All posts by Deleted User

About Deleted User

Special user account.

Suutari pysyköön lestissään?

Kasvatussosiologisen näkökulman mukaan koulutuksen funktioita ovat muun muassa sijoittaa ihmiset yhteiskunnallisten asemien hierarkiaan ja luoda työvoimaa yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus on siis omalta osaltaan työn- ja vallanjakoa, jossa yhteiskunnan uudet jäsenet integroidaan osaksi yhteiskuntaa. Koulutuksen kautta ihminen saa kvalifikaation, todistuksen, joka avaa ja sulkee ovia elämänkulussa. Yhteiskunnallisin asemiin valikoituminen on sosiaalisten kerrosten uusintamista: lapsen tulisi valikoitua vähintään vanhempiensa sosiaalisen ryhmän mukaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Tätä kutsutaan yhdeksi koulutuksen piilofunktioksi, missä koulutus ylläpitää yhteiskunnassa vallitsevia sosiaalisia jakoja ja suhteita. Suomi ei enää elää sääty-yhteiskunnassa, mutta onko valikointiprosessi demokratisoituneessa yhteiskunnassa edelleen yhteiskuntarakenteita ylläpitävä mekanismi?

Bourdieun mukaan koulutus luokittelee ihmiset talouden, kulttuurin ja sosiaalisen elämän kentille. Voidaan nähdä, että taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma ovat periytyviä tekijöitä, toisin sanoen korkeassa sosiaalisessa asemassa olevan perheen lapsi perii vähintäänkin kulttuurista ja sosiaalista pääomaa: kielenkäyttö, käyttäytymistavat, ajattelutavat, korkeakulttuurin tuntemuksen ja vanhempien sosiaalisia suhteita. Tietysti alemman sosiaalisen aseman lapsi voi aktiivisella toiminnalla voi pyrkiä hankkimaan näitä pääomia koulutuksen kautta, mutta dominoivassa kulttuurissa ne, jotka eivät ole omaksuneet ”oikeaa” tyyliä, makua, puhetta, tapoja, tai pukeutumistapaa tulevat helposti koulussa luokitelluksi alempiin arvoasemiin – kaikista tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta.

Bourdieu näkee, että koulutukseen on rakennettu luokittelujärjestelmä. Tämä luokittelujärjestelmä toteuttaa yhteiskunnallista syrjintää, mistä on usein kyse silloin kun puhutaan ”lahjakkuuseroista” tai ”yksilöllisistä kyvyistä”. Myös tytöiltä ja pojilta edellytetään tietynlaista käyttäytymistä, ja naisia usein sysätäänkin hoiva-alalle ja miehiä teknisille aloille.

Opettajan toiminnan ja vuorovaikutuksen (tiedostamattomat) piirteet antavat viestejä ja vinkkejä oppijalle, jonka pohjalta oppilas kehittää identiteettiään ja motivaatiotaan. On tutkimuksia siitä, miten ne oppilaat, joiden opettaja olettaa menestyvän, menestyvät: opettaja jakaa, usein tiedostamattaan, huomionsa epätasaisesti ja antaa erilaista ohjausta eri oppilaille. Tätä kutsutaan itseään toteuttavaksi ennusteeksi, joita on tarkastellut esimerkiksi 1960- luvulla Kaliforniassa tehty tutkimus. Kokeessa tutkijat testasivat oppilaiden älykkyysosamääriä, jonka jälkeen opettajille kerrottiin, että viidennes oppilaista on erityisen älykkäitä ja annettiin nimilista kyseisistä lupaavista oppilaista. Kahdeksan kuukautta myöhemmin, uudessa mittauksessa, nimilistassa olleet oppilaat olivat parantaneet tuloksiaan muita enemmän. Hauskaa on kuitenkin, että nimet olivat arvottuja: ”lupaavia” oppilaita oli alettu kohdella eri tavalla. Ilmiötä voidaan havainnollistaa myös esimerkillä junioriurheilusta: kun nuorta pidetään lupaavana, annetaan enemmän peliaikaa ja huomiota ja näin kehittyy hyväksi pelaajaksi. Ilmiö on myös todettu monien vähemmistöjen kohdalla, muun muassa afroamerikkalaisten kohdalla Jenkeissä. Lapsen vähäisellä kulttuurisella, sosiaalisella ja taloudellisella pääomalla voi siis olla hyvinkin kauaskantoisia ja epäoikeudenmukaisia seuraamuksia. Opettajan tulisikin pyrkiä olemaan tietoinen toimintansa vääristyneisyydestä ja monitasoisuudesta, sekä yrittää nähdä toimintatapojaan objektiivisesti tämän ilmiön näkökulmasta.

Erilaiset luokittelut, arviot ja diagnoosit ovat itseään toteuttavia ennusteita. Heikosti pärjäävä oppilas kehittää epäonnistumisten ja arvostelun seurauksena negatiivisen minäkäsityksen ja heikon itsetunnon, ja ei löydä paikkaansa koulusta. Diagnoosi on stigma, leima joka seuraa saajaansa kuin varjo. Epäonnistumisten kehä on valmis.

Arvostelu on kuitenkin välttämätön osa koulujärjestelmää, ja opettajan resurssit eivät riitä kaikkien oppilaiden erityistarpeiden huomioimiseen tai oman toiminnan alituiseen tarkkailuun. Olisiko jotain kuitenkin tehtävissä, jotta koulu olisi tasa-arvoisempi instituutio kaikille yhteiskunnan jäsenille? Voisiko kuvaa ideaali-oppilaasta laajentaa? Voisiko koulu motivoida useampaa nuorta kuin nykyhetkessä – miten? Voisiko kehittää vaihtoehtoisia koulutuspolkuja? Vaikka paperilla kaikilla on samat mahdollisuudet, onko lapsen tie työväenluokkaisesta kodista yliopistoon sama kuin keskiluokkaisen akateemisen lapsen tie? Jos lapsi ei sopeudu koulujärjestelmään, onko tämä suoralta kädeltä epänormaali? Erilaisia tapoja oppia on tutkittu paljon psykologiassa, mutta silti tuntuu, että koulu pyrkii enemmän kvalifiointiin kuin todelliseen oppimiseen ja motivoimiseen. Kun koulu välttämättä tuottaa identiteettejä ja lokeroi, tulisi prosessin tapahtua mahdollisen tasapuolisesti.

Kirjoituksessa lähteinä käytetty teosta Koulutussosiologia, Antikainen, Rinne ja Koski
ja Helsingin Sanomien artikkelia Itseä toteuttavista ennusteista: http://www.hs.fi/tiede/a1352096586452

Kaikkihan me tässä samassa veneessä olemme

Ylioppilasteatterin pääsykokeet lähenevät kovaa vauhtia, enkä ole syksyn tohellukseltani ehtinyt edes miettimään, mitä siellä esittäisin. Olen haaveillut sinne pääsystä jo pitkään, joten soolo-osuuteni täytyy olla vakuuttava. Aion yrittää kaikkeni, sillä en tiedä mitä tekisin, jos en pääse. Minua parempiakin on, mutta toivon tuomariston huomaavan sisäisen potentiaalini, valmiuteni kehittyä, ja ennen kaikkea intohimoni teatteriharrastukseen.

Ongelmaksi asettuukin soolonumeroni valinta: esittäisinkö jotakin sellaista, minkä tiedän osaavani hyvin, ja näin ollen toisin esiin vahvuuteni, vai tahdonko ylittää itseni, mennä mukavuusalueeni ulkopuolelle ja tehdä jotain hyvin rohkeaa ja repäisevää, joka vakuuttaisi heittäytymistaidostani? Jälkimmäisessä on aina riski, että esiintymisnumero olisi liian omituinen ja kaukaa haettu jopa tuomareiden mielestä. Päätän kuitenkin koetella rajoja ja alan harjoittelemaan sooloa, jossa täytyy uskaltaa olla erilainen ja joka ei toimi ilman täysin vakuuttavaa ilmaisua. Mitä enemmän asiaa pohdin mielessäni, sitä innokkaammaksi tulen, ja alan uskoa ideani nerokkuuteen ja itsepystyvyyteeni sen suhteen. Uskottelen itselleni, että laulaminen, joka on vahvuuteni, olisi liian tavallinen ja tylsä esitys pääsykokeissa. Tiedänhän, kuinka erikoisia ylioppilasteatterin esitykset ovat. Aloitan harjoittelun hullunkiilto silmissäni.

Pääsykoepäivä koittaa viileänä ja aurinkoisena. Ihmisjoukko odottaa suurena ryppäänä ovien ulkopuolella. Kävelen tärisevin askelin väkijoukkoa kohti. Monet juttelevat toisilleen, ja tunnen itseni hyvin yksinäiseksi. Pelkään myös kuollakseni, että joku ylioppilasteatteriin kuuluva ystäväni olisi tänä vuonna päässyt tuomaristoon: he kertoivat suunnitelleensa, että pyytävät hakijoita näyttelemään hyvin eroottisia kohtauksia saksaksi – en osaa saksaa, enkä osaa olla eroottinen tuttujen kasvojen edessä. Olen harjoitellut sooloani antaumuksella, mutta epävarmuus alkaa kiiriä kehoni joka kolkkaan, nähdessäni miten suuri joukko muita, itsevarman oloisia hakijoita paikalla on. Soolon lisäksi minun pitää suoriutua pääsykokeen muista osuuksista, joista kenelläkään ei ole ennakkotietoa: ehkä fyysistä ilmaisua, kenties laulua, joka tapauksessa puhdasta spontaania improvisointia.

Ovien auetessa nään väkijoukossa tuttuja kasvoja. Maria on harrastanut teatteria viisi vuotta nuorten teatterissa ja avustanut jo lapsena elokuvissa. Katseidemme kohdatessa hän tulee juttelemaan ja puheesta kuultaa kätketty epäuskoinen kysymys, miksi edes olen siellä. Kiukku kihisee sisälläni, mikä lisää haluani todistaa minussa piilevä potentiaali. Toisaalta on oikeasti mukavaa, että paikalla on joku, jolle puhua. Kaikkihan me tässä samassa veneessä olemme, ajattelen. Ystäväni Kalle on kannustamassa ja leikittämässä uusia hakijoita, jotta hakijat rentoutuisivat ennen varsinaista koetusta ja pääsykokeissa syntyisi hyvä yhteisöllinen henki. Hän hymyilee minulle rohkaisevasti, mikä antaa innostusta ja voimaa. Olo on hyvä, mutta lämmitellessä huomaan kuinka taitavia muut hakijat ovat. En voi antaa sen lannistaa. Jännittäähän muitakin.

Ennen sooloa on improvisoitu osuus. Minä ja kolme muuta hakijaa astumme tuomariston eteen. Tunnen kiivaat sydämenlyöntini ja pyyhin hikoilevia kämmeniäni verryttelyhousuihini. Hymyilen hermostuneesti tuomaristolle ja hytkyn paikoillani. Taputtelemme toisiamme lempeästi selkään kolmen muun hakijan kanssa, toivottaaksemme toisillemme sanattomasti onnea. Tuomaristo kertoo, että meidän pitää liikkua tilassa ja toimia heidän antamiensa määreiden mukaan. Toisille pitää antaa impulsseja eri tasoja käyttäen, joskus välittömässä kontaktissa, välillä kosketuksessa, välillä ilman, toisinaan aivan yksin, ja luoda oma tarinansa kaikkien saatujen impulssien kautta. Liikkuessani huomaan sivusilmällä, kuinka tuomarit tarkkailevat kehonkieltämme. Välillä huomaan, mitä muut tekevät, ja vaikka yritän tehdä omia juttujani, muiden ideat tarttuvat. Ei saisi miettiä liikaa, mutta mietin tarinaa, joka minun pitäisi luoda. Mietin myös, annanko itsestäni tarpeeksi moniulotteisen kuvan, joten yritän jotakin akrobaattista.

Improvisoitu liikkeellinen osuus meni mielestäni ihan hyvin. En ole kuitenkaan varma menikö se tarpeeksi hyvin. Tahdon antaa vain parastani. Soolon olisi nyt pakko onnistua, joten paineet nousevat ahdistavan korkealle. Ensimmäisen ja toisen osuuden välissä on hetki aikaa levähtää. Keskustelen muiden hakijoiden kanssa ja alamme puhua vielä edessä olevasta koitoksesta. Mietin mielessäni myhäillen sooloesitykseni kaarta: aion möngertää sisään ruttuinen ilme kasvoillani, asettua keskelle lattiaa ja kieriä sekä sätkiä siinä kissamaisia huutoja päästellen. Ajattelen, että he arvostavat rohkeaa ilmaisutapaani ja erilaista lähestymistä asioihin. Jokainen saa tulkita esitykseni haluamallaan tavalla, sillä se jättää siihen varaa, mutta itse ajattelen esitykseni ilmentävän elämänmuotojen epävakautta.

Juuri, kun nautiskelen mielessäni esitykseni käännekohdasta, jossa nousenkin yllättäen säpsähtäen pystyyn sanoen mystisellä äänellä, vakavin kasvoin: ”Elämä. Mitä se on?” , kuulen mitä muut puhuvat: ”Siis ihan oikeesti, onhan se paljon fiksumpaa tehä jotain, mitä oikeesti osaa, ku väkisin vääntää jotain tekotaiteellista ja erilaista.” ”Niinniin. Se on vähän semmosta yrittämistä. Esimerkiks joku vääntelehtiminen maassa ja epämääräisten äänien päästely ilman mitään kunnon tausta-ajatusta.” ”Joo, tai semmonen merkityksetön puhe eeppisellä äänellä ja intiimeillä katseilla. Haha. Siis sori, jos joku teistä on meinannut vetää jotain semmosta!” Menen sisäisesti paniikkiin, sillä muut haukkuvat juuri sellaista esitystä, jota olin suunnitellut. Naurahdan väkinäisesti ja yhdyn muiden ivanpitoon samalla miettien, miten nyt esiintyisin. Itsevarmuuteni valuu maahan ja nimeni huudetaan. Olen ensimmäisenä vuorossa, eikä minulla ole hajuakaan, mitä tekisin.

Laulan laulun, jota en ole harjoitellut laisinkaan. Olen hengästynyt jännityksestä ja fyysisen osuuden jälkeensä jättämästä rasituksesta. Kuulostan varikselta. Kiitän ja poistun. Tiedän epäonnistuneeni täysin. Tullessani ulos ovesta Kalle hyökkää luokseni ja rutistaa minua kuiskaten korvaani, että uskoo minuun. Kallen sanat ärsyttävät, sillä oma usko itseeni on täysin nollassa. Kerron hänelle, että minulla meni huonosti, mutta hän ei usko sitä. ”Sähän olet loistava laulamaan! Ei voinut mennä kovin huonosti!” hän sanoo, enkä kehtaa sanoa, että vaihdoin lauluun täysin harkitsemattomasti, enkä edes tajunnut laulaa mitään, minkä oikeasti osaisin laulaa hyvin.

