Tervetuloa Kampusviljelyvaliokunnan järjestäytymiskokoukseen! / Welcome to the constitutive meeting of Campus Farming Committee!

(In English below)

Hei yliopistolainen,

Kiinnostaako oman ruoan kasvattaminen? Haluatko edistää kaupunkiviljelyä Helsingissä?

Tervetuloa HYYn Kampusviljelyvaliokunnan järjestäytymiskokoukseen keskiviikkona 27.1. klo 18:00. Kokous pidetään Uuden ylioppilastalon kokoushuone Sparressa (Mannerheimintie 5 A, 2.krs). Kokouksessa valitaan Kampusviljelyvaliokunnan toimijat vuodelle 2016. Vastuutehtävien tarkemmat kuvaukset löydät alempaa. Valiokunnan toimintaan voi tietysti osallistua myös ilman varssinaista vastuutehtävää.

Järjestäytymiskokous on myös mainio tilaisuus tutustua Kampusviljelyvaliokunnan toimintaan ja viljelymahdollisuuksiin yliopiston kampuksilla. Tervetuloa mukaan!

image
MIKÄ ON KAMPUSVILJELYVALIOKUNTA?

Kampusviljelyvaliokunta edistää toiminnallaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn sekä pyrkii yleisellä tasolla lisäämään kaupunkiviljelyä Helsingissä. Toiminnalla pyritään lisäämään yhteistyötä kyseisten tahojen välillä ja lisäämään kampusalueiden viihtyisyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Kampusviljelyn avulla halutaan tuoda ruoantuotantoa lähemmäksi kaupunkilaisia sekä opiskelijoita. Tällä tavoin pyritään lisäämään tietoisuutta ruoan kasvatuksesta.

Valiokunta organisoi viljelypaikkoja Viikin ja keskustan kampuksilla (Snellmania, Topelia) tiedottaen toiminnasta, jakaen viljelypaikkoja, hankkien viljelyyn tarvittavia välineitä, järjestäen tapahtumia sekä pitäen yhteyttä HYYhyn, yliopistoon sekä mahdollisiin toimintaa tukeviin yrityksiin.

Suunnitteilla on myös toiminnan laajentaminen Kumpulan kampukselle, jos valiokuntaisilla riittää into.
KAMPUSVILJELYVALIOKUNNAN VASTUUTEHTÄVÄT 2016:

Puheenjohtaja (perustaa valiokunnan, pitää huolta aikataulusta, vetää kokoukset, hoitaa mahdolliset sponsorit, jakaa tehtävät, pitää ns. lankoja käsissään, on yhteydessä yliopistoon, Tila- ja kiinteistökeskukseen sekä HYY:hyn, mukana edustustehtävissä ja hoitaa haastattelut, mahdollisuus kahteen maksuttomaan viljelypaikkaan)

Varapuheenjohtaja (auttaa puheenjohtajaa tehtävissä, pj ja vpj sopivat tehtävänjaosta heti alussa, tuuraa puheenjohtajaa tarvittaessa, mahdollisuus kahteen maksuttomaan viljelypaikkaan)

Kaikille kampuksille (Viikki, Keskusta, Kumpula) vastaavat (järjestävät talkoot omalle kampukselleleen, ovat yhteydessä oman kampuksensa viljelijöihin, tiedottavat viljelijöille oman kampuksen “säännöt”, selvittävät akuutit ongelmatilanteet tai ohjaavat ne eteenpäin, viljelijöiden lähin yhteys ja tuki, jokaisella mahdollisuus kahteen maksuttomaan viljelypaikkaan)

Tapahtumavastaava ja tapahtumatiimi (vastaa toimikunnan yhdessä päätettyjen tapahtumien järjestämisestä, jakaa tehtäviä tapahtumatiimille, jokaiselle yksi maksuton viljelypaikka)

Tiedottaja (vastaa blogista, kirjoittaa siihen itse ja etsii muita kirjoittajia, kerää sähköpostilistan, lähettää yleiset kaikille menevät sähköpostit, ylläpitää valiokunnan FB-sivua ja ryhmiä, yksi maksuton viljelypaikka)

Valiokunnan toimintaan voi myös tulla mukaan ympäri vuoden ja kesken kauden, ilman varsinaista vastuutehtävää/pestiä.

HUOM!
Jos Kampusviljelyvaliokunnan pestit kiinnostaisivat, mutta et pääse paikalle järjestäytymiskokoukseen, voit hakea pestiä myös sähköpostitse. Laadi lyhyt hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja mainitset selkeästi, mihin pestiin haet. Muista liittää mukaan myös puhelinnumerosi ja lähetä viesti Kampusviljelyvaliokunnan istuvalle tiedottajalle (juho.kostet@helsinki.fi) viimeistään kokouksen alkuun mennessä.
——————————————————
Would you be interested in growing your own food and promoting urban farming opportunities in Helsinki?

Welcome to the board election meeting of the HYY’s (Student Union of the University of Helsinki) Campus Farming Committee on Wednesday 27th of January at 6 PM (18:00)! The meeting will be held in meeting room Sparre in the New Student House (Mannerheimintie 5 A, 2nd floor). In the meeting we’ll choose the committee actors for 2016. More about the positions below. You are welcome to take part in the committee without a specific position as well.
THE CAMPUS FARMING COMMITTEE:
– Provides and organizes farming opportunities for students and
personnel of the University of Helsinki
– Sites at Viikki and Center campuses (Snellmania, Topelia)
– Planning expanding to Kumpula campus this year
– Increases cooperation between students and the University
– Increases sense of community and creates pleasant greenspaces at the campuses
– Promotes urban farming in Helsinki
– Brings the origin of food closer to the citizens
COMMITTEE POSITIONS 2016:

Chairman (Establishes the board, keeps track of the schedule, holds the meetings, deals with the sponsors, organizes and runs the committee, stays in contact with the University and the Student Union , represents the committee and deals with interviews. Two free farming spots)

Vice Chairman (Assists the Chairman with their duties. Chair and Vice share their responsibilities how they see fit. Stands in for Chairman, if they are absent. Two free farming spots)

Head of Campus (One for each: Viikki, Center, Kumpula. Organizes “barn raising” for their site at the start of season, keeps their site in shape, deals with any problems at the site, supports the farmers and connects them to the committee. Two free farming spots for each)

Event team (Consist of several people who are responsible of organising different activities. Important tasks include arranging of venues, food and equipment if needed, etc. One person is chosen as team leader. One free farming spot for each)

Publicist (Moderates committee Facebook page and groups, committee email list and blog. Writes or finds others to write blog entries. One free farming spot)

You can also join the committee without specific position any time during the year.
If you are interested in any position, but cannot attend the meeting, please send a short application, telling something about yourself and which position you are interested in, to the current publicist (juho.kostet@helsinki.fi) before the meeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *