Henkilökunnan pedagogisen kehittymisen suunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottanut käyttöön opettajien henkilökohtaisen pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Tavoitteena on, että vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot. Continue reading

“Inspiring scientific discovery and student innovation”

The Study International website just published an editorial on international MSc studies at the Faculty of Science.

“At the forefront of innovation, the Faculty of Science at the University of Helsinki is helping create a sustainable future through cutting-edge research, awe-inspiring academics and professors who value students’ creative input” writes Study International.

Interviews of students such as Oyelowo Oyedayo (Geoinformatics), Gur Ersalan (Data Science), Teodor Duevski (Theoretical and Computational Methods) confirm that “if there is one thing that makes Helsinki really stand out it is the interaction between the staff and its students.”

Read the full story here: “Inspiring scientific discovery and student innovation”