunteja tärkeiden urakeskustelujen parissa vuosien varrella. Ryhmämentorointi yliopistolla on jo perinne.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma käynnistyi marraskuun lopulla juhlakauden merkeissä. Kyseessä on 10. yliopistotason kausi ja ensimmäisestä, maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle toteutetusta pilotista, tulee kuluneeksi 10 vuotta. Matkan varrella ohjelman konsepti on saanut tunnustusta muun muassa Sitralta korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämisessä.

Ohjelma on ensimmäisten vuosien muutamasta ryhmästään laajentunut vuosittain lähes kaikki yliopiston tiedekunnat kattavaksi kokonaisuudeksi. Ydinajatus on kuitenkin säilynyt samana – tarjota opiskelijoille tukea urasuunnitteluun niin työelämässä kokemusta kerryttäneen alumnimentorin, kuin muiden opiskelijoiden vertaistuenkin kautta.

”Eräs suurimmista syistä, miksi halusin mukaan mentorointiohjelmaan, oli tietynlainen epävarmuus ja itseluottamuksen puute mitä omiin ammatillisiin kykyihini tuli, ja voin ehdottomasti sanoa mentoroinnin valaneen minuun uskoa tämän asian suhteen”, kommentoi ohjelmaan vuonna 2016–2017 osallistunut opiskelija.

Mentorointiryhmiä Tiedekulmassa.
Ryhmämentoroinnin kick-off vuonna 2018 Tiedekulmassa.

Tausta opiskelijajärjestön minimentoroinnissa

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma kehitettiin alkujaan sosiaalipsykologian ainejärjestön, Statuksen, alumnineuvoston luoman minimentoroinnin pohjalta.

– Opiskelijoiden maisterivaiheen urasuunnitteluun haluttiin tuoda uusia tukitoimia. Parimentoria oli joissain muotoa ollut jo aiemmin, mutta ryhmämuotoisella ohjelmalla haluttiin tarjota tukea suuremmille opiskelijamäärille yliopistossa, kertoo urapalveluissa tuolloin työskennellyt Eric Carver (nykyisin opetuksen strategiset palvelut).

Ensimmäinen ryhmämentorointiohjelma pilotoitiin maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle vuonna 2010. Rohkaisevien kokemusten jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkokehittää urapalveluiden, alumnisuhteiden ja VALOA-hankkeen yhteistyönä*.

Vuonna 2012 ryhmämentorointiohjelma lanseerattiin yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan ja Aleksanteri-instituutin kanssa. Kyseinen malli oli jo melko lähellä nykymuotoaan mentoroinnista, jossa kokenut alumni mentoroi muutaman hengen opiskelijaryhmää.

A group at the kick-off.
Ryhmämentorointia vuodelta 2016.

”Mentorina voin auttaa opiskelijoita juuri niissä käytännön kysymyksissä, joihin yliopisto-opinnot eivät anna vastausta: Mitä asioita arvostetaan työelämässä? Miten haen ja hakeudun erilaisiin työtehtäviin? Miten kerron omasta osaamisestani työnantajille”, kommentoi ohjelmaan useammalla kaudella mentorina osallistunut Otto Mattsson vuonna 2017.

Muutamasta ryhmästä monitieteiseksi, koko yliopiston kattavaksi ohjelmaksi

Keväällä 2012 järjestetystä ohjelmasta ryhmämentorointi on kasvanut ja muotoutunut nykymuotoonsa pienin askelin. Heti toisella kaudella mukaan liittyivät käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja humanistisen tiedekunnan FHKT-laitos. Nykyisin mentorointiohjelmaa koordinoidaan keskitetysti urapalveluiden ja yliopiston alumnitoimijoiden yhteistyönä.

– Joka vuosi pyrimme mentorihaussa siihen, että mahdollisimman monen tiedekunnan opiskelijoille olisi kiinnostavia mentorointiryhmiä tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että mentoreiksi haetaan alumneja mahdollisiman monelta eri työelämän alueelta ja mahdollisimman monelta eri koulutustaustalta, kertovat uraohjaaja Salla Wilén urapalveluista ja yhteyspäällikkö Marja Peltomäki alumnipalveluista.

Monitieteisyys antaa ohjelmalle myös oman erityispiirteensä, sillä ryhmiä ei muodosteta pelkän opintoalan perusteella. Samassa ryhmässä saattaa olla mukana niin humanisteja, bio- ja ympäristötietelijöitä, kuin matemaattisluonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

– Monitieteisyys tuli mukaan ohjelmaan vuonna 2016 ja palaute tästä on vuosittain positiivista. Työelämässä koulutustaustat sekoittuvat sulavasti, joten tämän aspektin huomioiminen on luontevaa myös mentoroinnissa, kommentoidaan ryhmämentorointiohjelmasta.

Mentorina saat ja joudut pohtimaan aika syvällisesti omaa työuraasi ja omia elämänvalintojasi opiskeluvuosista lähtien. Sikäli tämä on itsekkäästäkin näkökulmasta erittäin antoisaa, kommentoi ohjelmaan kahdesti osallistunut mentori Päivi Vuorinen vuonna 2016.