Kotona rojahdan sänkyyni ja itken. Syyttelen itseäni tyhmyyteni takia ja ryven itsesäälissä. Miksen voinut pitää kiinni oudosta ja tekotaiteellisesta numerostani? Pitääkö aina välittää siitä, mitä muut sanovat? Miksen alunpitäen päättänyt laulaa? Olisi voinut harjoitella sen hyvin, enkä olisi paniikissa vaihtanut ideaa viime hetkellä. Käyn epäonnistuneen esitystilanteeni läpi mielessäni yhä uudestaan ja uudestaan. Joka kerta se näyttäytyy entistä karmeampana. Kuvittelen tuomareiden kasvoille ilmeet, joita niillä ei kenties edes oikeasti ollut. Kuvittelen, mitä he ovat sanoneet minun poistuttuani huoneesta. He varmasti nauroivat ja miettivät, luuleeko tuo osaavansa laulaa.

Suklaan mussutuksen, maitolasillisen ja viihdyttävän elokuvan jälkeen oloni on kuitenkin jo hieman keveämpi. Olen yrittänyt miettiä asiaa rakentavana oppimiskokemuksena. Lopulta en ole voinut olla ainut, jolla esitys meni huonosti. Eikä kaikkia otettaisi sisään, vaikka jokaisella menisi hyvin. Muitakin tilaisuuksia tulee ja ensi vuonna olen oppinut virheistäni. Voin kenties tämän vuoden aikana kehittää itseäni näyttelijänä ja mennä mukaan johonkin improvisaatioryhmään. Loppujenlopuksi tuntuu jopa siltä, että tämä oli ennemminkin hyvä kuin huono asia. Epäonnistumisia tulee kaikille, niistä oppii ja ne kasvattaa.

Henrietta Pihlaja ja Marju Myllylä / Epäonnistujat

 

”Koulu ei ole ujon paikka”

Ujous on usein pelkoa siitä, että nolaa itsensä tai tekee jotain muuta sellaista, mistä aiheutuu epäonnistumisen tunne. Jeffrey Alan Grey kehitti 1970-luvulla persoonallisuusteorian, jonka mukaan ihmiset voidaan kokemansa perusteella jakaa rangaistusta pelkääviin eli niin kutsuttuihin BIS-herkkiin ihmisiin (BIS=behavioral inhibation system) ja palkinnonhakuisiin eli niin kutsuttuihin BAS-herkkiin ihmisiin (BAS=behavioral activation system). BIS-herkät ihmiset saattavat jättää tehtävän tekemättä, koska näin toimimalla he välttävät epäonnistumisen mahdollisuuden. He pelkäävät helposti sosiaalisia tilanteita ja ovat siis ujoja. He myös kokevat epäonnistumiset raskaina. Tutkiessaan aivojen toiminnan ja epäonnistumisen kokemisen yhteyttä nimikkotutkijamme kasvatuspsykologi Markku Niemivirta käytti kyseistä teoriaa kartoittaessaan epäonnistumisen kokemista. Haastatellessamme Niemivirtaa aiheesta lokakuussa hän totesi: ”Koulu ei ole ujon paikka”.

ujous

Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan opettajat saattavat yliarvioida aktiivisen ja rohkean oppilaan älykkyyttä ja ujommat oppilaat saanevat vähemmän huomiota. Arviointitilanteessa pelkääminen voi vaikeuttaa kokeen tekemistä merkittävästi tai se saattaa jopa lamaannuttaa opiskelijan. Edellä mainittujen seikkojen johdosta koulumaailma ei ole oikeudenmukainen ympäristö. Kysymys kuuluu, miten voisimme muokata koulua oppimisympäristönä niin, että siellä olisi myös ujojen BIS-herkkien ihmisten hyvä olla ja oppia. Mielestäni olisi mahdollista käyttää vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä, jotka poissulkisivat epäonnistumisen pelon aiheuttaman ahdistuksen. Esimerkiksi esitelmän voisi lukea vaikkapa etukäteen nauhalle, mikäli esiintyminen jännittää liikaa. Epäonnistuminen täytyisi kääntää jollain tavalla oppimisen voimavaraksi ja positiiviseksi asiaksi, koska virheitä tekemällähän me opimme. Pelko joutaisi pois. Opettajien tulisi myös tarkkailla ajankäyttöään niin, että se jakautuu kaikille oppilaille tasaisesti. Haluaisin mieluusti kuulla teidän kokemuksianne ahdistavista oppimistilanteista ja siitä, miten tilanteen olisi mielestänne teidän kannaltanne voinut hoitaa paremmin. Ottakaa kantaa, miten muokkaamme koulustamme kaikille kivan paikan!
Sari Moore/Epäonnistujat

Syntymästään epäonnistumiseen tuomittu?

Slide1

Kuten aloitusblogissamme mainittua, valitsimme P5 kurssin tutkimusaiheeksemme silloin syyskuussa lööpin ”Kohutukija väittää: Epäonnistumiselle altistuminen on synnynnäistä!”. Kuten Kate ja Ella edellisessä blogissamme pohtivatkin, ensin oli määriteltävä ”epäonnistuminen” ja ainoa tutkimuksen kannalta uskottava näkökulma on epäonnistumisen subjektiivinen kokeminen. Sen jälkeen oli määriteltävä käsite ”synnynnäisyys”. Mistä alkaa yksilön elämä ja siten ympäristötekijöille altistuminen? Onko kyseinen h-hetki hedelmöittyminen, alkioksi kutsuttu solurykelmä, sikiön sydämen ja keskushermoston kehittymisvaihe vai syntymähetki? Ryhmämme määritteli synnynnäisyyden syntymähetkestä alkavaksi, geneettisten komponenttien merkitystä korostaen. Kuitenkin on muistettava, että sikiönkehityksen aikaiset tapahtumat vaikuttavat myös syntyvään yksilöön ja hänen tulevaan oppimiseensa. Kaikki varmasti tietävät alkoholin, huumeiden, tupakan yms. vaarat sikiölle. Myös odottavan äidin ravitsemustila on suhteellisen helppo yhdistää sikiön hyvinvointiin. Harvemmin tulee ehkä ajatelluksi muita äidin raskausajan saati aiempien sukupolvien kokemia ympäristötekijöitä.

Nimikkotutkijaksemme paljastui Make Niemivirta, mistä olimme kovin innostuneita. On kuitenkin muistettava, että hänen oma uraauurtava pioneeritutkimuksensa neurofysiologiaa ja kasvatustiedettä elegantisti yhdistäen ei nykyisessä muodossaan vastaa kysymykseen epäonnistumisen kokemuksen synnynnäisyydestä (Outi ja Sari valottanevat tulevassa blogissaan vähän enemmän Maken tutkimusta), joten meidän oli rohkeasti lähestyttävä kysymystä hieman eri näkökulmasta.

”Uskomaton suomalaistutkimus: Siittämishetkesi sää vaikuttaa sairauksiisi”. Kyseessä on jälleen eräs lööppiotsikko. Se pohjaa vastikään Helsingin Yliopistossa tehtyyn väitöskirjaan [1], jossa tutkittiin ympäristön olosuhteiden vaikutusta ihmisten terveyteen. Tutkimuksessa löydettiin yllättäviä yhteyksiä siitä, että ympäristön olosuhteet, mm. säätila, alkavat vaikuttaa yksilön terveyteen jo hedelmöittymishetkellä. Ruotsalaiset lääketieteilijät osoittivat jo reilu kymmenen vuotta sitten, että vanhempien ja jopa isovanhempien ravitsemustilalla on vaikutuksia lapsiensa terveyteen [2]. Lisäksi äidin raskausaikana kokema stressi vaikuttaa syntyvän lapsen stressinsietokykyyn [3] ja se voi ilmaantua myöhemmin mm. oppimisvaikeuksina ja käyttäytymisen hallinnan ongelmina. Kuinka paljon epäonnistuminen/ epäonnistumisen kokemisen alttius voi olla ympäristötekijöiden kautta perittyä?

Ihmisen genomi on huomattavasti monimutkaisempi kuin vuonna 2003 ratkaistu pitkä koodi. Yli 30 000 ihmisgeenin joukossa on ainakin 2 000 ns. tautigeeniä. Jokaisen ihmisyksilön on arvoitu perivänsä vanhemmiltaan noin 60 geenimutaatiota tai geneettistä polymorfismia. Kun tämä tapahtuu sukupolvesta toiseen, nykyihmisen genomien variaatio on valtava ja erot yksilöiden välillä käsittämättömän suuret. Kaikki perityt geenit eivät ilmenny eli esimerkiksi jokin sairauden aiheuttava geeni ei aktivoidu eikä yksilö sairastukaan kyseiseen sairauteen. Epigenetiikka tutkii periytyviä muutoksia geenien ilmentymisessä eli hyvin yksinkertaistetusti miksi tietyt geenit ovat aktiivisia ja toiset passiivisia. Epigenetiikka on ympäristön ja perimän välinen linkki. Sen avulla voidaan löytää vastauksia, hyvin yllättäviäkin, miten ympäristö vaikuttaa geenien toimintaan.

Lisäksi periytyvät ihmismielen poikkeamat ja ihmisluonteen piirteet ovat enimmäkseen polygeenisiä eli monien geenien yhteisvaikutus tuottaa tietyn ilmiasun – tämä yhdessä epigenetiikan kanssa lisää kompleksisuutta entisestään. Viime vuosina tutkimus tällä alueella on kuitenkin ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Esimerkkeinä tutkimuksesta geneettisen muuntelun vaikutuksesta onnistumiseen, sen kokemiseen ja menestykseen mainitsemme seuraavat:
•   Oksitosiini-reseptori geenin polymorfismi rs53576 on yhdistetty psykologisiin resursseihin, kuten itsetuntoon, optimismiin ja itsehallintaan [4]. Tätä löydöstä mukaillen aiemmat tutkimukset ovatkin antaneet aihetta tutkia hypotalamuksessa syntetisoituvan oksitosiini-hormonin farmakologisista mahdollisuuksista lievittää sosiaalisten tilanteiden pelkoa.
•   Koko genomin kattavassa tutkimuksessa (GWAS = Genome-Wide Association Study) löydettiin useita geenivariaatioita, jotka liityvät koulussa menestymiseen, tarkemmin sanottuna koulun loppuunkäyntiin vs. ennenaikaiseen keskeyttämiseen [5]. Kolme identifioitua geeniä on muissa tutkimuksissa assosioitu kognitiivisiin ja keskushermoston fenotyyppeihin.
•   Useat tutkimukset ovat yhdistäneet serotoniini-reseptorin (SERT) geeninsäätelyalueiden variaation liittyvän onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen, sekä myös pakko-oireiseen häiriöön (obsessive compulsive disorder, OCD) ja ”kaamosmasennukseen” (seasonal affective disorder). Serotoniini-kudoshormoni vapautuu verihiutaleista ja se toimii aivoissa välittäjäaineena. Sen puutteen tiedetään ilmenevän esimerkiksi alakulona ja kroonisena väsymyksenä, kun taas sen liikatuotanto vähentää seksuaalista halukkuutta. Kuriositeettina mainittakoon, että aivan samat SERT geenimuutokset, jotka on yhdistetty mielen tiloihin on assosioitu myös suoliston syndroomaan IBS (irritable bowel syndrome) – näin jälleen kerran korostaen mielen ja ruumiin hyvinvoinnin yhteyttä.

Nämä geneettiset assosiaatiotutkimukset eivät tietenkään vahvista yksittäisten geenivariaatioiden kausaalista roolia tietylle piirteelle, mutta tämä olisi nykymetodein ja ihmistutkimuksen eettisten rajoitteiden puitteissa kovin vaikeaa varmaksi todistaa.

Kuvitellaan, että meillä olisi helposti ja edullisesti käytettävissä oleva genetiikan tutkimusmenetelmä, jolla voitaisiin löytää epäonnistumisgeeni (tai usean geenin yhdistelmä). Kuinka eettistä sellainen tutkimus olisi? Olisiko reilua syntymätöntä lasta kohtaan selvittää onko sieltä tulossa ”epäonnistuja” vai ”onnistuja” elämässään. Tai jos ajatellaan epäonnistuja -statuksen saaneen elämää hyvin kärjistetyin esimerkein jatkossa: Vakuutusyhtiöt: ”Ei me sulle mitään vakuutuksia anneta, kun kaadut kuitenkin siellä laskettelurinteessä ja putoat samalla kertaa hevosenkin selästä, vaikka et näitä lajeja edes koskaan harrastaisi.” Työnantajat: ”Ei me sua oteta töihin, kun sun mokaamisriski on liian suuri ja se ei nyt oikein sovi täällä lasitehtaalla/posliinikaupassa.”

Toisaalta itse tiedon ei pitäisi vahingoittaa ketään vaan sen soveltaminen. Edellisissä esimerkeissä tietoa on sovellettu tietenkin väärin. Jos tieto sovellettaisiin oikein, voitaisiin kasvatuksen (ympäristön) avulla ehkä yrittää auttaa lasta/yksilöä ns. positiivisempaan suuntaan. Myös epäonnistujien myöhempi ohjaus, ymmärrys, tukiverkostot ym. voisivat olla avuksi. Tarkemmin ja yksilöllisemmin kohdennettu lääkitys (personalized medication) on myös mahdollisuus. Epäonnistujien geneettinen testaaminen kuulostaa ehkä aika pelottavalta, mutta sairausgeenien tutkimus ja seulonnat ovat yleistyneet erityisesti syöpien (rinta-, kohtu-, munasarja-, eturauhas-) kohdalla. Miksi ylipäätään psyykkiset poikkeavuudet käsiteltäisiin eri tavalla ja asenteilla kuin fyysiset? Epäonnistumisgeenit voivat hyvinkin olla yhteydessä esim. itsemurhariskiin ja seulonnalla saatu varhainen apu ns. riskiyksilöille voisi pelastaa jopa elämän.

Lopuksi: Aiheemme (kuten myös nimikkotutkijamme aihe) korostaa moni- ja poikkitieteellisen lähestymistavan ensisijaista tärkeyttä ihmistutkimuksessa. Tästä puhutaan paljon juhlaluennoilla ja tutkimuksen kehittämisen seminaareissa. Valitettavasti tämä jää usein vain puheen tasolle, koska rahoitus poikkitieteelliseen tutkimukseen on vieläkin kiven takana – omaan alaansa uppoutuneet rahoittajatahot ja apurahatoimikunnat ovat kovin usein ylevien puheiden jälkeen turvaamassa ja lannoittamassa vain omaa takapihaansa… Tästä ainakin toisella allekirjoittaneella karvaita kokemuksia tutkimusprojektissa Sveitsissä, jossa ehdotettiin COMT-geenin variaation littämistä skitsofrenian eri vakavuusasteisiin pilottitutkimustemme pohjalta….katsokaa huviksenne PubMedistä montako julkaisua aiheesta nyt on 2013/2014!

Epäonnistuneet tutkijat Jenni K. ja Jyrki E.

PS. Kiitos kaikille, joilla oli sinnikkyyttä kahlata tämän maratonkirjoituksen läpi. Odotamme innolla kommentteja, kriittisiäkin 🙂 ! Lisämateriaalia ja -linkkejä lähetämme mielellämme halukkaille.