Kehitysaskelia kansainvälistymisen, mentorointioppaan  ja ohjevideoiden myötä

Ryhmämentorointiohjelmaan on olennaisesti kuulunut myös kansainvälisyys vuodesta 2014 alkaen, jolloin ohjelma muutettiin kolmikieliseksi. Muutos oli tuolloin linjassa yliopiston kansainvälistymisstrategian kanssa. Vuonna 2019 ohjelma osallistui Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina –hankkeeseen, minkä myötä englanniksi toimivien ryhmien määrää kasvatettiin.

– Tällä kaudella englanninkielisiä ryhmiä on 8 kappaletta. Ryhmissä on sekä kotimaisia, että kansainvälisiä opiskeljoita, mikä tukee heidän keskinäistä verkostoitumistaan, kommentoi hankkeessa työskentelevä uraohjaaja Anna Storgårds.

Ohjelmaan on alusta alkaen kuulunut mukaan myös mentoreiden ja aktoreiden valmentaminen prosessia varten. Ensimmäinen mentorointiopas ohjelmassa lanseerattiin jo 2012. Nykyisin käytössä oleva urapalveluiden, henkilöstönkehittämisyksikön ja Tevere Oy:n kansa yhteistyössä kehitetty Mentoroinnin työkirja (2017) kerää vuosittain kiitosta niin ohjelman sisällä, kuin sen ulkopuolellakin.

– Annamme jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle oppaan omana kappaleena, mutta se on saatavilla myös vapaasti verkossa. Ryhmämme hyödyntävätkin opasta aktiivisestii, mutta saamme siitä vuosittain positiviista palautetta ja viittauspyyntöjä myös muiden organisaatioiden mentorointiohjelmista, kerrotaan urapalveluista.

Oppaan ohella mentorit ja aktorit saavat käyttöönsä myös Tevere Oy:n ohjevideot, joissa heidät perehdytetään lyhyesti mentorointiprosessiin.

– Ryhmä oli mainio. Ajattelin ensin, että mentorointi toimii parhaiten parina, mutta taisinkin olla väärässä – ryhmästä oli viisinkertainen ilo! Kuuli enemmän kokemuksia ja ajatuksia ja sai vertaistukea, kommentoi ohjelmaan kaudella 2013–2014 osallistunut opiskelija ryhmämuotoista toteutustapaa.

Mentorointi tukee urasuunnittelua – myös etäyhteyksin

Ohjelmaa koordinoivassa urapalvelut-yksikössä ollaan parhaillaan siirtymässä uuteen teoreettiseen graduate capital –malliin. Mallissa opiskelijan opiskelijan asiantuntijuus nähdään erilaisten pääomien kautta muodostuvana: inhimillisen, sosiaalisen, kulttuurisen, identiteettipääoman ja psykologisen pääoman. Ryhmämentorointi tukee näitä kaikkia osa-alueita.

– Pääomilla tarkoitetaan siis omaan itseen, toimintaympäristöihin ja osaamiseen liittyviä ura- ja työllistymisvalmiuksia, jotka yhdessä muodostavat sen, mitä kutsumme asiantuntijuudeksi, kommentoi uraohjaaja Wilén.

Juhlavuosi käynnistyi mentorointiohjelmassa marraskuun lopussa poikkeuksellisissa oloissa, kun koronavirustilanne vie ohjelman kokonaisuudessaan verkkoon. Tällä on kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia: mentorointitarjonta on tällä kaudella laajentunut myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Näin yliopiston alumnit myös muualla Suomessa ja maailmalla ovat päässeet antamaan korvaamattoman arvokkaan panoksensa opiskelijoiden tueksi.

– Etänä järjestettävä mentointiohjelma tuo meille kaikille varmasti uusia oppimiskokemuksia paitsi erilaisten teknisten välineiden hyödyntämisessä, myös ryhmääntymisen rakentamisessa verkossa. Odotamme tulevaa kautta innolla, kommentoidaan ryhmämentorointiohjelmasta.

Ryhmämentoroinnin kick-off Zoomissa 2020
Ryhmämentorointiohjelman 10. kauden kick-off pidettiin Zoomissa.

* Ensimmäinen ryhmämentorointiohjelma pilotoitiin maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle vuonna 2010. Rohkaisevien kokemusten jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkokehittää urapalveluiden (Eric Carver, Leena Itkonen), alumnisuhteiden (Anni Siitonen/ Riitta-Ilona Hurmerinta), VALOA-hankkeen (Heidi Layne) yhteistyönä. Suomessa ainutlaatuisen ryhmämentorointimallin kehittämiseen osallistuivat myös alusta asti kehittämispäällikkö Aino-Maija Evers ja yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorit Kirsi Pyhältö ja Erika Löfström sekä tiedekuntien ja Aleksanteri-instituutin edustajat (etenkin Taru Kivelä valt.tdk, Niina Tenhio Aleksanteri-instituutti).