Selected references:

[1] Schreier, N.K. 2014. The influence of weather, season, climate and disasters on non-communicable diseases. University of Helsinki, Faculty of Medicine. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136117

[2] Kaati, G., Bygren, L., & Edvinsson, S. 2002. Cardiovascular and diabetes mortality determined by nutrition during parents’ and grandparents’ slow growth period. European Journal of Human Genetics 10: 682-8. http://www.nature.com/ejhg/journal/v10/n11/full/5200859a.html

[3] Davis, E.P. & Sandman, C.A. 2010. The Timing of Prenatal Exposure to Maternal Cortisol and Psychosocial Stress is Associated with Human Infant Cognitive Development. Child Development 81: 131-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846100/

[4] Saphire-Bernstein, S. & al 2011. Oxytocin receptor gene (OXTR) is related to psychological resources. PNAS 108: 15118-15122. http://www.pnas.org/content/108/37/15118.long

[5] Rietveld, C.A. & al 2013. GWAS of 126,599 individuals identified genetic variants associated with educational attainment. Science 340: 1467-1471. http://www.sciencemag.org/content/340/6139/1467.abstract

Epäonni on onni?

kuiskaus

Jotta pääsette oikeaan epäonnistumisen tunnelmaan, niin tässä hieman taustamusiikkia:

 

Robin – Ihan sama vaikka mokaa

http://www.youtube.com/watch?v=V-nXSo2KdZ8

 

Haloo Helsinki – Pokka pettää

http://www.youtube.com/watch?v=O21zRN4opmo

 

MIAU – Epäonnistumisen päivä 13.10.2012

http://www.youtube.com/watch?v=C8cGnwYgHew&list=PL8EzHgtYKTLkci8C1XcKHQph9YurLy_v4

 

Nyt mieti tilannetta:

Sinulla on ongelma.

Keksit siihen ratkaisun.

VÄÄRIN! Epäonnistuit.

 

Kuinka saadaan määritettyä epäonnistuminen?

Epäonnistumista määritetään usein yhteiskunnallisten normien kautta. Yhteiskunnan vaateet onnistumiseen tuottavat paineita, jolloin epäonnistumisesta tulee ”paha mörkö”. Vain kokeilemalla voi löytää oikean ratkaisun, vaikka joutuisi välillä kohtaamaan epäonnea matkan varrella.

Universaalin epäonnistumisen määrittely lienee mahdotonta, sillä käsitys epäonnistumisesta vaihtelee eri ajassa, paikassa ja tilanteessa. Se, mikä koetaan epäonnistumiseksi, on myös hyvin kulttuurisidonnaista. Se, mikä yhdessä kulttuurissa koetaan epäonnistumiseksi, ei välttämättä näyttäydy ollenkaan niin vakavana toisesta näkökulmasta katsottuna.  Kulttuuri ja yhteiskunta eivät kuitenkaan ole pysyviä. Isovanhempiemme ja heidän vanhempiensa aikaan esimerkiksi avioero saatettiin nähdä hyvin vakavana yhteiskunnallisena epäonnistumisena, kun taas nykyisin avioerot ovat varsin yleisiä ja ne saatetaan myös nähdä uuden alkuna. Nykyisin ihannoidaan dynaamista toimijaa.

Yhtenä tekijänä epäonnistumisen kokemuksessa voivat olla muut tilanteessa mukana olleet ihmiset. Olennaista on myös, kuinka tilanne vaikuttaa omaan elämään jatkossa. Usein kiinnijäämisen riskit analysoidaan nopeasti, ennen kuin mietitään, kuinka kannattaa toimia seuraavaksi.

Mikäli epäonnistumista ei voi määrittää yksilön ulkopuolelta yhteiskunnan normeihin perustuen, tulee meidän nojautua käsitykseen, että yksilö itse määrittelee oman epäonnistumisensa subjektiivisen kokemuksen kautta. Loppujen lopuksi epäonnistuminen on yksilön oma kokemus tilanteesta. Toinen voi kokea saman asian paljon pahempana kuin toinen. Sukellettuamme aiheeseen, olemme myös havainneet, että tiedemaailma tuntee niin ikään yksilöiden väliset erot mitä tulee epäonnistumisen kokemukseen. Toisilla yksilöillä näyttäisi olevan neurofysiologinen taipumus voimakkaaseen epäonnistumiseen kokemukseen.

Miksi ihmiset sitten kokevat epäonnistumista? Eikö maailma olisi parempi paikka jos kaikki voisivat vain todeta ”menipä ihan poskelleen, mutta eipä se mitään haittaa”? Totuus lienee, ettei kukaan ihmiskunnan jäsen viitsisi ponnistella eteenpäin, ellei olisi kiinnostunut reflektoimaan omia toimiaan. Palaute – ja tieto onnistumisestamme tai epäonnistumisestamme – on meille ensiarvoisen tärkeää. Epäonnistumisen ja toisaalta onnistumisen kokemus ohjaavat toimiamme ja seuraavia siirtojamme. Sanotaan, ettei voi tietää mitä onni on, jos ei ole kokenut myös epäonnea. Sama pätee epäonnistumiseen: kun on epäonnistunut joskus, niin onnistuminen tuntuu kaksin verroin paremmalta. Tähän kai perustuu se kuuluisa suomalainen sisukin.

Yritä, tee väärin, yritä uudelleen, keksi uusi ratkaisu.

Uusi kaava menee:

Ongelma.

Ratkaisu.

Positiivinen Epäonnistuminen.

VOITTAJAFIILIS!

 

Milloin olet viimeksi epäonnistunut? Miltä se tuntui?

Testaa itsesi alla olevan linkin kautta ja kerro tulokset 🙂

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/13/onko-sinulla-joustava-mieli-testaa

– Ella ja Kate/ epäonnistujat

 

 

Tervetuloa epäonnistumaan!

Blog pics - Copy2

Ryhmämme on ”Epäonnistujat” ja siihen kuuluvat Jyrki, Outi, Marju, Henrietta, Jenni, Sari, Ella ja Kateriina. Ensimmäisen luennon aikana valitsimme lööpin ”Epäonnistumiselle altistuminen on synnynnäistä”.
Ryhmän oman tutkimuksen johtoajatuksena oli tutkia synnynnäisyyden vaikutusta ihmisen epäonnistumisen kokemiseen.
Nimikkotutkijamme on Markku ”Make” Niemivirta, empiirisen kasvatustieteen professori. Tutustuimme hänen kirjoittamaansa tutkimustiivistelmään ”To err or not to err? Searching for the neural markers of sensitivity to failure”. Tutkimuksessa haluttiin löytää neurofysiologinen herätevaste aivoissa virheen tekemisen yhteydessä.

Ryhmämme blogiviikon (12.–18.11.) aikana käydään läpi seuraavia asioita: epäonnistumisen määritelmät (Ella ja Kateriina), perinnöllisyys vs ympäristö (Jyrki ja Jenni), kehityspsykologia (Outi ja Sari) ja epäonnistumisen kokemisen omakohtaisuus (Marju ja Henrietta).

Kouluvalintatutkijaksi?

Hei lukijat!

Lopettelenkin tällä kirjoituksella nyt blogivastuuviikkomme, jonka aiheena tosiaan oli kouluvalinnat ja yhteiskuntaluokat.

Aiempien aiheiden sijaan, jotka ovat kaikki sivunneet tutkimusaihettamme kouluvalintoja, aionkin kirjoittaa hieman pohdintaa yleisesti omista käsityksistäni tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan työstä, jota olemme tämän kurssin aikana päässeet opettelemaan. Sekä miten kurssi on muuttanut asennettani, sekä synnyttänyt uusia näkökulmia tutkijan työstä.

Minulla ei juurikaan ollut aikaisemmin hirveästi mitään ennakkotietoja tutkimuksen teosta tai menetelmistä, tiettyjä termejä osaisin nimetä ja kuvailla, mutta en sen enempää. Tutkijan työstä olen toisaalta muodostanut ennakkoon hieman ennakkoluuloisen ja kielteisen kuvan.

Tutkija kuulostaa hienolta titteliltä, mutta todella tylsältä ja puuduttavalta, sekä yksinäiseltä työltä. Tutkijat istuvat yksin omissa työhuoneissaan yötä myöten ja lukevat ikivanhoja opuksia, sekä pänttäävät puuduttavia teorioita. Niinpä niin.

Tämän kurssin myötä on hienoa astua itse “tutkijan saappaisiin” ja päästä luomaan itse valitsemansa aiheen tiimoilta tutkimussuunnitelmaa hyvinkin konkreettisesti. Oli myös kivaa työskennellä ryhmässä, joka on ainakin meidän ryhmän osalta toiminut todella luontevasti ja sujuvasti. Sen lisäksi tutkijatapaaminen kumosi kliseistä “tutkija” yleistystäni aikalailla.

Olen oppinut, että tutkimuksen tekeminen on hyvin haastavaa ja monimutkaista työtä, joka vaatii todellista kiinnostusta aihetta kohtaan. Tutkimusta ei tehdä ihan yhdeltä istumalta, vaan se vaatii tarkkaa tutkimussuunnitelmaa, johon kuuluu monta erilaista osa-aluetta ja todella monenlaisen eri asian huomioon ottamista, niin tutkimuskysymysten muotoilusta tulosten analysointiin asti.

Ennen tutkijatapaamista oli outo fiilis mennä haastattelemaan tutkijoita, joiden tekstejä oli jo pääsykoevaiheessa päntätty ja pohdinkin millaisia yli-ihmisiä tulisinkaan kohtaamaan. Kuitenkin Varjo ja Kalalahti osoittautuivatkin aivan tuiki tavallisiksi ihmisiksi.

Tutkijat siis voivat työskennellä myös pareina sekä ryhmissä, työ ei perustukaan vaan vanhoihin teoria opuksiin vaan vaatii kykyä etsiä oikeanlaisia ja sovellettavia teorioita, sekä tulosten analysointi saattaakin välillä olla hieman hakuammuntaa SPSS:n avulla, jotta päästäisiin oletettaviin tutkimustuloksiin. Tutkimusrahoitukset, budjetit ja deadlinet ovat myös arkipäivää tutkimuksen teossa.

Kurssi on hyvällä tavalla avannut silmiäni tutkimuksen teon suhteen ja herätellyt kiinnostusta aiheen tiimoilta. En kuitenkaan tässä vaiheessa osaisi sanoa haluaisinko koskaan toimia tutkijana, tällä hetkellä se ei tunnu juurikaan omalta uravalinnaltani, mutta toisaalta koskaan ei voi tietää. Uuden tiedon luominen vaikuttaa hyvinkin antoisalta ja palkitsevalta työltä.

Lopuksi haluaisinkin kysyä mitä mieltä te olette, onko kurssi herättänyt teissä sisäisen tutkijanne vai sulkenut sen pois? Mielipiteitä! 🙂

Kouluvalinta pienellä paikkakunnalla

Moikkamoi! Täällä kirjottelee jälleen yksi blogineitsyt, ja en tunnu olevan porukan ainoa sellainen :DD Pahoittelen jo etukäteen jos mun teksti tulee olemaan hiukan tönkköä, mutta pistetään aloittelijan piikkiin!

Pidemmittä puheitta mä ajattelin kirjotella teille vähän mun omista kokemuksista ja ajatuksista koskien koulunvalintaa pienellä paikkakunnalla. Itse olen pieneltä paikkakunnalta kotoisin (tai pinta-alaltaan suurelta, mutta väestöllisesti pieneltä ja vähän kaupungistuneelta), jossa suoritin kouluni ihan peruskoulun alusta lukioon asti. Paikkakunnalta siis löytyvät kaikki lukioon asti yltävät koulut joka on ollut ihan kiva juttu, mutta näiden koulujen lukumäärät eivät ole olleet kovin korkeita.

Kerroinkin jo aiemmin siitä, että kotipaikkakuntani on alueellisesti laaja, jolloin luonnollisesti koulutkin ovat melko hajanaisesti sijoitettuja. Lisäksi kotikuntani on kaksikielinen ja alun perin suurin osa sen asukkaista on ollut ruotsinkielisiä, jolloin pienten ruotsinkielisten kyläkoulujen määrä suhteessa suomenkielisiin on ollut aika paljon suurempi. Oma lähikouluni (noin 1km päässä kotoani) oli täysin ruotsinkielinen, joten ajatus siellä peruskoulun aloittamisesta tuntui hyvin etäiseltä, olemme perheessäni kuitenkin täysin suomenkielisiä. No, vanhempani päättivät sitten laittaa minut lähimpään suomenkieliseen peruskouluun, joka löytyi noin 7km päästä. Ei välimatka kovin päätä huimaavalta kuulosta, mutta pienelle ensiluokkalaiselle se oli aika jännittävää kulkea tuo matka joka päivä bussilla edestakaisin. Tottakai ajan kuluessa ja ikävuosien lisääntyessä matkaan tottui ja puolen tunnin bussissa istuminen per suunta oli hyvä hetki pienten nokosten ottamiseen.

Hiukan tämän kurssin tutkimukseemme sivuten voisin avata valinnanmahdollisuuksiamme tuolloin kouluvalinnassa. Koska kouluja oli melko vähän kunnallamme todennäköisesti asukkaiden vähäisyydestä johtuen, oli myös valinnanvaraa paljon vähemmän. Kunnaltamme esimerkiksi ei löytynyt yhtäkään yksityistä tai erityistehtävää saanutta koulua. Ainoat vaihtoehtomme valita olivat joko suomen- tai ruotsinkielinen koulu. Mikäli halusi saada lapsena johonkin erityistehtävän saaneeseen kouluun, olisi lapsi joutunut miltein päivittäin taittamaan noin 40km matkan lähimpään isoon kaupunkiin. Tässä tutkimusaiheemme yhteydessä ja siihen perehtymisen lomassa olenkin alkanut huomaamaan kuinka paljon alueellisia eroja koulunvalinnassa vallitsee. Näin ollen ei olekaan ihme, jos aihe herättää keskustelua siitä, onko koulutuksen saanti tasa-arvoisesti saatavilla meille kaikille.

Nooo, ala-asteesta selvittiin ja mukavaahan siellä oli! Eli eipä muuta kuin yläasteen alkamista odottamaan joka sijaitsee… tittidii, päälle 20km päästä kotoani. Eipä siinä, tunnin verran koulumatkaan per suunta, vähän pidemmät nokoset? Vaikka pitkä välimatka olikin jo tiedossa ennakkoon, en voisi kieltää etteikö miltein jokaisena aamuna kouluun lähtiessä olisi tullut purtua hammasta ajateltaessa että joudun heräämään tunnin aikaisemmin vain koulumatkan takia. Yläasteikään mennessä oli kuitenkin onneksi jo sen verran vanha, ettei matka muuten tuntunut pelottavalta tai ikävältä. Kuten ala-asteet, ei myöskään kuntamme ainoa yläaste ollut mitenkään ”normaalista” yläasteesta poikkeava. Ei painotettua opetusta tai muutakaan ihmeempää ekstraa, paitsi ehkä levoton ilmapiiri. Itselleni ainakin musiikista oli muodostunut hyvin tärkeä osa omaa elämääni, joten olisin mielelläni mennyt vaikka musiikkipainotetulle yläasteelle opiskelemaan.

Kolme vuotta meni aika nopeasti ja pian yläaste olikin jo käytynä. Mites lukion tai ammattikoulun suhteen? No, lähin ammattikoulu löytyi noin 40km päästä, lukio taas yläasteeni vierestä. Päätin siis mennä paikkakuntamme lukioon, ihan vain välimatkojen takia. Lukiomme oli hyvin pieni, noin parisataa oppilasta kattava. Opetus oli kuitenkin suht hyvää, enkä lukioaikana kokenut jääväni opinnollisista asioista paitsi vaikkei lukiossamme mitään ”supermakeita” –ekstra kursseja pidettykään.

Sumsummarum! On kyllä silmät auenneet pikkasen tältä paikkakunnalta Helsinkiin muutettuani. PK-seudulla mahdollisuuksia tuntuu olevan miljoonia verrattuna aiempaan ja yläasteikäisenä olisin ollut varmaan aivan ulapalla sen suhteen mitä haluaisin kun valinnanmahdollisuuksia löytyy niin monia. Eli sikäli olen päässyt ”helpolla” kun on aina vaan ohjattu siihen ”lähimpään” mahdolliseen sen kummempia ajattelematta. Toki välillä tulee mietittyä mikähän pianovirtuoosi mustakin olisi voinut tulla jos olis heti peruskoulun alusta asti ollut pimpottelemassa jossain pianoa koulun ohessa :DD Oli miten oli, itse olen tyytyväinen nyt kun olen aiemmista suppeista koulunvalinta mahdollisuuksistani huolimatta päässyt sisään haluamaani paikkaan opiskelemaan. Eiköhän se nykyhetki ole tärkeintä! Mutta ymmärrän kyllä miksi näitä alueellisia eroja tullaan tarkastelleeksi melko paljon, sillä niillä tosiaan on suuri merkitys. Ehkei juuri minun kohdallani ole sattunut suurempaa hallaa entisen kotipaikkakuntani koulutustarjonnasta, mutta jollekin toiselle asia voi olla toisin.

Loppuun vielä linkki meidän toisen nimikkotutkijamme artikkeliin, jossa on tietoa kouluvalinnasta ja lähikouluperiaatteesta: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=375 (en saa tosta perus linkkiä niin joudutte nyt kopioimaan sen :D)!

Tähän loppuun vielä kyselisin että onko teillä omakohtaisia kokemuksia koulunvalinnasta pienellä paikkakunnalla? Kenties mun kokemuksista poikkeavia? Ja millasiksi ootte kokenut itse vaikka peruskouluaikanne?

Kertokaa, kertokaa! Ois kiva lukea 🙂

 

Hyvää syksyä/alkutalvea/mitä tää nyt on!

 

T.Reetta

 

 

Katriina Järvinen ja Laura Kolbe, Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta, Kirjapaja, 221 s., Hämeenlinna 2007

Kouluvalintatutkijat-ryhmän blogiviikko jatkuu kirjavinkin merkeissä. Jatkan kirjoittelua nimikkotutkijoidemme tutkimukseen liittyvästä ja Vivin jo aiemmin pohtimasta yhteiskuntaluokan käsitteestä Laura Kolben ja Katriina Järvisen Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa -kirjan (Kirjapaja 2007) näkökulmasta.

Kansi

Luokkaeroja, Suomessako?

Kolben ja Järvisen kirjassa pureudutaan omakohtaisen pohdinnan, teemahaastatteluiden, Suomen historian tarkastelun ja sosiologisen kirjallisuuden avulla siihen, onko luokkaeroja olemassa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ja miten nämä mahdolliset erot ovat näyttäytyneet eri ihmisten elämässä. Kirjoittajat tulevat itse hyvin erilaisista lähtökohdista Kolben ollessa keskiluokkaisesta helsinkiläisestä kodista Järvisen taas tullessa tamperelaisesta tehdastyöläisperheestä. Kolbe on aina hallinnut ”porvariston hillityn charmin”, kun taas Järvinen on joutunut opettelemaan akateemisen olemisen tapaa kantapään kautta.

Kirja käsittelee luokkaerojen ilmenemistä esimerkiksi ruokailutottumusten, asumisen ja ruumiinkuvan kautta. Kirja osoittaa, että vaietut erot ovat yhteiskunnassamme nykypäivää. Kirjoittajat ovat haastatelleet 60-70-luvuilla hyvinvointiyhteiskuntaan syntyneitä ihmisiä eri taustoista. Haastattelujen perusteella ilmenee, että ihmiset ovat usein kokeneet oman taustansa joko helpottaneen tai vaikeuttaneen elämässä pärjäämistä, huolimatta suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvopyrkimyksistä ja tätä toteuttavasta yhtenäisestä koululaitoksesta. Kodin tarjoamalla sosiaalisella ja kulttuurisella pääomalla on useimmiten ollut vaikutusta.

”Kirsi pohtii kotikasvatustaan ja sen vaikutuksia myöhempään elämäänsä: ”Meitä ei lapsena kasvatettu, eikä vanhemmat osanneet auttaa läksyissä. Samassa talossa asunut mummi kuulusteli alaluokilla lukuläksyjä. Myöhemmin Taideteollisessa korkeakoulussa opiskellessa oli hirveän vaikeaa, kun olisi pitänyt esitellä sanallisesti omia töitään. Jännitin, eikä mulla ollut sellaista varmuutta ja huumorintajuista otetta kuin monilla muilla.

Yhteiskunnassamme luokkaeroista puhuminen on useimmiten tabu. Toisen tuloista tai omistuksista kyselemistä ei pidetä sosiaalisesti hyväksyttävänä. Usein todetaankin meidän olevan yhtä suurta keskiluokkaa. Kirjan esilukijana toiminut Kolben ja Järvisen tuttavakin oli kritisoinut kirjoittajia sen sanattoman sopimuksen rikkomisesta, että luokkaeroista ei puhuta, vaikka niitä olisikin olemassa. Omien sanojensa mukaan kirjoittajien tarkoituksena ei teoksellaan ole tarkoitus herättää luokkavihaa, vaan pikemminkin edistää erilaisten yhteiskuntaluokkien ymmärrystä toisiaan kohtaan ja lisätä kiinnostavia kohtaamisia eri luokkien välillä.

”Sanotaan, että kala joka ui vedessä, ei ole vedestä tietoinen. Meillä on Suomessa ihanteena tasa-arvo. Haluamme enemmänkin häivyttää eroja kuin alleviivata niitä, Jotkut ihmiset elävätkin niin tiivisti omanlaistensa parissa, etteivät edes tule ajatelleeksi eroja. Toiset taas kohtaavat erilaisuutta, mutta katsovat sen läpi tai ohi.”

”Media antaa kuvan, että meillä suomalaisilla menee nyt hyvin, entinen köyhä korvenraivaajakansa osaa ottaa ilon irti elämästä. Aina ei muisteta sanoa, että suurenevaa osaa kansastamme tämä ilo ei koske. Televisiossa kyllä kerrotaan ihmisistä, joilla menee huonosti. Mutta he ovat ikään kuin poikkeuksia, ”toisia” – -”.

Kirjan parasta antia ovat mielestäni työläistaustaisen Katriina Järvisen omakohtaiset kuvaukset hänen omasta ”luokkaretkestään”, matkasta tehdastyöläisperheen niukoista oloista akateemiseen maailmaan. Matkan varrelle on mahtunut paljon kohtaamisia, jotka ovat vaikuttaneet hänen tietoisuuteensa ihmisten erilaisista lähtökohdista.

”Aloin ymmärtää, että olen kotoisin jostakin, jota kutsutaan työväenluokaksi. Tajusin myös sen erottavan minut uusista ystävistäni. Taustani paljastuminen aiheutti hämmentäviä tilanteita. Seuraava tapaus sattui bileissä Tehtaankadulla. Olin tutustunut Domuksen lukusalissa suomenruotsalaiseen lääketieteen opiskelijatyttöön, johon opiskelualani teki suuren vaikutuksen. Kulttuuriantropologia kuulosti 80-luvulla eksoottiselta, niiden harvojen mielestä jotka tiesivät mitä se oli. Asuin tuohon aikaan erään ulkomaille muuttaneen ystäväni ullakkohuoneistoa Eirassa. Kaksikerroksinen asunto vinoine kattoineen ja seinän kokoisine ikkunoineen sai uuden tuttavani haukkomaan henkeään ihastuksesta. Hän hakeutui entistä aktiivisemmin seuraani. Bileissä tuttavani esitteli minut tyyliin ”mielettömässä kämpässä asuva, ihanan hullu bestikseni”. Hän päätti esittelynsä minulle heitettyyn kysymykseen: ”Mitä muuten sun vanhempasi tekee?” Vastaukseni jälkeen hilpeä ilmapiiri oli pilalla. Syntyi hiljaisuus, jota hyvin kasvatetut pappa betalar -nuoretkaan eivät saaneet luontevasti rikottua. Minua ympäröinyt taikapiiri raukesi ja bestikseni lopetti bileiden jälkeen jopa tervehtimästä minua kadulla.”

Kirja herättää pohtimaan omia taustoja ja niiden vaikutusta elämänkulkuun. Lisäksi se herättää paljon ajatuksia yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Kirja on kirjoitettu kepeän hauskasti, ja omakohtaiset kokemukset, haastateltavien näkemykset ja teoreettisemmat osuudet vaihtelevat sopivasti. Suosittelen lämpimästi kirjaa kaikille, sillä itselleni se oli silmiä avaava, mutta samalla hauskakin lukukokemus.

Olisi mielenkiintoista kuulla, herättikö tämä postaus kiinnostuksenne kirjaa kohtaan? Jos herätti, niin Kaisa-talossa näitä oli ainakin jokin aika sitten melko hyvin saatavilla.  🙂

Kuvan lähde: https://kirja.elisa.fi/sites/default/files/bookpreviews/14135/images/Kansi.jpg

Painotettu opetus Suomessa

Hei! Olemme Hanna ja Elina kouluvalintatutkijat-ryhmästä. Molemmilla meistä on kokemusta painotetusta opetuksesta; Hanna on käynyt koko peruskoulunsa ja myös lukion ranskalais-suomalaista koulua ja Elina on ollut ensimmäistä (ja vähän toista) luokkaa lukuunottamatta koko ala-asteen englanninkielisellä luokalla. Lisäksi Elina on ollut lukiossa medialinjalla. Seuraavat blogikirjoitukset käsittelevät painotettua opetusta ja yksityiskouluja Suomessa. Faktatiedon lisäksi avaamme syitä, miksi meidät on laitettu painotettuun opetukseen ja mitkä tekijät ovat vanhempiemme mukaan vaikuttaneet kouluvalintaan.

 

Faktat pöydälle

Painotettua opetusta esiintyy Suomessa kielten osalta varhennetun kielenopetuksen, kielikylpyopetuksen, kaksikielisen opetuksen sekä vieraskielisen opetuksen muodossa. Kielikylpyopetuksella tehostetaan vieraan kielen oppimista. Siinä vieras kieli on opetuskieli lähes kaikissa aineissa, mutta luokkatilanteissa ja koulun ulkopuolella saa kuitenkin käyttää äidinkieltään. Opettaja on kaksikielinen, mutta kommunikoi oppilaiden kanssa vain kielikylpykielellä. Kaksikielisessä opetuksessa opetus tapahtuu sekä esim. espanjaksi että suomeksi. Tällöin tavoitteena on molempien kielien yhtä vahva kehitys.

Muiden aineiden osalta painotettua opetusta esiintyy Suomessa melko monipuolisesti. Tarjolla on esimerkiksi matemaattisluonnontieteellisiin aineisiin, musiikinopetukseen, liikuntaan, mediaan ja kuvataiteisiin painottuvaa opetusta. Sekä näihin että painotettuun kielenopetukseen haetaan useimmiten erillisellä soveltuvuuskokeella.

Lukioiden painotetussa opetuksessa on selkeä ero siinä, onko kyse esim. medialukiosta vai medialinjasta. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on säädetty tietty määrä kursseja, jotka lukiolaisen tulee suorittaa päättötodistuksen saamiseksi. Medialukiossa opiskelevat saavat erityistehtävän nojalla vapautuksen tietystä määrästä ”yleisaineiden” kursseja. Medialinjalla opiskelevilla ei ole tätä oikeutta, vaan he suorittavat sekä opetussuunnitelmassa määrätyn määrän ”yleisaineiden” kursseja, että tietyn määrän painotetun opetusaineen kursseja.

 

Omakohtaiset kokemukset

Seuraavaksi Elinan kokemuksia painotetusta kielenopetuksesta ja hänen vanhempiensa ajatuksia asiasta.

Elina muutti perheensä kanssa isän työn takia puoleksitoista vuodeksi Australiaan vuonna 1998. Asuinalue Sydneyssä päätettiin viihtyvyyden lisäksi pitkälti sen mukaan, missä on hyvämaineinen julkinen koulu. Tämä siksi, koska yksityisiin kouluihin pääseminen siellä on hankalaa ja lukukausimaksut ovat kalliita. Suomeen joulukuussa 2000 palatessa Elina kävi kevätlukukauden suomenkielistä kakkosluokkaa ja siirtyi sen jälkeen Postipuun kouluun englanninkieliselle kolmannelle luokalle.

Siirtyminen Postipuuhun johtui tietysti pääosin siitä, että Elinan vanhemmat ja Elina itse halusivat kielitaidon pysyvän hyvänä. Kouluvalinnan muita syitä vanhemmilta kysyessään he pitivät olennaisena sitä, että koska luokka oli kokonaan englanninkielinen, sen oppilaat olivat monesta eri kulttuurista lähtöisin ja näin ollen kansainvälisyys korostui opetuksessa. Kouluvalintaa helpottava tekijä oli myös koulun läheinen sijainti; jos koulu olisi ollut kauempana, olisi kynnys sinne vaihtamiseen ollut suurempi. Näiden lisäksi koulu oli hyvässä maineessa, mikä oli Elinan vanhemmille tärkeää.

Myös Elinan sisko opiskelee painotetussa opetuksessa liikunta-matematiikka-luokalla, yläasteella tosin. Elinan vanhempien mukaan yleisiä syitä painotetulle luokalle hakemiselle ovat lahjakkuus sekä se, että yleensä näille luokille hakeutuu samanhenkisiä ihmisiä, joilla on samankaltaisia tavoitteita ja työskentelytapoja.

Mitä ajatuksia painotettu opetus teissä herättää? Koetteko sen jollain tavalla eriyttäväksi? Lukisimme mielellämme myös omista kokemuksistanne aiheeseen liittyen, jos sellaisia on.

 

Lähteet:

http://www.espoo.fi/fi-fi/paivahoito_ja_koulutus/perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Kielet_ja_painotettu_opetus

http://www.hel.fi/hki/kapyla/fi/Opetus/Painotettu+opetus/Espanja-suomiopetus

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus/eri_vaihtoehtoja_suorittaa_lukio

http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/teemat/kielikylpy_ja_vieraskielinen_opetus

Kuva:

http://www.hel.fi/hki/meikku/fi/Opetus/Painotettu+opetus